Z Miasta

Informacje z kazimierskiego magistratu

Poniżej zamieszczam trzy dokumenty o które wnosiłem do burmistrza miasta . Pierwszy, to odpowiedź na wniosek dot. budowy w Mięcimierzu . Było to związane z ważną wypowiedzią inwestora, jaki ukazał się w Dziennika Wschodniego pt. „ Dlaczego urzędnicy dotąd milczeli ? ( 24.07. 2019 r ) „ W gazecie czytamy cyt . „ Jeszcze w 2016 roku przed zakupem działki zwróciliśmy się z mężem do Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym…

Panie burmistrzu Kazimierz Dolny może być wolny od śmieci

Wczoraj mieszkańcy Kazimierza po raz kolejny prosili mnie o interwencję w sprawie zalegających śmieci w koszach w rejonie wąwozu Korzeniowego oraz na trasie Góry Kazimierz . Sytuacja taka powtarza się cyklicznie. Śmieci zazwyczaj odbierane są w poniedziałek rano i przez tydzień ( bądź dłużej ) nie są wywożone. Sytuacja taka sprawia, że nieczystości całymi dniami zalegają w niewielkich koszach i na trasie Korzeniowy, Góry, Zamkowa. Ponadto dwa kosze u wylotów…

Burmistrzowie Kazimierza Dolnego podajcie się do dymisji !

Tak się niestety dzieje, kiedy o tym, kto zostaje burmistrzem, decyduje nie kompetencja a przypadek. Od kilku tygodni jesteśmy świadkami, które mrożą krew w żyłach i kompromitują puławski Powiat oraz kazimierski magistrat . Sprawa dotyczy pozwolenia na budowę domu w Mięćmierzu w terenie chronionym . Pisałem o tym kilkakrotnie, wskazując , że odpowiedzialność za wydaną decyzję pozwolenia na budowę ponosi nie tylko Starostwo w Puławach, które wdało pozwolenie na budowę,…

Boże daj temu kto zazdrości

Kolejny zabytek za sprawą kazimierskiej Parafii, niebawem odzyska dawny blask. Figura w Wylągach, bo o niej mowa, powstała w 1907 roku z fundacji Wojciecha Kobiałki. W karcie zabytku czytamy: „Kapliczka o prostych formach architektonicznych. Wydłużona w pionie o przekroju kwadratu; trójpoziomowa o kondygnacjach rozdzielonych płytowymi gzymsami na fasetach. http://z-rynku.pl/2019/08/kapliczka-w-wylagach-bedzie-jak-nowa/

Bezpieczeństwo i wizerunek Kazimierza Dolnego

W ostatnim czasie złożyłem kilka wniosków o interwencję do burmistrza Kazimierza Dolnego. Sprawy są różne. Począwszy od wizerunku miasta po bezpieczeństwa osób i mienia. Mieszkańcom Kazimierza serdecznie dziękuję za pomoc i przekazywane informacje o stanie miasta. Wszystkie Państwa wnioski i uwagi na bieżąco przekazuję do magistratu, zachowując pełną anonimowość. Obecnie – po 06 maja b.r. - na bieżąco jestem informowany przez pracowników magistratu o sposobie i czasie załatwiania spraw o…

Mowa nienawiści niszczy !

W czwartek minął tydzień od zebrania mieszkańców Kazimierza Dolnego, podczas którego dr Romana Rupiewicz podsumowała działalność czteroletniej kadencji Samorządu Mieszkańców. Podczas zebrania publicznie znieważono wykładowcę uniwersyteckiego, a hejt trwa do dziś. Wprawdzie żółć nienawiści lała się głównie z ust chorej osoby, ale sytuacja była akceptowane przez uczestników zebrania. Wyzwiska, urąganie i poniżanie przewodniczącej najmniej przeszkadzało burmistrzom Kazimierza A. Pominowskiemu i jego zastępcy. To był przysłowiowy strzał Aurory, sygnał, który wskazał,…

Obsługa prawna w kazimierkskim magistracie pozostawia wiele do życzenia

Tylko siąść i płakać . Niemal na każdej sesji Rady Miejskiej dowiadujemy się o uchyleniu przez Wojewodę jakiejś uchwały. Nawet prosta uchwała intencyjna nie przeszła... Jedno jest pewne,zabrakło dobrej woli ze strony burmistrza, jeśliby taka wola była, uchwała wogóle nie byłaby potrzebna. A w uchwale wystarczyło zmienić "Rada Miejska zobowiazuje " na " Rada Miejska wraża wolę " . Czy prawnicy o tym nie wiedzieli ? Komentarz jest zbędny. J.K

Romana Rupiewicz, kobieta niezłomna

Rozmowa z dr Romaną Rupiewicz, przewodniczącą Samorządu Mieszkańców w Kazimierzu Dolnym, którego czteroletnia kadencja upłynęła z końcem czerwca Kiedy będą nowe wybory? – Na razie mamy okres przejściowy, bo konieczna jest zmiana statutu samorządu. Dotychczas działaliśmy na podstawie archaicznych zapisów z 1995 roku, które nie przystają do aktualnych realiów. Burmistrz zgodził się na jego zmianę. Projekt nowego statutu trafi do konsultacji prawdopodobnie jeszcze w sierpniu, a we wrześniu podejmie w …

Jest odpowiedź Parków Krajobraziwych w sprawie studium dla Kazimierza Dolnego

W załącznikach ( do pobrania ) są ważne dokumenty. J.K Szanowny Panie Radny! W odpowiedzi na Pana prośbę informujemy, że Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych nie ma dostępu do „wszystkich uzgodnień projektu studium dla Gminy Kazimierz, uzgadnianych w latach 2011 – 2014”. Przesyłamy natomiast skany dokumentów dotyczących zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny na lata 2011 – 2017, znajdujących się w archiwum zakładowym ZLPK. Inne…

RDOŚ nie uzgodnił studium,czyli klasyczne matactwo w kazimierskim urzędzie

Mechanizm działania kazimierskich urzędników był prosty. To co było niemożliwe do uzgodnienia, po prostu nie uzgadniano. Zdarzało sie też tak, że co innego uzgodniono , a co innego pokazano na wyłożeniu... planu. Podobnych trików można mnożyć . Poniższy przykład pokazuje dobitnie jak manipulowano , studium ,czy planem przestrzennym . Sprawa Mięćmierza może okazać się kroplą w morzu podobnych przypadków. Jak już wielokrotnie mówiłem i pisałem w 2014 r, ówczesny burmistrz…

Strona 8 z 113