Aktualności

Połączone komisje z oczyszczalnią ścieków w tle.

25 stycznia br. (wtorek) odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia były inwestycje gminne planowane w 2011 roku, zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej oraz sprawy bieżące. Porządek obrad zmieniono, z uwagi na obecność mieszkańców miasta, którzy przybyli przedstawić ważny temat. Były przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ruciński oraz pan Tomasz Nadolski zreferowali zagadnienie związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w…

Budżet na 2011 zaopiniowany.

5 stycznia odbyło się spotkanie Komisji Budżetu, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. Zaplanowano zaopiniowanie budżetu i sprawy bieżące. Obrady burmistrz sprowadził jak zwykle do głosowania, czyli formalnego zaopiniowania swoich planów, tak aby mógł realizować swoje wizje. Do sprawy budżetu wrócę, a teraz odniosę się szerzej do zagadnienia, które jest powszechne w mieście, lecz niestety mało znane. Chodzi o kręcenie lodów, lodów świderków… Pan Ireneusz Na spotkanie nieoczekiwanie przyszedł właściciel działki…

III sesja Rady Miejskiej , mój komentarz.

W czwartek 30 grudnia miała miejsce III sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Sesję poprzedziły obrady stałych komisji RM, w tym komisja budżetu, która odbyła się 29 XII. Na komisjach między innymi odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2011r. Opiniowane były również projekty uchwał. Sprawa na którą zwróciłem szczególna uwagę, to informacja o inwestycjach, a także stan finansów gminy, w tym wielkość deficytu. W 2011 r. ma on wynieść…

Informacja o posiedzeniu III sesji oraz składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej

Serdecznie Państwa zapraszam na posiedzenie komisji Budżetu ,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Również zachęcam Państwa do udziału w posiedzeniu III sesji Rady Miajskiej w Kazimierzu Dolnym,która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 r o godzinie 10.00 w auli Szkoły Podstawowej (ul Szkolna nr 1 ). Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej.

Komisje powołane ,Burmistrz dostał podwyżkę .

Wczoraj o 14.00 zaczęła się II Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Obrady rozpoczęły się od zaprzysiężenia burmistrza. Odbyło się uroczyste ślubowanie, w obecności zaproszonych gości, rodziny, pracowników Urzędu Miasta (tych na urlopach również ) i mieszkańców Kazimierza - w sumie około 50 osób. Po zaprzysiężeniu burmistrz wygłosił expose, w czasie którego mówił głównie o tym, co zrobił i o walce z żywiołem, ze szczególnym naciskiem na uratowanie wałów w…

Strona 26 z 27