Wydrukuj tę stronę

Dobre wieści z magistratu

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

W środę (28.08.2019 r) uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez p. burmistrza w sprawie sporu sądowego dot. Kamienicy Gdańskiej. W spotkaniu udział wzięli burmistrzowie, radni a także prawnicy, w tym. mec. Stanisław Chomicki, reprezentujący gminę Kazimierz  oraz mec. Janusz Obtułowicz, pełnomocnik współwłaścicieli i spadkobierców strony przeciwnej .

spotkanie um

Obie strony uzgodniły, że chcą zawrzeć ugodę – to przełom. Na pół roku zawieszamy proces. Obecnie zostaną podjęte działania zmierzające do wyceny nieruchomości. Na początek obie strony - niezależnie - przygotują operaty rzeczoznawców majątkowych, które pozwolą wycenić nieruchomość w różnych wariantach. Kolejne spotkanie przewidziane jest na listopad tego roku .

Spór o zabytkową kamienicę w Rynku toczący się niemal od 30 lat,  dotyczy zniesienia współwłasności. Przez ten okres budynek niszczał, remontowany był jedynie doraźnie, a główne koszty remontów ponosiła gmina. Obecnie w Gdańskiej mieszka ponad dwadzieścia rodzin. Niestety warunki urągają godności człowieka. Jak wiemy problem kamienicy w Rynku spychany był zawsze na plan dalszy. Ważniejsze bowiem były chodniki, drogi, itp. Działania władz miasta  sprowadzały się do zaspakajania ambicji elektoratów, co miało następnie  przełożenie  przy urnach wyborczych. Realne potrzeby były spychane na plan dalszy. Miejmy nadzieję, że działania obecnego burmistrza skupią się na potrzebach zwykłych ludzi.

W czwartek natomiast brałem udział w wizji lokalnej  dot. problemu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Nadwiślańska, Tyszkiewicza - przy poczcie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele magistratu, Policji, Zarządu Dróg Powiatowych w Puławach. Głównym prelegentem... był pan dyr. Maciej Żurawiecki. Zgodnie stwierdziliśmy, że miejsce to jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na nasilony ruch pieszy w rejonie skrzyżowania. Niestety pan dyrektor uznał, że przepisy zabraniają wykonanie barierek ochronnych, uniemożliwiających przechodzenie pieszym w niedozwolonym miejscu.   

Z  niemocą ustawienia barierek jest dokładnie tak, jak było z budową drogi Słoneczna - Mięćmierz, gdzie przez 40 lat (słownie czterdzieści lat)  powiat puławski nie mógł znaleźć rozwiązania na realizację prostej inwestycji. Analogicznie Wody Polskie nie mogą rok rocznie, wczas wykosić trawy na wale, czy miasto zebrać śmieci. Zawsze jest jakieś ale... Jest jednak  nadzieja, że młode pokolenie urzędników – stażem i wiekiem – zmieni sposób podejścia do zadań publicznych i obowiązków. 

Muszę przyznać, że burmistrz Artur Pomianowski trafił w dziesiątkę zatrudniając do urzędu kompetentne osoby, które wczoraj miałem przyjemność poznać.   

Nie spodziewałem się, że interpelacja, którą złożyłem w sprawie barierek, będzie tak gruntownie rozpatrzona. W tym przypadku trzeba pogratulować burmistrzowi, że postawił na właściwe osoby.

Poniżej zamieszczam e-mail jaki otrzymałem od urzędniczki z magistratu. Jest to przykład wzorowego podejścia urzędnika do swoich obowiązków- w naszym magistracie zjawisko raczej mało znane. Jest to naprawdę przełom w relacjach urzędnik - obywatel. Mam nadzieje, że wkrótce taki  poziom załatwiania spraw, stanie się normą, a nie wyjątkiem. Urzędnicy czytajcie i uczcie się...

Dzień dobry Panie Radny!

W nawiązaniu do złożonego w dniu 06.08.2019r. przez Pana wniosku, dotyczącego wykonania barierek zabezpieczających przed przechodzeniem przez jezdnię- ul. Witkiewicza, w rejonie skrzyżowania ulic: Nadwiślańskiej, Tyszkiewicza i Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, niniejszym informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach (jako organ właściwy do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy), poinformował tut. Urząd o terminie spotkania w dniu 29.08.2019r. o godz. 9:00 przy budynku poczty (skrzyżowanie ulic: Nadwiślańskiej, Tyszkiewicza i Witkiewicza).

Z uwagi na fakt, iż dzwoniłam do Pana dwa razy i nie odebrał pan telefonu, pozwoliłam sobie poinformować Pana o spotkaniu, w formie elektronicznej.

Z poważaniem

Izabela Gorczyca,Podinspektor ds. inwestycyjnych,Urząd Miasta w Kazimierzu Dolny, ul. Senatorska 5,24-120 Kazimierz Dolny

tel. 81 88 10 212 w. 42, fax. 81 88 10 213 , www.kazimierz-dolny.pl

Jestem również zdania, że samorządy w tym powiaty, muszą  przejść gruntowna reformę.  Natomiast pracownicy samorządowi  powinni mieć możliwość przejścia na wcześniejsza  emeryturę. Na pewno będzie to z korzyścią dla samorządów jak i ludzi. Dajmy starszym  odpocząć, a młodym  szansę . 

J.K

Czytany 1502 razy