Z Miasta

Wycinka dębów na Górach i "Skrzydła nad Kazimierzem" - Oświadczenie b.Burmistrza

Kazimierz Dolny 01.04.2019 r Andrzej Pisula . 24-120 Kazimierz Dolny Pan Mirosław Opoka – Przewodniczący RM w Kazimierzu Dolnym Pan Piotr Guz – Przewodniczący Komisji RM w Kazimierzu Dolnym ds. Budżetu Pan Jarosław Borychowski – Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków RM w Kazimierzu Dolnym, Pan Ryszard Rybczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Kazimierzu Dolnym O Ś W I A D C Z E N I E – W N I…

Czy drzewa muszą rosnąć ?

Wycina - gdzie nie powinien, nie wycina - tam gdzie powinien.Pola Miejskie i Okale łączy droga gminna, a prąd dostarczany jest drutami biegnącymi przy tej drodze. Przy tej drodze również, na całej jej długości rosną drzewa stanowiące las po obu stronach. Drzewa te rosną w dziwny sposób, bo wierzchołki tych z lewej są na prawej stronie, a tych z prawej na lewej. Ich pnie krzyżują się nad droga i wspomnianymi…

Jakie zmiany czekają Kazimierz

W minioną środę (27.03.2019 r.) miało miejsce posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Oczywiście głównym tematem obrad była kwestia organizacji handlu w Kazimierzu Dolnym. Z tego powodu także widownia była dość liczna, choć osób protestujących przeciw handlowi na ul. Nadwiślańskiej właściwie nie było. Ustalenie jest jedno – zmiany w handlu nastąpią dopiero w przyszłym roku i będą kompleksowe, nie zaś…

Burmistrz Kazimierza wyciął nielegalnie dęby !

Historia wycinki dębów przy ul. Zbożowej dobiegła końca. Po ponad rocznym postępowaniu Starosta Puławski wydał decyzję nakładającą na Gminę Kazimierz Dolny karę w wysokości 61 600,00 zł za usunięcie bez zezwolenia 3 drzew o wymiarach 110 cm, 150 cm i 180 cm. Nikogo to dziwić nie może, bo sprawa od początku była oczywista. A było to tak: http://z-rynku.pl/2019/03/niekompetencja-warta-61-60000-zl/

Drugi dzień wiosny w Kazimierzu Dolnym

Dwie minuty przed 17.00 weszli: pan Burmistrz z zastępcą panem Dariuszem Wróblem, który - co należny zaakcentować - był długoletnim burmistrzem Opola Lubelskiego. Jest to o tyle istotne, że Jego zachowania podczas spotkania, JUŻ na blogu Janusza Kowalskiego spotkały się z dezaprobatą. Ten czas wejścia, jakby "mówił", że nastąpiło nowe, bo Burmistrz Andrzej Pisula na podobne spotkania przychodził dużo wcześniej. Obaj przywitali się już z siedzącymi. Kilka minut po 17.00…

Komentarz do ostatniej sesji Rady Miejskiej

Od ostatniej sesji, która miała miejsce 18 marca 2019 r. minęło już kilka dni, zatem czas na krótki komentarz. Zmiany budżetu tym razem miały wymiar szczególny. Gmina poniesie koszt zwrotu dotacji w kwocie 130 tys. zł w związku ze źle rozliczoną dotacją na modernizację oczyszczalni ścieków. To konsekwencje dyletanctwa i co najmniej niekompetencji administracji za czasów, kiedy burmistrzem był Grzegorz Dunia. Inną niespodzianką jest wypłacenie kolejnych zobowiązań podwykonawcom budowy szkoły.…

Posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

W miniony czwartek (14.03.2019 r.) w godz. 14.30 – 20.00 obradowały połączone komisie Rady Miejskiej. Tematem posiedzenia miało być m.in. zaprezentowanie projektu Smart City, a także opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na nadchodzącą sesję Rady Miejskiej, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o utworzeniu Rady Seniorów oraz sprawy bieżące. Okazało się, że z bliżej nieznanych powodów przedstawiciele T-Mobile nie przybyli na spotkanie z radnymi. Wcześniej poinformowali burmistrza, że nie będą mogli uczestniczyć w…

Handel na ulicy Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym

Po remoncie nawierzchni, ulica Nadwiślańska ma zostać przywrócona mieszkańcom. Wprawdzie nie przypominam sobie, by ktoś ją nam zabierał, ale rzeczywiście nie należała do najatrakcyjniejszych miejsc naszego miasteczka. Sądzę jednak, że problem tkwi nie w handlu jako takim, a w jego formie i estetyce. Nowa nawierzchnia, nawet pozbawiona straganów nie sprawi, że zacznie przyciągać tłumy spacerowiczów. Nadwiślańska nigdy nie była i nie będzie, celem wizyty turystów. Stanowi jedynie przejście pomiędzy Rynkiem…

Strona 12 z 109