PROTOKOŁ Nr X/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 30 czerwca 2011r.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

PROTOKOŁ Nr X/11

sesji Rady Miejskiej

w Kazimierzu Dolnym

w dniu 30 czerwca 2011r.

ZAŁĄCZNIKI:

1.      Lista obecności Radnych.

2.      Lista obecności osób uczestniczących w sesji.

3.      Pismo ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków z dnia 20 maja 2011r.

4.      Pismo Radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza adresowane do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOŁ Nr X/11

sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 30 czerwca 2011r. (czwartek)                      o godz. 9oo w Schronisku Młodzieżowym „STRAŻNICA” w Kazimierzu Dolnym                 przy ul. Senatorskiej.

Obecni Radni Rady Miejskiej:

1.      Leszek Furtas

2.      Piotr Guz

3.      Janusz Kowalski

4.      Henryk Kozak

5.      Waldemar Kruk

6.      Mirosław Opoka

7.      Paweł Pałka

8.      Jakub Pruchniak

9.      Jerzy Smolak

10.  Rafał Suszek

11.  Roman Suszek

12.  Barbara Walencik

13.  Małgorzata Wicha

14.  Ewa Wolna

15.  Kamil Wydra

 

Ad.1. Otwarcie obrad.

            Obrady X sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Radny Pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad. Powitał przybyłych gości - lista obecności – załącznik.

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.

Rada Miejska obradowała wg następującego porządku obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Akceptacja działań Burmistrza zmierzających do pozyskania systemu kontenerów modułowych niezbędnych do organizacji roku szkolnego dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

4.      Akceptacja działań Burmistrza związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę szkoły na działkach gminnych położonych przy                                ul. Kwaskowa Góra.

5.      Zakończenie obrad.

 

Ad.3.Akceptacja działań Burmistrza zmierzających do pozyskania systemu kontenerów modułowych niezbędnych do organizacji roku szkolnego dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

 

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: zwróciłem się do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym, bo i sytuację mamy nadzwyczajną. Musimy zmierzać do tego aby jak najszybciej podjąć decyzje, które pozwolą mi prowadzić działania zmierzającego do zorganizowania jak najlepiej nowego roku szkolnego i podjąć decyzje w sprawie budowy lub odbudowy szkoły.

Chciałbym abyśmy porozmawiali na temat pozyskania modułów kontenerowych                           w których mógłby być realizowany nowy rok szkolny jak i zapewne kolejne 2 lub 3 lata.

Obiekt szkolny, który uległ katastrofie nie nadaje się do użytkowania. Jest zakaz użytkowania tego obiektu w całości. Zrobiliśmy dogłębne rozeznanie jakie są możliwości uzyskania innego lokalu na terenie Kazimierza aby w nim mogła być kontynuowana nauka uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie gimnazjum mogliby uczyć się                       w budynku Zespołu Szkół, ale dla uczniów szkoły podstawowej tam nie ma miejsca. Nie chcielibyśmy aby przez kolejne 2-3 lata nauka tych uczniów była w różnych oddalonych od siebie miejscach. Poszukujemy rozwiązania, aby uczniowie Gminnego Zespołu Szkół mogli uczyć się w jednym miejscu. Najbardziej realnym rozwiązaniem wydaje się pozyskanie modułów systemowych. Szkoły w takich obiektach już funkcjonują. Takie rozwiązanie jest już sprawdzone.

Dziękuję Pani Wojewodzie Strojnowskiej za przybycie na dzisiejszą sesję. Pani Wojewoda już w dniu katastrofy była u nas i podjęła działania w kierunku udzielenia nam pomocy.

Wicewojewoda Lubelski Pani Henryka Strojnowska: mamy wspólnie do rozwiązania dwa problemy. Jeden to przyszłość szkoły, czyli prawdopodobnie budowa nowej szkoły i drugi to zapewnienie dzieciom dobrych warunków nauki od 1 września. Rozmawiałam z Panią Minister Hall i z Panią Minister Szumilas, która bezpośrednio zajmuje się sprawami finansowymi. Mam zapewnienie, że Panie mają doskonałe rozeznanie w sytuacji w jakiej znalazł się Kazimierz i jest dla nich sprawą bezdyskusyjną, że należy udzielić pomocy. Nie ma większej dyskusji w kwestii pomocy przy budowie nowej szkoły. Są też możliwości dofinansowania z Ministerstwa w różny sposób rozwiązań typu moduły systemowe.                    W chwili obecnej prowadzimy na ten temat rozmowy. Mam zapewnienie Pani Minister, że jeżeli Państwo zdecydujecie, że zakup systemów modułowych jest najlepszym rozwiązaniem na pewno pomoc finansowa będzie. Do Pana Burmistrza będzie należało przygotowanie wszystkich spraw formalnych.

Rozmawialiśmy też o możliwości pomocy na poziomie województwa. Mam zapewnienie, że jeżeli Gmina Kazimierz otrzyma  pieniądze z budżetu państwa będą one uzupełnione               z budżetu województwa. Mam nadzieję, że w połowie lipca podjęte zostaną decyzje                   w sprawie środków finansowych.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: Państwo radni, rodzice i nauczyciele znają pomysł zorganizowania nauki w systemach kontenerowych. Dziś chciałbym abyśmy przedyskutowali to rozwiązanie i podjęli decyzje. Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół zaprezentuje Państwu na czym polega system modułowy.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pan Jerzy Arbuz: trzy tygodnie nauki kończących rok szkolny pokazał nam, że nie jest dobrym rozwiązaniem nauka w trzech różnych miejscach. Tylko nauka w jednym miejscu gwarantuje nam, że jesteśmy jedną szkołą jedną społecznością szkolną. Rozważaliśmy różne lokalizacje. Pomysł modułów systemowych jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem, aby móc w sposób prawidłowy zorganizować miejsce do nauki dla 360 uczniów i 44 nauczycieli na okres około 3 lat.  Pokażę Państwu oferty dwóch firm i to co widzieliśmy w Białołęce.

PREZENTACJA

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: jeżeli Państwo zaakceptujecie propozycję pozyskania systemów modułowych będę mógł podjąć niezbędne działania m.inn. wynikające z ustawy - prawo zamówień publicznych. Niezbędne będzie również wykonanie wstępnego projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonie niezbędnych przyłączy.                           Na 1 września nie uda się uruchomić szkoły w modułach. Może będzie to możliwe od października. Do czasu wykonania modułów znajdziemy pomieszczenia do nauki podobnie jak to było pod koniec roku szkolnego.

Doradca Wicewojewody Pan Michał Jastrzębski: mój syn od 3 lat uczy się w szkole funkcjonującej w modułach systemowych. W tych kontenerach funkcjonuje szkoła                            od 15 lat.

Radna Pani Ewa Wolna: ja była w szkole w Białołęce która funkcjonuje w kontenerach. Patrzyłam pod kontem własnego doświadczenia pracy z dziećmi w szkole. Uważam, że                 w chwili obecnej jest to najlepsze rozwiązanie jakie może być. Rozbicie uczniów jednej szkoły w ten sposób aby uczyli się w różnych miejscach nie jest dobre i z punktu widzenia logistycznego i z punktu widzenia psychologicznego. W szkole dzieci wychowują się wspólnie i musimy do tego dążyć. Jeżeli uda się zdobyć środki finansowe na pozyskanie modułów to będzie bardzo dobre rozwiązanie, aby Gminny Zespół Szkół przetrwał jako jedna szkoła.

Radny Pan Kamil Wydra: zgadzam się z tym co powiedziała Pani Ewa Wolna. Nie może być tak jak to było przez ostatnie trzy tygodnie roku szkolnego. Szkoła musi funkcjonować w jednym  obiekcie. Uważam, że system modułów jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Usytuowanie modułów na terenie zielonym koło szkoły jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ mamy blisko boisko ze sztuczną nawierzchnią, które może być użytkowane nawet do pierwszych śniegów. Jestem za modułami kontenerowymi.

Radny Pan Leszek Furtas: proponowałbym, aby wydłużyć dzieciom wakacje np. do października a na drugi rok niech będzie tylko jeden miesiąc wakacji. Nie wiem jakie jest w tej sprawie stanowisko Kuratorium.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pan Jerzy Arbuz: nie wydłużałbym wakacji. Realizować budowę modułów należy w trybie jak najszybszym. W okresie jesiennym mamy egzaminy próbne, egzaminy w podstawówce. W kwietniu mamy egzamin gimnazjalny. My nie możemy czekać z rozpoczęciem roku, my musimy realizować program aby zdarzyć z materiałem do określonego terminu.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: rozważaliśmy różne tereny na których moglibyśmy postawić moduły systemowe. Uważamy, że najbardziej realny, praktyczny, bezpieczny                       i nasz to teren parkingu zielonego. Na tym też terenie będziemy proponowali budowę nowej szkoły. Da się to pogodzić. Nowa szkoła byłaby wyżej, zaś kontenery bliżej młyna.

Radny Pan Janusz Kowalski: słyszę, że będziemy budować nową szkołę. Czy Panu Burmistrzowi jest coś wiadomo na temat stanu technicznego budynku, w którym był wybuch. Z tego co się orientuję zniszczeniu uległo 25% budynku.

Czy po wyburzeniu części zniszczonej budynku, można będzie korzystać z części tzw. licealnej?

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: w tej chwili jest opracowywana ekspertyza budowlana wielobranżowa, która ma nam powiedzieć jaki jest stan tego obiektu i jakie będzie należało podjąć działania. Wykonanie ekspertyzy potrwa do późnej jesieni, do 30 listopada. Biegły wykonując ekspertyzę bada bardzo szczegółowo cały obiekt. Dlatego chciałbym aby dziś również porozmawiać na temat budowy lub odbudowy szkoły. Przy odbudowie, przy modernizacji obiektu trzeba spełnić nowoczesne standardy wynikające z prawa budowlanego.

Wicewojewoda Lubelski Pani Henryka Strojnowska: ja muszę już Państwa dziś opuścić ale zostanie z Państwem mój doradca Pan Michał Jastrzębski, po to abyśmy byli na bieżąco z informacjami o Państwa działaniach. Zwracam Państwa uwagę na potrzebę podjęcia decyzji w sprawie zarówno kontenerów jak i budowy czy odbudowy szkoły jak najszybciej ponieważ terminy rzutują na decyzje dot. finansów.

Radny Pan Henryk Kozak: czy Pan Burmistrz mógłby przedstawić informacje na temat kosztów pozyskania modułów?

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: koszt przy zakupie – do 1 mln zł. Przy dzierżawie –                        30-40 tys. zł miesięcznie. Wszystko uzależnione jest od prawnych możliwości dofinansowania.

Jeśli Rada wyrazi pozytywną opinii w sprawie pozyskania modułów, wtedy przygotujemy montaż finansowy i przedstawimy go na kolejnej sesji wraz z proponowanymi zmianami          w budżecie. Będą również uwzględnione środki z ubezpieczenia. Rozważamy też leasing.

Radny Pan Rafał Suszek: ja mam obawy, że w ciągu 2-3 miesięcy nie uda nam się zrealizować budowy kontenerów. Jak wtedy będzie zorganizowany rok szkolny?

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia:  dziś nie powiem na pewno ile czasu zajmie nam budowa kontenerów. Nie mniej jednak będziemy podejmować takie działania aby dzieci wraz                         z rozpoczęciem roku szkolnego realizowały naukę. Mamy zapewnienie Starostwa,                            że uczniowie gimnazjum i liceum mogą uczyć się w Zespole Szkół. U Sióstr Betonek, też są warunki do nauki.

Radny Pan Janusz Kowalski: czy była rozważana możliwość skorzystania z obiektów szkół wiejskich?

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: tak, taka możliwość była rozważana. Być może, do czasu ustawienia modułów, dzieci młodsze z podstawówki będą uczyły się w szkole                             w Dąbrówce, a dzieci starsze w szkole w Bochotnicy. Jest taka możliwość, na krótki czas, ale nie na czas budowy szkoły.

Radna Pani Małgorzata Wicha: myślę, że rok szkolny należy zaczynać 1 września i jak najszybciej budować kontenery, bo jest to dobre rozwiązanie. Uważam, że dzieci powinny uczyć się w jednym miejscu, w swoim środowisku.

Doradca Wojewody Pan Michał Jastrzębski: zapewniam Państwa, że po doświadczeniach jakie mieliśmy w Gminie Wilków nie należy się bać przedłużania terminów dot. wydawania pozwoleń i decyzji dot. realizacji obiektów typu kontenery czy szkoła. Jest to sytuacja w której następuje wzajemne zrozumienie. Myślę, że i w starostwie i w urzędzie wojewódzkim większych problemów nie będzie.

Doświadczenie nasze wskazuje również na to aby nie skracać roku szkolnego poprzez wydłużenie wakacji. Należy jak najszybciej podjąć prace przy ustawianiu kontenerów, aby zdążyć przed zimą.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: proszę Państwa przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest „za akceptacją działań Burmistrza zmierzających do pozyskania systemu kontenerów modułowych niezbędnych do organizacji roku szkolnego dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Jednogłośnie, 15 Radnych jest  „za”.

            Rada Miejska zaakceptowała działania Burmistrza zmierzające do pozyskania systemu kontenerów modułowych niezbędnych do organizacji roku szkolnego dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Ad.4. Akceptacja działań Burmistrza związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznejna budowę szkoły na działkach gminnych położonych przy  ul. Kwaskowa Góra.

 

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: wskazuję Państwu konkretne rozwiązanie jakie możemy przyjąć. Zdaję sobie sprawę jaka stoi przed nami odpowiedzialność w związku z decyzją dot. budowy w nowym miejscu budynku szkolnego. Dlatego chciałbym aby ten temat był szczególnie przedyskutowany.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Elżbieta Dudzińska: obiekt starej szkoły nie jest zabytkiem. Czekam na ekspertyzę nie mniej jednak najprawdopodobniej skrzydło wschodnie szkoły będzie do rozbiórki. Gdyby zapadła decyzja o przebudowie starego obiektu, projektant musiałby nawiązać się do obecnych warunków technicznych. Taka jest zasada. Zachodzi też pytanie, czy organy opiniujące – strażak, bhp, sanepid,  dopuszczą                     w takich parametrach szkołę, gdzie na dzień dzisiejszy ten obiekt nie spełnia warunków. Obawiam się, że byłoby bardzo trudno uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Logiczny jest więc pomysł aby budować piękny, zgodny z dzisiejszymi warunkami technicznymi                    z prawdziwego zdarzenia obiekt, bo to miasto zasługuje na to aby była piękna szkoła. Nie chciałabym jednak aby ten stary obiekt zniszczyć bo to jest pamiątka. Może należy pomyśleć o zmianie jego przeznaczenia. Pod kątem finansowym remontowanie to bardzo duże koszty, a czasem budowa nowego jest tańsza i bardziej pożyteczna. Myślmy                                  o przyszłych pokoleniach.

Radny Pan Rafał Suszek: czy istnieje dokument, który stwierdza, że szkoła uległa zniszczeniu w określonym procencie? Mówiła Pani też, że budynek należy pozostawić,               a więc dopuszcza Pani to, że budynek może być dalej użytkowany.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Elżbieta Dudzińska: tak, to jest mój protokoł  z postępowania dotyczącego katastrofy. 20-25% budynku nie istnieje. Budynek może być użytkowany, ale na inne cele. Przypomnę, że w 2003-2004 r. prowadziliśmy postępowanie bo skrzydło zachodnie było w stanie przedawaryjnym, było w stanie fatalnym. Podjęliśmy stosowne kroki, dokonaliśmy diagnozy, nakazaliśmy wyłączenie               z użytkowania. Następnie opracowano dokumentację i uzyskano środki pomocowe. Poniesiono bardzo duże nakłady, ponieważ był bardzo zły stan tego budynku.                           W dzisiejszej technice można odbudować wszystko, nie należy tego niszczyć.

Radny Pan Kamil Wydra: jeśli tak jak Pani mówi, zachodnie skrzydło zostaje, to trudno dolepiać coś nowego do starego.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Pan Jerzy Arbuz: czy jest taka możliwość, aby nie czekając na wyniki ekspertyzy, wyburzyć wschodnie skrzydło i budować od nowa?

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Elżbieta Dudzińska: w prawie budowlanym jest taki przepis, że jeżeli właściciel ma  sytuację awaryjną, może przystąpić do czynności zabezpieczających jeszcze przed uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Tu, jest to ryzykowne.

Doradca Wojewody Pan Michał Jastrzębski: jest to miejsce pod ochroną konserwatorską obawiam się więc, że konserwator domagałby się odbudowy w obecnej kubaturze, a więc trudno sobie wyobrazić, aby tam była dobra nowoczesna szkoła.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: zleciliśmy wykonanie ekspertyzy, która będzie wykonana do końca listopada. Jesteśmy też w kontakcie z prokuratorem.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Elżbieta Dudzińska: w tej sytuacji byłoby zbyt ryzykowne przystępowanie do rozbiórki przed uzyskaniem pozwolenia.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: obiekt nie jest w centrum miasta, jest dobrze zabezpieczony, wygrodzony, oznakowany, a więc nie stwarza bezpośredniego zagrożenia.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Elżbieta Dudzińska: należy pamiętać aby o wszystkim, co dotyczy bezpośrednio budynku zawiadamiać prokuratora, ponieważ trwa dochodzenie.

Deklaruję, też wszystkie dokumenty jakie PINB będzie musiał wydać w odniesieniu do starego budynku, czy też w związku z budową nowego wydam bez zbędnej zwłoki. Myślę, że dokumenty ze starostwa również wydane będą bez zwłoki.

Róbmy więc wszystko, aby kontenery funkcjonowały najwyżej 2-3 lata, a dzieci mogły się uczyć w nowej, nowoczesnej szkole.

Radny Pan Janusz Kowalski: mówił Pan, że odbudowa szkoły w istniejącym miejscu to kwota około 16 mln zł, a koszt budowy szkoły w innym miejscu bez basenu to kwota                     23 mln zł. Czy rozmawiał Pan z architektami, o tym czy przy odbudowie byłaby możliwość powiązania funkcjonalności z architekturą? Jaka jest możliwość uzyskania pieniędzy na odbudowę, a jaka na budowę nowej szkoły?

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: mamy przygotowany przez architekta kosztorys szacunkowy związany z odgruzowaniem i odbudową starego obiektu na potrzeby szkoły – 16 mln zł. Natomiast kosztorys na budowę nowej szkoły dla koło 500 uczniów, z salą sportową, zagospodarowanie terenu zielonego – 23 mln zł. Musimy więc zastanowić się, co chcemy osiągnąć wydając mniej więcej 20 mln zł.

Jeśli chodzi o środki finansowe, to ja złożyłem wnioski do Wojewody Lubelskiego                             o zaplanowanie odpowiednich kwot z rezerwy ogólnej budżetu państwa w latach 2012-2015. Jeżeli zdecydujemy się, że budujemy nowy obiekt w styczniu już powinniśmy podać konkretne, bardziej realne kwoty. Występowałem też o środki z rezerwy subwencji oświatowej, którą dysponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, są to środki na remont                       a nie na inwestycje. Czekamy też na informacje dot. wysokości odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

Radny Pan Piotr Guz: ja już cztery lata temu na posiedzeniu Komisji powiedziałem, że jest żenujące, że w Kazimierzu nie ma szkoły z prawdziwego zdarzenia. Teraz jest iskierka nadziei, że możemy ubiegać się o budowę nowej szkoły. Uważam, że powinniśmy budować nową szkołę wraz z basenem, z kortami na terenie zielonym. Lepiej będzie się pracowało nauczycielom, lepiej będzie uczyć się dzieciom, my wszyscy powinniśmy połączyć siły i tę kadencję Rady zakończyć sukcesem, i móc otworzyć drzwi tej nowej szkoły. Musimy też zrobić wszystko aby pozyskać dzieci z Purchatki. Uważam, że Radni są za tym aby budować nową szkołę.

Radny Pan Janusz Kowalski: na jaką sumę była ubezpieczona szkoła?

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: na 6 mln zł.

Radny Pan Janusz Kowalski: mam nadzieję, że w przypadku projektowania nowej szkoły, nie będzie rozpisanego konkursu.

Jakie Pan Burmistrz ma plany względem starej szkoły?

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: nie wyobrażam sobie aby był to konkurs, bo konkurs trwa pół roku. Na to nie mamy czasu. Rozmawiałem z WKZ i jest deklaracja, że Pani Konserwator rozumie sytuację w jakiej się znaleźliśmy ale potrzebne będzie opracowanie koncepcji. Być może będzie konkurs ale w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych. Jeszcze się nad tym zastanawiamy w jakiej formie wybierzemy projektanta             i projekt.

Radny Pan Janusz Kowalski: mam nadzieję Panie Burmistrzu, że Pan się zwróci do miejscowych architektów, aby pomogli przygotować  projekt.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: jeżeli taka będzie decyzja od razu przygotowujemy specyfikację, ogłaszamy konkursy, zabezpieczamy środki finansowe.

W odniesieniu do budynku starej szkoły myślę, że wspólnie będziemy decydować o jej przeznaczeniu. Na dziś tak daleko nie sięgam. Obiekt jest ładny, architektonicznie wpisany w krajobraz Kazimierza. Chciałbym aby ten obiekt pełnił funkcje publiczne być może związane z kulturą, ze szkolnictwem. Może można w tym obiekcie zlokalizować szkoły                o kierunkach artystycznych. To wszystko zależy zapewne też od pozyskania środków. Myślę, że byłoby pięknie gdyby w mieście, które jest mekką artystów funkcjonowała szkoła artystyczna. Mamy piękny festiwal filmowy, jesteśmy miastem filmowym, a więc może coś pod tym kątem.

Radna Pani Ewa Wolna: marzy mi się w Kazimierzu urząd miasta z prawdziwego zdarzenia oraz sala w której moglibyśmy odbywać sesje w przyzwoitych warunkach,

Radny Pan Leszek Furtas: myślę, że należy budować szkołę ale tak jak powiedział Pan Guz razem z basenem.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: gdy będę określał warunki do projektowania na pewno uwzględnię basen. Kiedy go wybudujemy, to inna sprawa. Może realizacja projektu będzie etapowa.

Radny Pan Rafał Suszek: jest rzeczą bezdyskusyjną aby młodzież uczyła się w godnych warunkach. Należy mieć na uwadze, że będzie to największa inwestycja w dziejach gminy Kazimierz. Mówi się o kwocie 20 mln zł, a więc należy mieć świadomość możliwości finansowych gminy. Nasza gmina w chwili obecnej ma zadłużenie – 38%, przy budżecie – 27 mln zł uwzględniającym fundusze unijne. Tak wiec budowa szkoły to roczny budżet gminy. My dziś podejmując decyzję o budowie, czy też o odbudowie musimy usłyszeć skąd Pan Burmistrz planuje pozyskać fundusze. Musimy mieć zapewnienie, że w jak największym stopniu uzyskamy wsparcie z zewnątrz. Czy były brane pod uwagę możliwości pozyskania na ten cel funduszy unijnych? Ja zwróciłem się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o udzielenie informacji jakie są możliwości wybudowania szkoły z funduszy unijnych. Niedawno oddana została do użytku szkoła w Mętowie sfinansowana w 80% z funduszy unijnych.

Radny Pan Janusz Kowalski: chciałbym abyśmy w głosowaniu wyrazili intencje, że jeżeli będzie budowana szkoła to z basenem i odpowiednim zapleczem.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego Pan Bartłomiej Pniewski: planowana do podjęcia przez Państwa dziś uchwała, nie może być podparta w tej chwili wiedzą Burmistrza jakie środki uzyska. Ta uchwała jest przepustką dla Burmistrza aby mógł występować o te środki, starać się o nie.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: wg rozpoznania jakie mam m.inn. budżet państwa może do 80% dofinansować taką inwestycję. Jak już powiedziałem złożyłem już stosowne wnioski i dalej czynię starania o ich pozyskanie. Musimy mieć dokumentację techniczną, która będzie podstawą do skutecznych starań o pieniądze.

Radny Rady Powiatu Pan Marcin Pisula: wszyscy się zgadzamy, że jest to szansa abyśmy mieli w Kazimierzu nową nowoczesną szkołę. Zapewne jest szansa na uzyskanie środków pomocowych, ale trzeba też mieć świadomość, że i z budżetu gminy należało będzie wydać jakieś pieniądze. Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu. Samorząd powiatu wykazuje z nasza gminą dużą solidarność i chęć pomocy. Deklarujemy pomoc lokalową, jak też dokumentacyjną.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: w nasze sprawy wielkie zaangażowanie jest ze strony Pani Wicewojewody Strojnowskiej i Pana Dyrektora Michała Jastrzębskiego. Tematem interesuje się też Pani Wojewoda Tokarska. Marszałek Województwa Pan Krzysztof Hetman od razu w dniu katastrofy był na miejscu i organizował spotkania w Ministerstwie. Na ręce Zarządu Województwa złożyłem stosowne pisma o środki finansowe na wkład własny. Pan Marszałek Pękalski zapoznawał się z naszą sytuacją. Pani Poseł Joanna Mucha, Pan Poseł Włodzimierz Karpiński i Pan Poseł Łopata również byli u nas. Dziękuję też Pani Dudzińskiej za pomoc i wsparcie.

Pani Monika Kubiś-Arbuz: chciałabym, aby Państwo mieli na względzie zadbanie o starą szkołę, podczas, gdy wasz wysiłek będzie skierowany na rzecz budowy nowej szkoły. Jeżeli stary budynek nie będzie użytkowany, popadnie w ruinę. Mocno zastanówmy się nad losami starego budynku.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: my jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia starego budynku. W jaki sposób to zrobić wynikać będzie z ekspertyzy. O środki na tego typu prace również złożyłem stosowne wnioski z kwotą około 500-550 tys. zł. W tej chwili nie uzyskamy środków unijnych. Nowe możliwości pojawią się w 2014 roku i do tego musimy się przygotować. Stoi przed nami do realizacji zadanie wieloetapowe i długofalowe.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego Pan Bartłomiej Pniewski: po roku 2014 Polska będzie największym beneficjentem środków europejskich.

Radny Pan Janusz Kowalski: uważam, że specjaliści muszą się wypowiedzieć w sprawie odbudowy szkoły. Moim zdaniem odbudowa jest możliwa wraz z budową basenu. Taki głos specjalistów byłby bardzo pomocny dla Radnych.

Zadałem Burmistrzowi pytanie na temat dalszych losów starej szkoły, po to aby nie okazało się, że na następnej sesji mamy głosować w sprawie jej sprzedaży.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: jakich specjalistów chciałby Pan widzieć i czego Pan by chciał się od nich dowiedzieć?

Radny Pan Janusz Kowalski: mam na myśli architektów, bo jest ich w Kazimierzu dużo. M.inn. Pan Michalak, Pan Żurawski. Niech oni mnie przekonają o „za” i „przeciw” budowie nowej szkoły, bo to się nie skończy na 23 mln zł.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: ja przygotuję dla Państwa wstępne warunki do opracowania koncepcji.

Doradca Wojewody Pan Michał Jastrzębski: z punktu widzenia wydziału nadzoru uchwała, którą Państwo podejmiecie dziś nie jest uchwałą, która niesie za sobą konsekwencje ostateczne. Dziś upoważniacie Burmistrza do podjęcia działań. Dalej będziecie Państwo decydować o kształcie szkoły i jej finansowaniu.

Radny Pan Leszek Furtas: proponuję poddać pod głosowanie decyzję, czy budujemy nową szkołę, czy remontujemy starą.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przystępujemy do głosowania.

Kto z Państwa jest „za akceptacją działań Burmistrza związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę szkoły na działkach gminnych położonych przy                 ul. Kwaskowa Góra.” – 13 gł.

Kto jest „przeciw” – 0 gł..

Kto „wstrzymał się od głosu” – 2.

            Rada Miejska zaakceptowała działania Burmistrza związane                                         z przygotowaniem dokumentacji technicznej na budowę szkoły na działkach gminnych położonych przy  ul. Kwaskowa Góra.

 

Ad.5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak przedstawił radnym pismo Ministra Kultury                i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2011r. – załącznik.

Ponadto Radni wraz z Burmistrzem podpisali pismo adresowane do Dyrektora Powiatowego zarządu Dróg – załącznik.

            Na tym zakończono obrady X sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym.

 

PROTOKOŁOWAŁA:                                                                    PRZEWODNICZYŁ:

 

      Anna Bartoś                                                                                     Henryk Kozak

 

  

Czytany 6689 razy

Komentarze

+1
#6 lady 21-08-2011 21:32
Pożyjemy, zobaczymy co będzie dalej. jutro komisja edukacji na której będą losy szkół w gminie kazimierz dolny. z tego co wiem to znów pod stowarzyszenia bo najwazniejsza jest szkoław Kazimierzu. Nie dajcie się!!!
+1
#5 Hania 21-08-2011 21:23
@lady z Panem Żurawieckim to prawda
+4
#4 lady 21-08-2011 21:20
A czy to prawda z panem Żurawieckim? sprawdzone są te informacje?
+7
#3 xxx 21-08-2011 15:56
nasz burmistrz ma już na swoim koncie wiele nie trafionych decyzji i boje się że decyzje dotyczące szkoły powiększą jego kolekcje urzędniczych absurdów i niemiał bym nic przeciwko temu niech realizuje swoje wizje tylko dlaczego za gminne pieniądze,,czytaj nasze,,radny kowalski przypomina mi radnego sprzed lat kiljana,kiljan był sam w sprawie basenów patrzył trzeżwo na realia możliwości gminy nikt go nie słuchał i co, burmistrz zmarnotrawił mnóstwo kasy a my oddajemy i boje się że teraz to może się powturzyc kowalski próbuje przemówić do rozsądku naszemu celebrycie i pozostsłym radnym ale w pojedynae nic nie zrobi państwo radni troche poamiętania oszczędności kibel za 1,3mln szkoła za25mln nie można taniej przecierz jeszcze mamy drogi infrastrukture sanitarną i wiele niecierpiących zwłoki wydatków nie wspomnę o podwyżce dla burmistrza państwo radni ruszcie swoimi głowami a nie tylko przytakujcie swojemu burmistrzowi przecierz on was nie wyrzuci jak żurawieckiego a wyborcy mogą
+5
#2 małojec 21-08-2011 14:16
To jest farsa zamach na standardy demokratyczne i historyczną spuściznę samorządów.Panu Duni udaje się wszystko ponieważ Rada miejska obecnej kadencji jest niezdolna do racjonalnych działań jest zbieraniną p[przypadkowych ludzi nastawionych na poklask i własne interesy.
+7
#1 xxx 21-08-2011 09:17
gołym okiem widać że burmistrz decyduje o wszystkim jednoosobowo bez dyskusji bez zbędnych pytań radni są mu potrzebni żeby zrobić poklask a cz decyzje burmistrza są trafne oceńcie państwo sami ja bym radził burmistrzowi żeby jego decyzje były bardzo mocno przemyślane konsultowane ze specjalistami z danej dziedziny i podejmowane przez pryzmat obiektów sportowych za którymi głosowała cała rada za wyjątkiem paana kiliana napisałem to dlatego że jednogłośność rady nie jest gwarantem trafności decyzji.

Dodaj komentarz