Wydrukuj tę stronę

Kapliczka przy szkole nie zostanie odrestaurowana

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wniosek Towarzystwa Opieki  Nad  Zabytkami Oddział  w Kazimierzu Dolnym o dofinasowanie z programu  nr 2.2.2, działanie na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego - przyrodniczego, historycznego, kulturowego -  Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” pt. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym” został odrzucony z przyczyn formalnych.

 Do wniosku dołączono źle przygotowaną umowę  użyczenia, dotyczącą części nieruchomości, na której znajduje się kapliczka. Umowa bowiem zawarta została na okres krótszy, niż formalna możliwość rozpoczęcia realizacji zadania . Dodatkowo umowa nie obejmowała  okresu trwałości projektu, który  w tym przypadku wynosi 5 lat.

http://www.zielonypierscien.eu/leader-2014-2020/nabory-wnioskow/zakonczone-nabory/wybrane-wnioski-do-dofinansowania

Sprawa dofinansowania z budżetu miasta renowacji zabytku była przedmiotem dyskusji na grudniowej sesji i poprzedzających nią komisjach Rady. Chodziło o to ,że Gmina wyasygnowała w budżecie na ten cel 25 tyś zł dla tego przedsięwzięcia. Łączny koszt inwestycji miał wynieść 40 tyś zł. To i tak nie wiele w zestawieniu z kosztami wykonania fundamentów za około 70 tyś zł.

Jednak na prostą optykę koszt renowacji za kwotę 40 tyś zł wydaje się absurdalnie  wysoki. Na grudniowych komisjach wnioskowaliśmy aby burmistrz zapoznał Radę z specyfikacją zadania i proponowaliśmy zmniejszenie kwoty dofinasowania.

Niestety wniosek Rady  w tym zakresie został zignorowany, podobnie jak  obniżenie kwoty dofinasowania.

W przedmiocie zawarcia umowy użyczenia - zresztą banalnie prostej – mamy do czynienia z głęboką hibernacją prawną radcy, badź  niekompetencją urzędnika.

Chodź sprawa wydawałby  się  banalnie prosta,cel zbożny  w istocie prosta czynność stała się  nie możliwa  do wykonania i stanowiaca  problem,porównywalny z przejęciem kawiarni „Rynkowa”

J.K

Czytany 1541 razy