Apel mieszkańców do Rady Miejskiej, w sprawie budowy wieżowców w Kazimierzu Dolnym

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Kazimierz Dolny, 1 października 2018 roku

 

 

Radni Rady Miejskiej

w Kazimierzu Dolnym

W związku z umieszczeniem w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym punktu dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Doły 4, wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec przedkładania interesu dewelopera ponad interes gminy i jej Mieszkańców.

Wobec powyższego domagamy się zdjęcia z porządku obrad wyżej wymienianego projektu uchwały
i zaniechania dalszych prac nad zmianami planu dla tego terenu.

Prosimy jednocześnie, by Rada sprawdziła zgodność realizowanej inwestycji z uchwałą
Nr XXXIII/128/12 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części wspólnej budynku przy ul. Doły 4 w Kazimierzu Dolnym i sprzedaż lokali mieszkalnych. W myśl tej uchwały Rada Miejska wydała zgodę wyłącznie na adaptację strychu budynku usytuowanego na działce 1562/11 na funkcję mieszkalną, a zatem nie ulega wątpliwości, że działania inwestora są sprzeczne z podjętą uchwałą w 2012 roku, ponieważ została dobudowana jeszcze jedna kondygnacja.

My mieszkańcy nie godzimy się na prowadzoną od kilku lat rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na apartamenty do obsługi ruchu turystycznego przy ul. Doły 4
w Kazimierzu Dolnym. Nowy budynek w żadnej mierze nie pasuje do charakteru miasteczka, zarówno w swej formie jak i kubaturze, przede wszystkim zaś w odniesieniu do wysokości. Pomimo tego, że przy uzyskaniu pozwolenia na budowę popełnionych zostało kilka istotnych błędów, czy wręcz nadużyć, budowa jest nadal kontynuowana.

2 grudnia 2014 roku w trakcie Walnego Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Doły 4 podpisano umowę przedwstępną dotyczącą remontu budynku – budynkiem zarządza Wspólnota Mieszkaniowa, ponieważ połowa lokali mieszkalnych została wykupiona, pozostałe natomiast stanowią własność gminy Kazimierz Dolny. W październiku 2015 roku po rozstrzygnięciu przetargu otwartego gmina Kazimierz Dolny sprzedała także działkę 1562/12 temu samemu inwestorowi. Realizowana na niej inwestycja stanowi kontynuację rozbudowy budynku usytuowanego na działce 1562/11.

Istotne w całej sprawie jest oznaczenie terenu inwestycji symbolem UT w części graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr LI/284/98 Rady Miejskiej
w Kazimierzu Dolnym z dnia. 17 czerwca 1998 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny). Takie tereny nie posiadają bowiem żadnych ograniczeń dotyczących wysokości zabudowy. A zatem inwestor ma pełną dowolność w jej kształtowaniu. Dla inwestycji realizowanych łącznie na obu działkach inwestor uzyskał 3 pozwolenia na budowę. Dwa dotyczyły działki 1562/11, na której funkcjonuje wielorodzinny budynek mieszkalny (dotyczy jego rozbudowy), jedno działki 1562/12 na której realizowany jest nowy budynek o wysokości sięgającej 22 metrów. Inwestor zadecydował
o nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego, choć Rada Miejska nie wyraziła na to zgody. Mimo to inwestycja jest realizowana przy pełnej aprobacie i przychylności Rady i Burmistrza Kazimierza Dolnego.

Z niezrozumiałych powodów, na wniosek burmistrza, podjęliście Państwo w dniu 30 listopada 2017 roku uchwałę o przystąpieniu do indywidualnej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren inwestycji przy ul. Doły 4, choć procedowana jest zmiana planu dla obszaru całej gminy. Doprawdy niezwykły ukłon wobec dewelopera. Przygotowany projekt zmiany planu zawiera kilka kuriozalnych zapisów, jak choćby bezpodstawną zmianę przebiegu granicy Pomnika historii. W odróżnieniu od wcześniej przytaczanych dokumentów, w przygotowanym projekcie granica ta przebiega poza terenem objętym inwestycją, a więc i zmianą planu.

Plan zagospodarowania przestrzennego ma być zgodny ze studium, co wynika wprost z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tymczasem poza przebiegiem granicy Pomnika historii pojawia się kilka innych sprzeczności. Studium określa maksymalną wysokość zabudowy na 11 metrów, natomiast projekt planu dopuszcza wysokość przekraczającą 22 metry. Do tego czyni to
w dość zawoalowany sposób posługując się rzędną szczytu budynku, która nie może przekroczyć 165 m n.p.m. Oczywiście nie wskazuje rzędnej posadowienia, która znajduje się na wysokości ok. 140 m n.p.m. Studium określa także wymóg pozostawienia 50% powierzchni biologicznie czynnej, tymczasem w przedłożonym projekcie planu powierzchnia ta została zmniejszona do 20%.

Najistotniejsze pytanie jakie należy postawić, to dlaczego Starosta Puławski wydał pozwolenie na realizację inwestycji bez uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, skoro fragmenty działek 1562/11 i 1562/12 oraz budynek realizowany na działce nr 1562/12 położone są
w granicach Pomnika historii, a więc uzgodnienie to było obligatoryjne. Przebieg granicy jest wyraźnie widoczny zarówno na części graficznej planu z 1998 roku oraz na rysunku studium uwarunkowań przyjętym w 2015 roku (uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny). Nie ma innych dokumentów, które by lepiej precyzowały przebieg granicy Pomnika historii. Przypomnę, że zarówno plan jak i studium podlegały uzgodnieniu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a więc zasadne jest twierdzenie, że Konserwator nigdy nie kwestionował przebiegu granicy.

Niestety teraz pojawiają się niejasne tłumaczenia, że granica strefy przebiega po wewnętrznej stronie linii określającej granicę Pomnika historii. Takie podejście i tak nie ma większego znaczenia, ponieważ nawet i wtedy fragment działki 1562/12 ewidentnie „zahacza” o Pomnik historii, a zatem Konserwator powinien uzgodnić projekt budowlany. Chcemy jednak podkreślić, że zgodnie
z powszechnie przyjętym sposobem redagowania map, w przypadku określania granicy linią ciągłą przyjmuje się, że faktyczny jej przebieg stanowi oś linii, nie zaś żadna z krawędzi.

Rozbudowywany budynek położony jest na działkach należących niegdyś do dwóch kazimierskich rodzin. W końcu lat 70-tych XX wieku na mocy ówczesnych przepisów zostały im zabrane, po wypłaceniu przysłowiowej złotówki tytułem odszkodowania. Ówczesny włodarz Andrzej Szczypa zaplanował w tym miejscu zabudowę mieszkaniową. Blok zaprojektowała Jadwiga Jamiołkowska.
W latach 80-tych powstał budynek z mieszkaniami komunalnymi z przeznaczeniem dla rodzin czasowo potrzebujących mieszkania. Stąd też przyjęła się jego potoczna nazwa „rotacyjny”.
W kolejnych latach sprzedawano mieszkania gminne za grosze. Teraz na majątku gminy powstają apartamenty, które mają być sprzedawane po ok. 12 tys. zł za metr. Choć gmina posiada znikomy zasób lokali mieszkalnych, władze zezwalają by na jej majątku powstały apartamenty dla bogatych, nie zaś przeciętnych mieszkańców. Czy Rada Miejska godzi się na tak bezprawne postępowanie?

Informujemy, że z naszej inicjatywy zostanie sporządzona ekspertyza prawna, którą zamierzamy przesłać do Wojewody, LWKZ i GKZ. Zamierzamy sprawę nadużyć zgłosić również do prokuratury.

                                                                                      podpisali : Mieszkańcy Kazimierza Dolnego /lista.... /.

Do wiadomości:

  1. Generalny Konserwator Zabytków

       Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

      00-071 Warszawa

    2 . Wojewoda Lubelski

      ul. Spokojna 4

     20-914 Lublin

Czytany 1603 razy

Komentarze

0
#25 grymas50 06-10-2018 09:31
Cytuję pies:
Zastanawiam sie czy na ciebie grymas nie ma taśm.Znając cie to ty prędzej na nas masz.


haha. Przypomnij sobie, jak mówiłeś k...wa, h.j. O kim to było ?. Wiesz doskonale. Czy mam to nagrane ?. Jeszcze czas na publikację nie nadszedł.>

ps. Zmień nick. To ksywa zastrzeżona. Nosił ją marszałek Sejmu Terlecki.
+1
#24 pies 06-10-2018 07:39
@SchetynadlaPO i @trzaskowski_ Najpierw niech się wytłumaczą ze swoich wizyt w Western City w Karpaczu... Lepiej niech nie kłamią bo może się okazać, że @onet też ma tę sex taśmę...
+3
#23 pies 05-10-2018 19:10
Zastanawiam sie czy na ciebie grymas nie ma taśm.Znając cie to ty prędzej na nas masz.
0
#22 Ola 05-10-2018 19:08
Ciekawe kiedy rzad się weź mnie za te wszystkie galerie co nie wystawiają paragonów na sprzedaż obrazów.O ile to by było nasze Państwo bogatsze
-2
#21 michał 05-10-2018 16:56
Cytuję Pikuś:
Cytuję nareszcie:
Ktoś przyczepił przy okazji jakiejś imprezy flagę do zabytku bez niczyjej zgody i przez tyle lat było to tolerowane. Nareszcie ją zdjeli!!! Jest mnóstwo miejsc na flagę, może jeszcze do każdej drewnianej kolumny przyczepić bo łatwo się w drewno wbija!

W pusty łeb twój byłoby najłatwiej wbic flagę ale najlepiejniedzy dwa duże palce..


No właśnie od takich patriotów jak Pikuś chroń nas Boże!
+2
#20 grymas50 05-10-2018 07:23
@Tadeusz Strzępek.

A dla kogo ten stół?. A, jak ten " stól" faktycznie jest SRODKIEM, a ten niby CEL to oszustwo w ustach " stolarza" np. o nazwisku Rysio Czarnecki. Ja pan wie, przy stole, u " Sowy" jadał też Morawiecki dbający o syna Ryszarda.
-2
#19 azor 05-10-2018 07:04
Azor. Nu pogadi!
-1
#18 Pikuś 05-10-2018 06:54
Cytuję nareszcie:
Ktoś przyczepił przy okazji jakiejś imprezy flagę do zabytku bez niczyjej zgody i przez tyle lat było to tolerowane. Nareszcie ją zdjeli!!! Jest mnóstwo miejsc na flagę, może jeszcze do każdej drewnianej kolumny przyczepić bo łatwo się w drewno wbija!

W pusty łeb twój byłoby najłatwiej wbic flagę ale najlepiejniedzy dwa duże palce..
+5
#17 wyborca 04-10-2018 23:04
Cytuję z miasta:
Cytuję Ola:
Panie Strzepek jaki okupant przeciez handel u pana kwitnie.Kubis PIS ,Wawer ,Pomianowski i Gebal to PO zostaje Pisula ale on już był, wiec na kogo głosować

Pisula to wszytko razem mix partyjny !

Pan Pisula to PSL, przecież to widać, słychać i czuć...
0
#16 z miasta 04-10-2018 21:53
Cytuję Ola:
Panie Strzepek jaki okupant przeciez handel u pana kwitnie.Kubis PIS ,Wawer ,Pomianowski i Gebal to PO zostaje Pisula ale on już był, wiec na kogo głosować

Pisula to wszytko razem mix partyjny !

Dodaj komentarz