Standardowy przykład hasła burmistrza „Bliżej ludzi” w praktyce

Oceń ten artykuł
(1 głos)

zdjęcie facebook /Dzieje Parchatki/

Poniżej zamieściłem  komentarz radnego  Adama Gębala udostępniony na profilu Facebook. Temat  sporu kompetencyjnego pomiędzy burmistrzem a mieszkańcami Parchatki bulwersował od miesięcy. Wałkowany był w  różnych konfiguracjach  na komisjach i sesjach Rady Miejskiej.

Konflikt niewątpliwie wygenerował jednostronnie  kazimierski ratusz. To kolejny dowód na łamanie prawa przez urzędników  i dyktatorskie zapędy Andrzeja Pisuli.

W mojej ocenie  spiritus movens całego zamieszania…  należy oddać pani inspektor  Annie  Bartoś, która niejednokrotnie uzurpowała sobie prawo  wiedzy absolutnej w przedmiotowej sprawie.

Uchwała RIO do pobrania -załączniki

J.K

„Mamy jako mieszkańcy pełne i niekwestionowane prawo samodzielnego decydowania o podziale środków z funduszu sołeckiego!!!! Potwierdzeniem powyższego jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 czerwca b.r. uchylająca Uchwałę Rady Miejskiej , która na wniosek Burmistrza nie przyjęła do realizacji Uchwały Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Parchatki w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2018r. Z pewnością pamiętacie Państwo dyskusję jaka przetoczyła się w tej sprawie w kwietniu i maju bieżącego roku. Stanowisko Izby w tej sprawie jest dla mnie jednoznaczne. Decyzja mieszkańców o podziale środków funduszu sołeckiego nie może nie zostać zakwestionowana o ile nie narusza postanowień ustawy i kropka. Żadne racje bardziej lub mniej uzasadnione ze strony organów Gminy nie mają wpływu na ważność podjętej przez mieszkańców Uchwały. Podjęta przez RIO uchwała potwierdza w pełni te racje które przytaczaliśmy uzasadniając prawo mieszkańców Parchatki do samodzielnego decydowania o podziale środków Funduszu zgodnie z lokalnymi potrzebami mieszkańców. Mam nadzieję, że nasz precedens pozwoli wszystkim mieszkańcom Gminy dochodzić, upominać się i coraz szerzej wykorzystywać niezbywalne prawa mieszkańców do samodecydowania o swoich sprawach.”

 

Czytany 1466 razy

Komentarze

+7
#13 Prawnik 25-06-2018 14:19
O funduszu sołeckim - bo najwidoczniej burmistrz nie ma o nim zielonego pojęcia!!
Art. 5.
1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa.
6. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
7. W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 3, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.
8. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, przekazuje radzie gminy za pośrednictwem
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.
9. W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego
otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4 lub podtrzymany po terminie, o którym mowa w ust. 6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.
10. W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2 lub 3 lub przekazany po terminie, o którym mowa w ust. 8. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy.
+7
#12 z miasta 25-06-2018 12:02
Cytuję zorientowany:
Gmina w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym ma 5 milinów w obligacjach.Wiec nie ma co się dziwić ,że pan Pisula ma takie uznanie wśród pracowników BS a w szczególności u pana Wojtanowicza.


Rączka rączkę myje.Psy szczekają karawana jedzie dalej/
+10
#11 EW 25-06-2018 10:37
Specjalnie dla Andrzeja, bo chyba nigdy nie czytał ustawy o samorządzie gminnym.

Tylko 2 artykuły, żeby zrozumiał o co chodzi!

Art. 1.
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę
samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Art. 7.
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy.
+1
#10 grymas50 24-06-2018 19:04
Spór?.
Toć RIO wypowiedział się. Czy nie ?
+16
#9 zorientowany 24-06-2018 16:03
Gmina w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym ma 5 milinów w obligacjach.Wiec nie ma co się dziwić ,że pan Pisula ma takie uznanie wśród pracowników BS a w szczególności u pana Wojtanowicza.
+14
#8 rolnik 24-06-2018 14:17
Cytuję WP:
Cieszcie się, że Pisula nie wszedł wam na działkę i nie wyciął drzew!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Albo asfaltu nie wylał na waaszym polu!!
+28
#7 ByłyWyborcaPisuli 24-06-2018 11:59
To co ten człowiek wyprawia jest żałosne. Całkowicie odwrócił się od mieszkańców. Ma ich gdzieś. Teraz ma gdzieś oprócz mieszkańców prawo. Arogancja i pycha do kwadratu.
+19
#6 obserwator 24-06-2018 06:34
Burmistrz Pisula na ostatniej sesji powiedział,że nie zmieni zdania w sprawie Parchatki mimo orzeczenia RIO.Nikt z radnych uczestniczących w obradach nie zabrał głosu.To przejaw niebywałego posłuszeństwa względem burmistrza.Kładzie się absolutnym cieniem na powadze Rady Miasta.
Jedną najważniejszą sprawa dla nowych władz Kazimierza będzie zmiana wizerunku Urzędu w tym wymiana kilku urzędniczek.
Swoja drogą skarbnik Gminy ,burmistrz i prawnik magistratu powinni przeprosić mieszkańcu Parachtki
+22
#5 Rewolta 23-06-2018 20:09
Najwidoczniej 'szanofny' pan wójt chce zapisać się w historii jako persona non grata lub jako pierwszy samorządowiec, którego wywiozą z urzędu na taczce jeszcze przed wyborami :v
+17
#4 Maniek 23-06-2018 17:48
Cytuję WP:
Cieszcie się, że Pisula nie wszedł wam na działkę i nie wyciął drzew!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dziękujemy panie burmistrz.

Dodaj komentarz