Wydrukuj tę stronę

Czym zajmowali się radni w Kazimierzu podczas posiedzenia komisji.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

W miniony czwartek odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się o godz. 11.00 i trwały ponad 7 godzin.

Głównymi tematami obrad było zaopiniowane projektów uchwał na poniedziałkową sesję (28.01.2019 godź. 15.00 – szkoła podstawowa).

Radni omawiali plan pracy Rady na 2019 r., jak też plan zadań jakie postawiły przed sobą poszczególne komisje. http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3192,ogloszenie-o-wspolnym-posiedzeniu-komisji-rady-miejskiej-w-kazimierzu-dolnym-w-dniu-24-stycznia-2019-r.html

Najważniejszym tematem stał się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na sesję przybył planista w celu poinformowania radnych o stanie prac. Dla obszaru Kazimierza (Kazimierz,  Mięćmierz, Okale, Cholewianka)  plan - zdaniem planistów i burmistrza - zostanie opracowany do połowy tego roku. Problemem  jak zawsze są kwestie związane z uszczegółowieniem detali… konserwatorskich. Planista zapewnił, że jest w stanie rozwiązać wszystkie kwestie sporne z konserwatorem (LWKZ w Lublinie).  

Omawiano także sprawę Rotacyjnego. W tym przypadku prace planistyczne - z uwagi na kontrowersje i wątpliwości - powinny zostać wstrzymane do czasu uzyskania opinii, czy decyzja pozwolenia na budowę została wydana zgodnie z prawem. W tej materii są poważne wątpliwości. Burmistrz poinformował, że sprawie przyjrzy się PINB w Puławach. Jednak organ ten nie sprawdza zgodności z prawem  decyzji pozwolenia na budowę. Nadzór Budowlany sprawdza zgodność inwestycji projektem i pozwoleniem na budowę.

Prawo stanowi, że prawomocną decyzję pozwolenia na budowę może wzruszyć Wojewoda z urzędu, bądź prokuratury, która bada przedmiot sporu pod kontem administracyjnym.

Dużym problem jest ukończenie procedury opracowywania planu (mpzp) ma terenach wiejskich. Jak się wydaje głównymi hamulcowymi w tym przypadku są Wody Polskie i minister rolnictwa. Jednak i w tym przypadku rysuje się pozytywny sposób rozwiązania, przynajmniej większości problemów. Planowane są robocze spotkania władz Kazimierza z w.w instytucjami. Dodatkowo sprawie mogą pomóc parlamentarzyści Lubelszczyzny.

Podczas obrad głos zabrał były burmistrz Andrzej Pisula, który wypowiedział się w sprawie odrzucenia wniosku o dofinansowanie renowacji zabytkowej kapliczki przy szkole z LGD „Zielony Pierścień”. http://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/1815-kapliczka-przy-szkole-nie-zostanie-odrestaurowana.html Skrytykował niekompetencje pracowników magistratu, którzy przeoczyli – powiedzmy – aspekty formalno-prawne  przy składaniu wniosku, przez co wniosek został odrzucony. Tym samym gmina straciła dofinansowanie na poziome 15 tyś zł na ten cel. Burmistrz Artur Pomianowski zadeklarował wyjaśnienie spraw i wyciagnięcie konsekwencji.

Romana Rupiewicz, przewodnicząca Samorządu Mieszkańców zaapelowała do burmistrza i Rady aby w czasie trwających aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji ustanowić tzw. Specjalna Strefę Rewitalizacji na obszarze ścisłego centrum. Pomoże nam to uregulować sprawy własnościowe Kamienicy Gdańskiej. Ustanowienie takiej strefy umożliwi rozpoczęcie procesu wywłaszczenia, a docelowo tak upragnionego remontu. Kamienica od momentu jej powojennej odbudowy nigdy nie była gruntownie remontowana.  

 

J.K

Czytany 1469 razy