Z Miasta

Czy służby... zajmą się Kazimierzem ?

Od kilku dni media donoszą o kolejnych rewelacjach dot. burmistrza warszawskich Włochów ,który miał przyjąć pieniądze w zamian za odrolnienie gruntów. Wiemy, że branża nieruchomości jest bardzo dochodowym interesem . Tak się składa, że władztwo planistyczne dzierżą samorządy . I to one decydują gdzie , komu i za ile odrolnić grunty. Podobne zjawisko jakie obserwowaliśmy w stolicy mają miejsce na obszarze całej Polski. Odrolnianie gruntów wpływowym osobom jest normą. Afera…

W Kazimierzu dzwony biją na trwogę.

W poniedziałek ( 28.10.2019 r ) odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Jak można było się spodziewać obfitowała w incydenty i wydarzenia, które chluby Radzie nie przynoszą . O protokół z sierpniowej sesji upomniał się radny Rybczyński https://youtu.be/fDooFe8zRtI?t=140 W mojej ocenie brak protokołu z X sesji RM nie jest zwykłym przypadkiem . To wówczas w czasie obrad miało miejsce wydarzenie ,które na trwale wpisze się w niechlubną historie kazimierskiego samorządu.…

Kapliczka przy szkole

We wrześniu pisałem o remoncie historycznej kapliczki przy szkole . Prace renowacyjne miały kosztować około 37 tyś zł. http://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/2010-wyremontowali-kapliczke-za-40-tysiecy.html Byłem święcie przekonany ,podobnie jak część radnych, że kapliczka została już wyremontowana. Wskazywał na to ogólny wygląd zabytku . Kapliczka była otynkowana i pomalowana, jedynie daszek zabytku wymagał remontu. Na piątkowej komisji pani skarbnik poinformowała ,że środki na ten cel ,jako udział własny gminy mają wynieść 25 tyś zł . Przyznana…

Radni dyskutowali nad problemami Kazimierza Dolnego

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej . Głównymi tematami jakimi zajęli się radni było zaopiniowanie projektów uchwał na nadchodzącą sesję http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3453,ogloszenie-o-xii-sesji-rady-miejskiej.html Na wstępie wice przewodniczący Rady , Piotr Guz zwrócił się do pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu z prośbą o utemperowanie swawoli niektórych pracowników MOPS-u, ponieważ jest podejrzenie ,że osoby te naruszają zasady zaufania społecznego https://youtu.be/8DKdyTXj2a4?t=407 Na komisji omówione zostały poszczególne projekty uchwał…

Nowa "oferta" dla gości odwiedzających Kazimierz Dolny

Podczas piątkowego ( 18.10.2019 ) posiedzenia Komisji Budżetu, Planowania …, zasygnalizowany został temat opłaty targowej w naszym mieście . Sprawa ta dodatkowo będzie omawiana podczas jutrzejszych obrad połączonych komisji Rady Miejskiej. Jaka będzie ostateczna propozycja opłaty targowej dowiemy się jutro . Będą nowy inkasent . Od 1 stycznia przyszłego roku opłaty targowej będzie zbierał pracownik Miejskiego Zakładu Komunalnego . Podczas obrad temat opłaty targowej ogólnie przybliżyła urzędniczka kazimierskiego magistratu https://youtu.be/Gs6TemWcgGg?t=56…

Na ulicy Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym staną meleksy

Pamiętamy w jakich okolicznościach wiosną tego roku forsowano tak zwaną uchwałę dot. „reorganizacji” handlu na ulicy Nadwiślańskiej. Emocje jakie towarzyszyły nam wówczas, przejdą do historii, jako niechlubny epizod zapisany na kartach kazimierskiego samorządu. Z jednej strony przeciwnicy uchwały - do której i ja się zaliczam - starali się przekonać burmistrza i ortodoksyjnych radnych ,że wyrzucanie z dnia na dzień kupców jest szkodliwe, niemoralne i nie ma merytorycznego uzasadnienia . Przygotowana…

Jak będzie wyglądał kazimierski Rynek w nowym planie przestrzennym ?

Wczoraj (18.10.2019) odbyło się posiedzenie komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Tematem wiodącym była problematyka miejscowego planu przestrzennego, który obecnie jest opracowywany . W czasie dyskusji poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących przyszłości Kazimierza związanych z mpzp . Plan przestrzenny,który obecnie jest na ukończeniu, to pokłosie studium, które w sposób chaotyczny zostało uchwalone w czerwcu 2015 r, bez większej refleksji . Początki studium sięgają natomiast 2005 r…

W gminie Kazimierz Dolny Prawo i Sprawiedliwość z rekordowym wynikiem

Wyniki wyborów do sejmu w gminie Kazimierz Dolny nie były dla nikogo zaskoczeniem . Wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 54,63%. Frekwencja w gminie Kazimierz wyniosła 65,88% i była rekordowa. Zobacz więcej.... http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3449,wyniki-wyborow-parlamentarnych-2019-r-z-gminy-kazimierz-dolny.html Niebywałym zaskoczeniem było uczestnictwo w wyborach 94 letniej mieszkanki Kazimierza Dolnego,która mimo trudności z chodzeniem wzięła udział w głosowaniu. Dla Pani Krystyny dzień wczorajszego głosowania był niezwykle ważny. Niezłomna kazimierzanka powiedziała,że obecne wybory są tak ważne jak…

Strona 9 z 119