Z Miasta

Czy w Kazimierzu skończy się władztwo konserwatora zabytków ?

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszczął (na wniosek) postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 24 stycznia 1983 r., Nr Kl.IV-5349/1/83, wznawiającą decyzję Nr KL.V-7/59/66 z dnia 13 sierpnia 1966 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków pod pozycją A/46 obszaru miasta Kazimierza Dolnego. http://z-rynku.pl/2019/02/czy-kazimierz-straci-ochrone-konserwatorska/?fbclid=IwAR1l75yPniWuFmcZ-r7H_MZjwnEVZs0fhettQXXRqut7dV9pbl8ABfHSSX4

Paradoksy obrad komisji rewizyjnej

W miony czwartek ( 07.02.2019 ) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Nadmienię, że w świetle owej ustawy o samorządzie Komisja Rewizyjna jest najważniejszym organem kontrolnym burmistrza, i ma spore kompetencje i możliwości. Nic więc dziwnego, że może być solą w oku wielu osób. Tematem spotkania były między innymi wnioski radnych: https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//zaproszenie_na_posiedzenie_Komisji_Rewizyjnej.pdf W spotkaniu – poza radnymi – udział wzięli burmistrz Artur Pomianowski, v-ce burmistrz Dariusz Wróbel oraz sekretarz…

Zabójcza sieć,czyli 5G w Kazimierzu Dolnym

Choć jeszcze sprawa smart city podobno nie jest przesądzona, bo wedle zapewnień Burmistrza żadne umowy nie zostały podpisane, jedno jest już pewne – w Kazimierzu będziemy mieli 5G. Oczywiście z tego powodu więcej turystów do nas nie przyjedzie, a komfort życia mieszkańców też się nie poprawi. Kolejną „doliną krzemową” zapewne też się nie staniemy. Mimo to dla niektórych 5G zdaje się być synonimem nowoczesności i prestiżu, po prostu znaczy wiele.…

Możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy na doposażenie, remont stołówek i jadalni w szkołach podstawowych

W tym roku 40 mln zł, a w sumie 200 mln zł rząd przeznaczy na szkolne stołówki i jadalnie. Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dofinansowanie do 30 kwietnia br https://www.gov.pl/web/edukacja/mamy-dodatkowe-pieniadze-na-doposazenie-remont-stolowek-i-jadalni-w-szkolach-podstawowych

Co nowego w kazimierskim samorządzie,czyli czwarta sesja Rady Miejskiej za nami.

Wczoraj (28.01.2019 r) o godz. 15.00 rozpoczęła się IV sesja Rady Miejskiej. Relację z obrad można obejrzeć na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FGVv15IbmxU Przed sesją odbyło się szkolenie radnych z zakresu obsługi systemu E-SESJA, który gmina zakupiła od Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o. o. w Lublinie za sumę nieco ponad 50 tyś zł. System ma pomóc w obsłudze posiedzeń rady, ma być wsparciem przy przekazywaniu materiałów radnym, głosowaniach, komunikacji…

Zapiski z codzienności, 26 stycznia 2019 r

24 stycznia 2019 w wieku 83 lat zmarł Jan Giza. Wspaniały lekarz, który przez kilkadziesiąt lat z dużym powodzeniem leczył, a także pomagał chorym. Był lekarzem cieszącym się ogromnym poważaniem w lokalnej społeczności gminy Kazimierz Dolny i w całej okolicy. Był też bardzo aktywnym społecznikiem, wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierz Dolny, a także członkiem kilku innych towarzystw (m.in. towarzystwa „Optymalni”). Doktor Giza pomagał całym zastępom chorych nie tylko z…

Czym zajmowali się radni w Kazimierzu podczas posiedzenia komisji.

W miniony czwartek odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się o godz. 11.00 i trwały ponad 7 godzin. Głównymi tematami obrad było zaopiniowane projektów uchwał na poniedziałkową sesję (28.01.2019 godź. 15.00 – szkoła podstawowa). Radni omawiali plan pracy Rady na 2019 r., jak też plan zadań jakie postawiły przed sobą poszczególne komisje. http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3192,ogloszenie-o-wspolnym-posiedzeniu-komisji-rady-miejskiej-w-kazimierzu-dolnym-w-dniu-24-stycznia-2019-r.html Najważniejszym tematem stał się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na sesję przybył planista w…

Uwaga ! Zmiany w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny

Burmistrz Kazimierza Dolnego zaprasza mieszkańców oraz interesariuszy rewitalizacji terenu Kazimierza Dolnego, Bochotnicy, Parchatki, Rzeczycy, Rzeczycy Kolonii, Witoszyna i Mięćmierzana konsultacje społeczne w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017 - 2027. http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3172,przypomnienie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmiany-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-kazimierz-dolny-na-lata-2017-2027.html

Zmarł były Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kozak

W dniu wczorajszym w wieku 80 lat zmarł Henryk Kozak. Przez wiele lat był radnym Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Mandat radnego sprawował w latach 1994-1998, 1998-2002, 2006-2010 i 2010-2014 r. W latach 2010-2014 pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Msza święta w intencji zmarłego odbędzie się jutro (wtorek) 22 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Grabówkach. Uroczystości żałobne…

Strona 14 z 109