Wydrukuj tę stronę

Kazimierska Wikarówka, kunszt architektoniczny i kwintesencja gospodarności

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Wczoraj miało miejsce oficjalne otwarcie Wikarówki. W zrekonstruowanej dawnej stodole należącej do zespołu Wikarówki  odbyła się prelekcja. Sala wypełniona była  po brzegi gośćmi.

Historię  założeń projektowych,  rewitalizacji  Wikarówki, zreferowali współautor projektu, mgr. inż. Arch. Krzysztof Korona oraz kierownik budowy mg. inż. Piotr Chołdzyński. Dowiedzieliśmy się, że  czasie prac archeologicznych  odkryto historyczne XVII w piwnice. Jako  ciekawostkę można podać   ,że wejście do Wikarówki pierwotne posadowienie 100 cm niżej ,a otoczenie jej usytułowane jest na namułach Grodarza . Wiemy także rekonstruowany obiekt datowany  jest  na okres z przed XVIII w.  Prelegenci Pani Zofia Wiśniewska i Joanna Rzadkowska z zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny, przybliżyli historię Fundacji od XVI w. do chwili obecnej. Fundacja Sierot i Kalek (historyczna nazwa)  liczyła znaczne dobra 70 ha gruntów . Obecnie pozostała  jedynie Wikarówka na pow. 0,1 ha . Odwiedzjący Wikarówkę  mogli podziwiać  kunszt architektów i perfekcyjne wykonanie kazimierskich  rzemieślników ,którzy pracowali przy odbudowie zespołu dawnej Wikarówki. Za kunszt podziwiany był kazimierski rzemieślnik  Jurek Tawardowski  , który zajął się pokryciem dachów gontem. 

Warto przypomnieć ,że historia odzyskiwania  Wikarówki przez ww. Stowarzyszenie była  burzliwa, trwała ponad 10 lat.  Mówił o tym Mariusz Wicik – radny powiatu puławskiego. Przypomniał ,że w 2008 roku ówczesny burmistrz Grzegorz Dunia ze swoimi ludźmi  planował sprzedać działkę z Wikarówką. Temu zamysłowi sprzeciwiło  się wówczas  jedynie trzech radnych; Leszek Furtas, Stanisąłw Wicik i Piotr Guz. Jak pamiętamy w 2008 r o sprawie Wikarówki i kamieniołomie mówiło głośno, nawet w lokalnych mediach. https://www.kazimierzdolny.pl/news/batalia-o-wikarowke-video/6281.html

Za włożony wysiłek uczestnikom odbudowy całego zespołu dawnej Wikarówki  w odrestaurowaniu  podziękował burmistrz Kazimierza  Dolnego, Artur Pomianowski.

W czasie dni otwartych, goście mogli zapoznać się z także kolejną  koncepcją zagospodarowania terenu przy Wikarówce ( obecny teren Parkingu)

Jak wiemy budzi to ogromny sprzeciw w pewnym środowisku... 

ww15

- Wizualizacja  zagospodarowania terenu obecnego parkingu. 

Warto wspomnieć ,że idea ta, jak większość dzieł wspólnoty kościelnej Kazimierza ,  została  oprotestowana, przez redakcję „Kazimierz Komentuje”, medialnego ramienia…urzędującego  burmistrza . Dla redaktorów… "Kazimierz Komentuje"  zagospodarowanie działki przy Wikarówce, to „ śmierdzący temat”.

Nie piszę tego bez przyczyny. Wśród znacznej społeczności Kazimierza,  w tym  obecnych władzach miasta, nadal dominuje przekonanie, że przedsięwzięcia nie komercyjne, czy też realizowane przy współudziale Kościoła  należy bojkotować.  

Na otwarciu Wikarówki zabrakło Radych Rady Miejskiej, skupionych przy burmistrzu. Praktycznie nie było  większości przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, w tym - niestety - Samorządu Mieszkańców Kazimierza. 

Przypomnę, że odrestaurowany obiekt Wikarówki  służył będzie lokalnej społeczności , ludziom potrzebującym i wykluczonym.  

J.K

Czytany 2408 razy