Wydrukuj tę stronę

Jak będzie wyglądał kazimierski Rynek w nowym planie przestrzennym ?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wczoraj (18.10.2019) odbyło się posiedzenie komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Tematem wiodącym  była  problematyka miejscowego planu przestrzennego, który obecnie jest opracowywany .

W czasie dyskusji poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących przyszłości Kazimierza związanych z mpzp . Plan przestrzenny,który obecnie jest  na ukończeniu, to pokłosie  studium, które  w sposób chaotyczny zostało uchwalone w czerwcu 2015 r, bez większej refleksji . Początki  studium sięgają natomiast 2005 r , gdzie podjęto stosowną uchwałę . Dokument  miał zostać  ostatecznie  ukończony w 2006 r. Jak wiemy  przez  osiem lat burmistrz Grzegorz Dunia nie potrafił albo nie chciał  zakończyć opracowania ważnego dokumentu. Jednak w  między czasie w zaciszach gabinetów powstawały koncepcje indywidualnych zmian w miejscowym planie przestrzennym dla możnych... kazimierskiej ziemi .

Nic więc  dziwnego ,że w czasie dyskusji  z ust mieszkańców słychać było gorzkie słowa i rozczarowanie z zaistniałej sytuacji .

Leszek Skocz, były radny, miał  obawy co do możliwości wnoszonych uwag  do planu przez „sąsiadów”,osób które z nie są przyjazne miejscowym    https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=1596  . Przypominam ,że wagi  można składać jedynie do najbliższego poniedziałku ( 21.10.2019 r )

Natomiast radny Leszek Dołęga zwrócił uwagę na brak równego traktowania mieszkańców,  zwykłych ,przeciętnych właścicieli działek w stosunku do innych   https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=2288

W sposób rzeczowo i dosadnie na temat planu  wypowiedział się Mariusz Wicik, radny powiatowy . Przypomniał radnym genezę powstawiania studium i sposób jego  procedowania. Radnym "dinozaurom" przypomniał słowa jakie wypowiadali w 2015 r w kwestii opracowywanego studium . Dodał ,że brak terenów budowlanych, możliwości mieszkania , rozwoju społeczeństwa spowodowało emigrację młodych mieszkańców Kazimierza   https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=3759

Od siebie dodam, że exodus młodych ludzi z kazimierskiej ziemi wpisywał się w doktrynę władz miasta, minionych kadencji.

Ciekawie wyglądała dyskusja - pełna emocji - dot. przeszłości kazimierskiego Rynku. Moje zdziwienie również  budził sposób podejścia radnych  do  głośnej sprawy inwestycji w Mięćmierzu . Zainteresowania tematem nie było zarówno wśród radnych jak i burmistrza . Wyglądało  trochę tak ,  jakby o władze miasta sprawie nic nie wiedzieli ( sic) . Rozwiana została wątpliwość  co do możliwości zabudowy w Mięćmierzu w tzw. strefie 4a, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz zabudowy. W  tym miejscu nie ma możliwości do zabudowy dla przeciętnych obywateli. Okazuje się ,że słynna  budowa stanie się ewenementem. Dość dużo uwagi poświęcono  przyszłości….kazimierskiego rynku https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=5912  . Temat jednak spowodował  nerwowość  p. burmistrza D. Wróbla i poruszenie części gości   https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=6400

Przedsiębiorcy, właściciele ogródków z Rynku  mieli swój, jak się wydaje ,  autorski projekt na zagospodarowanie centralnego placu w mieście.  https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=6538

Stanowisko planisty w tej  sprawie było  jasne. Wpisywało się  w dotychczasowe ustalenia konserwatora zabytków, jakie były obowiązujące  przez lata.  Zdaniem planisty północna część Rynku, tj. od strony SARP-u  nie powinna być zabudowana ogródkami kawiarnianymi  https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=6921

W projekcie planu  jest jednak inaczej , znaczne dogęszczenie Rynku ogródkami. Jest to daleko wykraczające poza obowiązujący z 2003 r mpzp. Jednak i taki stan rzeczy nie zadowala biznesmenów . Chcą dwukrotnie więcej . Mam jednak nadzieję ,że w całym tym zagmatwaniu  władze miasta  zabezpieczą  chociaż wąskie przejście wzdłuż Rynku. Jak wiemy Burmistrz wydał  decyzje o zajęciu pasa drogowego  z pominięciem prawa ( droga pożarowa ) , a następnie , stan istniejący  ma zostać utrwalony planem przestrzennym. Jestem przekonany ,że stosowne uwagi do planu  zostały już wniesione.

Pewność siebie i przygotowanie do tematu niektórych przedsiębiorców  nie pozostawia złudzeń https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=7658

Na zakończenie przyszłość  Rynku nakreślił ,jak się wydaje,  burmistrz D. Wróbel oraz  radny Krzysztof Nieradka . Koncepcja ta wydaje się być zbieżna z oczekiwaniami  właścicieli ogródków . Jednak podporządkowanie  przestrzeni publicznej  na wzór miasteczek włoskich wydaje się   mało odpowiedzialna  https://youtu.be/F9M9A-e35HY?t=8014

W mojej ocenie  sprawa planu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem Rynku  jest już zamknięta i odpowiednio zaaranżowana . Widać to było w retoryce  lokalnych decydentów .

Po raz kolejny daje to przekonanie ,że Rada Miejska w większości – jak śmiem twierdzić -  stanie się wyrazicielem oczekiwań  wąskiej grupy interesu , a nie jakbyśmy sobie tego życzyli całego społeczeństwa .   

J.K

Czytany 2650 razy