Wydrukuj tę stronę

Mieszkańcy są najważniejsi,czyli moje cele wyborcze !

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Szanowni mieszkańcy Kazimierza !

Z ramienia własnego komitetu wyborczego kandyduję do Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, w okręgu nr 1.
Hasło „Mieszkańcy są najważniejsi” będzie mi przyświecać przez cały okres pełnienia mandatu radnego.
Już osiem lat temu wyróżniliście mnie – to dzięki Państwa głosom kandydując do Rady Miasta zdobyłem największe poparcie w wyborach samorządowych. Tak duży wynik wyborczy był dla mnie wyróżnieniem, ale także wielkim zobowiązaniem.
Co robię?
Od początku swojej pracy w Radzie Miasta Kazimierz aktywnie uczestniczyłem w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów i zaspokajaniu potrzeb jego mieszkańców.
Byłem inicjatorem dyżurów radnych. Pomogły one w zdefiniowaniu WASZYCH potrzeb. Moim zadaniem jest działanie na rzecz poprawy komfortu WASZEGO codziennego życia. Nie bagatelizuję żadnego głosu. Cenię rozmowę i konstruktywną krytykę.
Moje zaangażowanie w sprawy miasta

Dzięki współpracy z samorządowcami województwa lubelskiego, radnym sejmiku Piotrem Rzetelski, oraz osobami  zaangażowanych w sprawy miasta, takimi jak, były burmistrz Andrzej Szczypa, udało się pozyskać pieniądze na remont klasztornego muru od strony ul. Plebanka .Uważam, że pomoc  w pozyskaniu środków na dalszy remont muru klasztornego od strony ulicy Cmentarnej powinna być jednym z ważniejszych celów do czego się zobowiązuję. 
Jako radny byłem współorganizatorem powołania Społecznego Komitetu Odbudowy szkoły. Na tę inwestycję dzięki współpracy z radnym Piotrem Rzetelskim i marszałkiem Krzysztofem Hetmanem  udało się pozyskać część środków na cele odbudowy szkoły.
Uczestniczyłem w pracach Rady Miejskiej angażując się w powstanie koncepcji projektu Studium Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego dla naszej gminy.

Kontakt
Moim priorytetem jest przede wszystkim czujne wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców. Dlatego zapewnię ze swojej strony stały kontakt z mieszkańcami, osobisty bądź telefoniczny.
Oprócz dyżurów, zobowiązuję się również do organizacji comiesięcznych zebrań z mieszkańcami, na które będę zapraszał przedstawicieli magistratu z burmistrzem włącznie.

Konsultacje z mieszkańcami

Celem spotkań będzie współuczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu ważnych decyzji w zakresie handlu, organizacji ruchu oraz inwestycji, a także wspólne wyznaczenie celów i zadań ważnych dla przyszłości i rozwoju społeczności kazimierskiej.

Czystość i ochrona środowiska
W poprzedniej kadencji Wspólnie z Grupą Radnych zainicjowaliśmy działania na rzecz poprawy czystości i wizerunku miasta organizując coroczne wiosenne sprzątania miasta. Ta inicjatywa trwa do dzisiaj i będę ją kontynuował.
Ukoronowaniem akcji wiosennego sprzątania Kazimierza było w 2015 r wysprzątanie i udrożnienie „wąwozu cmentarnego”, który odzyskał swoją funkcję po dziesięcioleciach zalegania w nim śmieci.

Dziedzictwo historyczne miasta
Stawiam sobie cel przywrócenie do dawnej świetności kazimierskich wąwozów, w tym jednego z najpiękniejszych wąwozów Kazimierza „Norowy Dół”. Wąwóz ten może się stać nie tylko atrakcją turystyczną, ale także nowym, przydatnym szlakiem komunikacyjnym, który umożliwi skrócenie drogi na Góry z ominięciem zatłoczonego Rynku.

Jak już wspomniałem pozyskanie środków finansowych na remont klasztornego muru od strony ulicy Cmentarnej to moje zadanie na czas tej kadencji w Radzie Miasta Kazimierz.

Komunikacja
Organizacja ruchu w mieście w obecnym kształcie przysparza wielu problemów zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym miasteczko gościom. Jej stopniowe zmiany mają na celu udrożnienie obecnie zatłoczonego centrum i okolic.

Konieczna jest pilna przebudowa infrastruktury drogowej w mieście. Ulice Sadowa, Krzywe Koło, Górna Puławska są w katastrofalnym stanie. Przebudowa tych ulic jest niezbędna do sprawnego funkcjonowania komunikacji w mieście.

Planowanie przestrzenne
Rozpocznę zintensyfikowane prace, mające na celu zakończenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. W mpzp, powinny znaleźć się zapisy ułatwiające prowadzenie dzielności gospodarczej na terenie całej Gminy, jak też obowiązkiem jest nawiązanie do wartości kulturowej i historycznej  miasta.   
Moim celem jest również rozwiązanie problemu handlu na Małym Rynku. Należy wyznaczyć teren do całotygodniowej sprzedaży produktów rolnych z bezpośredniej sprzedaży.

Jedną z najpilniejszych spraw „do załatwienia” przez Radę Miasta jest zakończenie sporu sądowego Kamienicy Gdańskiej oraz rozpoczęcie remontu obiektu, bądź znalezienie innego sposobu poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów. Poprę każdą inicjatywę, która ma na celu budowę mieszkań czynszowych i komunalnych w naszym mieście.
Jestem zwolennikiem monitorowania inwestycji Gminy, po to aby zapewnić dyscyplinę finansów publicznych oraz oszczędne gospodarowanie powierzonymi przez podatników środkami finansowymi. Leży mi na sercu efektywność realizowanych inwestycji przy zachowaniu płynności finansowej budżetu Miasta.

W związku z licznymi publikacjami w prasie izraelskiej, jak też roszczeniami Chasydów  dotyczących byłego cmentarza Żydowskiego przy szkole, zapewniam mieszkańców o wsparciu władz miasta i pomocy w rozwiązaniu. Bedę przeciwstawiał się wszelkim oszczerczym atakom uderzającym w dobre imię mieszkańców Kazimierza Dolnego.
Moja praca dla naszego miasta ma na celu wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z poprawą jakości życia mieszkańców oraz kreowaniem pozytywnego wizerunku Kazimierza jako miejsca wyjątkowego.

Raz jeszcze pragnę podkreślić, że to WY mieszkańcy  jesteście najważniejsi.

Wszystkich mieszkańców zapraszam na spotkanie wyborcze 12 października 2018 r, o godz.17.00 w sali KOKPiT, przy ulicy Lubelskiej 12 w Kazimierzu Dolnym.

Janusz Kowalski

Czytany 3445 razy