Z Miasta

Wikarówka, czas odbudowy

zdjęcie /Facebook Mariusz Wicik/ Na tą wiadomość czekaliśmy wszyscy wiele lat. Niedawno rozpoczęły się prace związane z odbudową zabytkowego zespołu architektonicznego historycznej „Fundacji św. Anny dla Starców i Kalek”, a konkretnie domostwa zwanego „Wikarówką”, należącego niegdyś do kapłana opiekującego się pensjonariuszami. Najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku będzie można zobaczyć efekty odbudowanych obiektów, w których przewidziane są nowe funkcje służące niepełnosprawnym, seniorom oraz osobom wykluczonym społecznie. Będzie to także miejsce, gdzie…

Panie burmistrzu,tak dalej być nie może !

Na prośbę zaniepokojonych mieszkańców naszego miasteczka po raz kolejny zwróciłem się do burmistrza Kazimierza z interpelacją dot. wyznaczonych miejsc postojowych dla meleksów . Chodziło głównie o potwierdzenie informacji jakie posiadałem w tej sprawie . Dane te były niezbędne do wniosku jaki zamierzam złożyć do Rady Miejskiej celem rozwiązania problemów jakie są z tym związane . Temat ten jest poważny i zarazem złożony . Konflikt pomiędzy konkurującymi ze sobą podmiotami nieprzerwanie…

Wyremontowali kapliczkę za 40 tysięcy

Pozytywna informacja tego miesiąca, miło o takich pisać... Większość z nas pewnie wie, że w naszym miasteczku przy ulicy Szkolnej stoi od ponad czterystu lat kapliczka. Na ostatniej sesji RM burmistrz w swoim comiesięcznym sprawozdaniu poinformował, że na remont i konserwację kapliczki pozyskano środki finansowe. Jest to niebagatelna kwota przekraczająca 37 tys. zł – słownie: trzydzieści siedem tys. zł. Zachęcam do odsłuchania tak ważnej informacji: https://youtu.be/w2YibhZysNk?t=1233 Poniżej zamieszczam zdjęcie kapliczki…

Ile tego jeszcze będzie ? Gdzie jest granica ?

W miniony wtorek (17.09.2019 r.) odbyła się XI sesja Rady Miejskiej. Na początku minutą ciszy uczciliśmy 80 rocznicę napaści Sowietów na Polskę. Radni uhonorowali także pośmiertnym tytułem „Zasłużony dla Gminy Kazimierz” Rudolfa Buchalika, wybitnego polskiego architekta. Na komentarz zasługuje negatywna jakość posiedzeń Rady Miejskiej, którą niestety wprowadził burmistrz Artur Pomianowski. Po raz kolejny p. burmistrz pozwolił sobie na wycieczki personalne pod moim adresem, komentując moje opinie w sposób absolutnie skandaliczny.…

Mieszkańcy w obronie Wąwozu Czarnego! Niedzielna akcja happeningowa

W najbliższą niedzielę, 22 września 2019 roku, o godzinie 13.00 na Rynku odbędzie się akcja zbierania podpisów w obronie Wąwozu Czarnego. Mieszkańcy chcą uchronić go od utwardzenia, ale także domagają się ustanowienia go Pomnikiem Przyrody. Organizatorem wydarzenia jest Aleksander Adamski. Więcej informacji na: http://kazimierzdolujacy.pl/?p=284 W wydarzeniu udział wezmą mieszańcy, także artyści i osoby którym Lessowe Wąwozy są bliskie. J.K.

Targ na Rynku kazimierskim do likwidacji ?

Kilka dni temu zamieściłem notkę dot. zapisów w projekcie mpzp dla Rynku. http://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/2002-w-nowym-planie-przestrzennym-rynek-w-kazimierzu,-jak-stadion-dziesieciolecia.html W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu przestrzennego dla Rynku zagwarantowane jest istnienie ogródków kawiarnianych, gastronomicznych oraz innych detali... Plan przestrzenny w proponowanym projekcie gwarantuje również możliwość budowy obiektów małej architektury, nietrwale związanej z gruntem. Co to oznacza dla wizerunku miasta nie trzeba chyba tłumaczyć . Przypomnę jakie decyzje burmistrz Kazimierza wydał obecnie. Plan przestrzenny z 2003…

Czy leci z nami pilot...?

Poniżej zamieszczam dokumenty jakie otrzymałem z magistratu ws. wąwozu Korzeniowego. To pokłosie interpelacji jaką złożyłem pod koniec lipca. Niestety odpowiadając na interpelację burmistrz świadomie wprowadził mnie w błąd. http://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/1974-co-dalej-w-sprawie-oplat-za-wejscie-do-wawozu-korzeniowego.html . Czy można spodziewać się sprostowania ? Zobaczymy . Cytuję również jedną z wielu wypowiedzi jakiej burmistrz D. Wróbel udzielił mediom . Słowa burmistrza, to również dowód na świadome - jak się wydaje - wprowadzanie w błąd opinii publicznej . W…

W nowym planie przestrzennym Rynek w Kazimierzu, jak stadion dziesięciolecia

Wczoraj (16.09.2019 r ) odbyła się dyskusja publiczna dot. planu przestrzennego dla Kazimierza. Mimo, że od wyłożenia do publicznego wglądu planu upłynęło zaledwie siedem dni, zainteresowanie tematem było ogromne. Dominował problem różnic zgodności planu ze studium . Planiści skrupulatnie wyjaśniali mieszkańcom wątpliwości . Moją uwagę przykuły zapisy w planie dla kazimierskiego Rynku. Jak na ironię TPMKD wystąpiło z odezwą...http://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/1998-kazimierski-rynek,jaka-przyszlosc.html . Różnica z obowiązującym z 2003 r mpzp jest znaczna .…

Nadajnik 5 G na szkole w Kazimierzu Dolnym ?

 W czwartek 12 września odbyło się posiedzenie komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kazimierz Dolnym. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy. Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji w kazimierskiej oświacie. Zasadniczym problemem z jakim boryka się oświata w naszej gminie , to pieniądze, a raczej ich brak . Subwencje rządowe jakie „idą” za każdym uczniem nie wystarczają na utrzymanie szkół , ponieważ uczniów jest zbyt mało . W…

Strona 4 z 113