Uprzejmie zapraszam do udziału w VII sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam do udziału w VII sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011r. (czwartek) o godz. 13oo w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym – ul. Szkolna 1.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

4.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kazimierza Dolnego pośmiertnie Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Maćkowiakowi.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/245/98 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – działka nr 2130/3 w Kazimierzu Dolnym.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej, stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/115/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1148/2 oraz 1147 stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny – tzw. Wikarówka.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/205/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerami 921, 922, 931/1 o pow. łącznej 1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, zabudowanej budynkiem „Łaźni” na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 801/27, położona w Kazimierzu Dolnym zabudowana budynkiem „Amfibaru”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1133/1, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Mały Rynek, zabudowana budynkiem gospodarczym wykorzystywanym aktualnie na potrzeby Urzędu Miasta.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1120, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej, zabudowana budynkiem szaletu.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) miasta Kazimierz Dolny oraz zasad jego używania i wykorzystywania.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Kazimierz Dolny do projektu partnerskiego pod nazwa ”Genius loci – współpraca markowych destynacji turystycznych Polski wschodniej”.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

19.Odpowiedzi na zapytania.

20.Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Henryk Kozak

Czytany 7921 razy

Komentarze

+2
#4 kazimierzanka 22-04-2011 22:43
Może wystarczy na miejski szale?
+2
#3 kazimierzanka 22-04-2011 22:42
Tym razem będzie wyprzedaż mienia kazimierskiego. Jakoś nikt nie "grzmi" Moze ze sprzedaży Łazni wybudują sraczyk? A może zabraknie bo na zabytek jest bonifikata.
0
#2 Ewka 22-04-2011 17:07
A to co ? tym razem nie będzie się roztrząsać wpisów na blogu ?
Chyba zapomnieli dodać jeden punkt .
+6
#1 Wiesław 22-04-2011 08:21
Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH DLA WSZYSTKICH SYMPATYKÓW BLOGU J.K.JAK TEŻ KONSTRUKTYWNYCH KRYTYKÓW NAJLEPSZE ŻYCZENIA...

Dodaj komentarz