Z Miasta

Czym zajmowali się radni w Kazimierzu podczas posiedzenia komisji.

W miniony czwartek odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się o godz. 11.00 i trwały ponad 7 godzin. Głównymi tematami obrad było zaopiniowane projektów uchwał na poniedziałkową sesję (28.01.2019 godź. 15.00 – szkoła podstawowa). Radni omawiali plan pracy Rady na 2019 r., jak też plan zadań jakie postawiły przed sobą poszczególne komisje. http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3192,ogloszenie-o-wspolnym-posiedzeniu-komisji-rady-miejskiej-w-kazimierzu-dolnym-w-dniu-24-stycznia-2019-r.html Najważniejszym tematem stał się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na sesję przybył planista w…

Uwaga ! Zmiany w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny

Burmistrz Kazimierza Dolnego zaprasza mieszkańców oraz interesariuszy rewitalizacji terenu Kazimierza Dolnego, Bochotnicy, Parchatki, Rzeczycy, Rzeczycy Kolonii, Witoszyna i Mięćmierzana konsultacje społeczne w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017 - 2027. http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3172,przypomnienie-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmiany-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-kazimierz-dolny-na-lata-2017-2027.html

Zmarł były Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kozak

W dniu wczorajszym w wieku 80 lat zmarł Henryk Kozak. Przez wiele lat był radnym Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Mandat radnego sprawował w latach 1994-1998, 1998-2002, 2006-2010 i 2010-2014 r. W latach 2010-2014 pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Msza święta w intencji zmarłego odbędzie się jutro (wtorek) 22 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Grabówkach. Uroczystości żałobne…

Powstanie Styczniowe w Kazimierzu - ocalmy od zapomnienia

Gdyby nie Kościół Katolicki nikt w Kazimierzu nie wiedziałby o rocznicy Powstania Styczniowego. W Kazimierzu Dolnym wydarzenia z przed ponad stu pięćdziesięciu laty powinny mieć szczególne miejsce w sercach ludzi. Wydarzenie to w mentalności wielu ma znaczenie podobne co Termopile. W czasie dzisiejszych uroczystości przy płycie powstańczej było zaledwie kilkanaście osób. Zabrakło delegacji ze szkół oraz nauczycieli. Skromna delegacja magistratu. Podobnie wyglądała delegacja Rady Miejskiej… Organizacje społeczne poza Kupcami, Akcją…

Pamięć o powstańcach styczniowych w Kazimierzu Dolnym

 Dzisiaj w Kazimierzu będziemy obchodzić 156 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego . O godz.10.30 w kazimierskiej Farze odbędzie się uroczysta msza świata w intencji Powstańców. Po mszy na terenie dawnego cmentarza - przy Farze - pod tablicą pamiątkową zapalimy znicze i zostaną złożone wiązanki . Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 i trwało do jesieni 1864. To największe wydarzenie XIX w Polski spowodowane było narastającym ciemięstwem jakie Rosja stosowała na ziemiach…

Kapliczka przy szkole nie zostanie odrestaurowana

Wniosek Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Oddział w Kazimierzu Dolnym o dofinasowanie z programu nr 2.2.2, działanie na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego - przyrodniczego, historycznego, kulturowego - Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” pt. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym” został odrzucony z przyczyn formalnych. Do wniosku dołączono źle przygotowaną umowę użyczenia, dotyczącą części nieruchomości, na której znajduje się kapliczka.…

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków LGD "Zielony Pierścień"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił uzupełniający nabór wniosków w ramach programu 19.2. Wsparcie na wdrażanie odbywa się w ramach strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to dzianie promujące dziedzictwo lokalne m.in odnawianie np. kapliczek, krzyży przydrożnych,posągów , figur, cenne drzewa, pomniki, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki. Wnioski będzie można składać do Biura LGD od 21 stycznia do 15 lutego 2019 r. Adres siedziby, Kośmin…

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

W każdy drugi czwartek miesiąca w godz.14.30 - 15.30 w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym,przy ulicy Senatorskiej 5 - pokój nr 5 - , Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym będzie pełnił dyżur. W czasie dyżuru przyjmowane będą wnioski i zapytania mieszkańców. http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3167,dyzur-przewodniczacego-rady-miejskiej-w-kazimierzu-dolnym.html 

Jeszcze o krowach z okolic Okala

jeszcze o krowach z okolic Okala wydanych na wołowinę matce i córce(pięknej jałówce) ile krów ile cieląt ile koni ile źrebiąt z przestrzeni Kazimierza Męćmierza w niebyt (Polska umiera i umierać będzie nikt i nic nie powstrzyma unijnej zagłady) jakie karmiły je łąki jakie poiły wody jaka rzeka pieściła wymiona kopyta jakie obłoki unosiły się nad głowami obie udało się szczęśliwie uratować (Polska umiera i umierać będzie nie wszyscy są…

Strona 8 z 102