Wydrukuj tę stronę

Relacja TVP Lublin przy Rotacyjnym !

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Dzisiaj po południu na terenie budowy  apartamentowców przy Rotacyjnym, TVP Lublin prowadziła program telewizyjny  z cyklu „ Zdarzenia ”. W reportażu udział wzięli  mieszkańcy, władze  Kazimierza, starostwa puławskiego,  oraz przedstawiciele inwestora. Relację z tego wydarzenia TVP Lublin pokarze jutro, o godz.17.35 .  

https://lublin.tvp.pl/38970555/12-wrzesnia-2018

W sprawie kontrowersyjnej budowy  jest kilka mniej znanych kwestii, które pozwolę sobie przytoczyć  w miarę chronologicznie.

Na początku lat 80 XX w ,zbudowany  został blok mieszkalny zwany „rotacyjnym”. Zamieszkały w nim kazimierskie rodziny przesiedlone z mieszkań wymagających remontu. Zarówno działka jak i blok stanowił własność Gminy Kazimierz. Stało się tak  po tym jak Gmina Kazimierz wywłaszczyła  miejscowego  gospodarza z gruntu. Wywłaszczenie – jak mówiono - było na cele komunalne, dlatego grunty należące od pokoleń do gospodarza odebrano za bezcen. Krzywda ta nigdy nie została zrekompensowana zarówno właścicielowi jak i jego spadkobiercom. Jest to o tyle ważne, że w następnych latach z działki  zabranej pod cele komunalne magistrat zrobił  dochodowy interes.

Ważne jest, że  teren działki gdzie obecnie stoi rotacyjny  w 1976 r w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp),  przeznaczono pod zabudowę wielorodzinną i na tej podstawie wybudowano blok mieszkalny.

Najprawdopodobniej,w czasie zmian w (mpzp) w 1998 r – ja mam w tej sprawie zdanie inne… - z bliżej nieznanych powodów magistrat zmienił zapisy w planie...dla tej działki z zabudowy wielorodzinnej, przekształcił na  usługi turystyczne ( UT ). Prawdopodobnie chodziło o nieograniczone  możliwości podziału działki,co w dalszym czasie stało się faktem. Zapisy UT nie maja bowiem ograniczeń, co do wysokości budynków, powierzchni zabudowy i posiadają nieograniczone możliwości podziału działki.  Pewnym jest ,że na takie nieograniczenia… zgodę wyraziły wszystkie instytucje uzgadniające plan miejscowy co obecnie wykazują co najmniej zdziwienie, całą sytuacja. Następie działkę, która początkowo  miała  powierzchnię około 3500m2  podzielono na kilkanaście  mniejszych działeczek, w  podobny sposób  jak swojego czasu kolonialiści z Afryką.

W dniu 31 maja  2006 r ,Rada Miejska w bloku…uchwał wyraziła zgodę na sprzedaż podzielonych działek rotacyjnego na  cele komercyjne (sic)

https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/UCHWALA_Nr_XL-274-06.pdf

https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/UCHWALA_Nr_XL-275-06.pdf

https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/UCHWALA_Nr_XL-273-06.pdf

W  dniu 03 września 2009 podjęto kolejną uchwałę o sprzedaży kolejnej  działki. https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/UCHWALA_Nr_XXXV-253-09.pdf

Fakt sprzedaży działki  pod pensjonat bulwersował mieszkańców nie od dziś, piałem o tym w 2011 roku przy okazji wizji lokalnej jaką Rada Miejska VI kadencji przeprowadziła.http://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/324-wielki-przekret.html

Natomiast w dniu 14 sierpnia 2012 roku Rada Miejska podjęła uchwałę  w sprawie wyrażenia zgodny na zamianę przeznaczenia części wspólnej budynku przy ulicy Doły 4 w Kazimierzu Dolnym, i sprzedaży lokali mieszkalnych. https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Tre-c_uchwaly_Nr_XXIII-128-12.pdf .

W przedmiotowej uchwale – w której brałem udział i głosowałem za uchwałą -  mowa  była wyłącznie o adaptacji strychu, a nie  rozbudowy, czy nadbudowy, co ostatecznie stało się faktem .

Z definicji adaptacji wynika jednoznacznie,że adaptacja zachowuje wszystkie walory stylowe istniejącej budowli. Nie ma wiec mowy o nadbudowie ,czy dobudowie. W tym momencie  prawnicy magistratu,powinni wypowiedzieć się , czy przedmiotowa uchwała została skonsumowana... zgodnie z prawem.

Inna kwestia, która zastanawia, to samo  wydanie  pozwolenia  budowę.  Starostwo puławskie. jako  organ stwierdzający zgodność inwestycji z mpzp, miał śniadość , że projekt planowanego budynku rozbudowy rotacyjnego,jest rażąco  wyższy, niż jakiekolwiek inne budowle w Kazimierzu. Jestem niemal pewien, że sprawdzono również, co jest w uzgodnionym przez Powiat stadium,które w 2015 r RM uchwaliła. Nikt bowiem  nie miał wątpliwości, że luksusowy hotel... w sąsiedztwie mieszkań komunalnych, to fikcja. I taki tytuł projektu,to jedynie przykrywka na uzyskanie pozwolenia na budowę.Uczciwie byłoby poczekać na nowy plan...,bądź budować do wysokości 11 m,tak jak w całym mieście.

O ile obecne zapisy w mpzp dla symbolu  UT  ( usługi turystyczne ) nie ograniczają  wysokości budynku, to w obecnym studium dla tego terenu, wysokość ta  wynosi max 11 m. Przyjęcie zatem w obecnym projekcie Planu… wysokości  19 m,a planowano 21 m, jest sprzeczne z zapisami studium, co dyskwalifikuje takie opracowanie,a podjęta uchwała zostanie może zostać uchylona przez Wojewodę. Plan… bowiem  musi być  zgodny ze studium. Ten warunek nie został dochowany  w obecnym projekcie mpzp, który zapewne będzie chciano za wszelką ceną przepchnąć na  najbliższej sesji Rady Miejskiej,która ma odbyć się w przyszłym tygodniu.

Zachowanie radnych w tej sprawie nie pozostawia złudzeń. Dzisiaj, podczas robienia  reportażu  z piętnastoosobowej drużyny... radnych obecna  była jedynie  Ewa Wolna .

Uważam, że uchwalenie planu dla tego terenu w kończącej się kadencji,  będzie priorytetem dla władz miasta,ale tak być nie powinno.

W tym momencie należy przytoczyć  znamienne słowa Pana Pietrzaka,inwestora, dewelopera budującego apartamenty, cyt. z pamięci. ”Ten burmistrz i ta rada jest wyjątkowa, takiej Rady  w przyszłości  już nie będzie”.

Poza wszystkimi kwestiami, w.w, które  są ważne, najważniejsze jest jednak życie  ludzkie. Budowa apartamentowca, zmusi rolnika, sąsiadującego z rotacyjnym do opuszczenia rodzinnej ziemi, która z pokolenia na pokolenia była przekazywana swoim następcom. Gehenna  tej rodziny polega na tym, że wcześniej zabrano im ziemie pod budowę bloku, a obecnie zmusi się rolnika do opuszczania ojcowizny. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że Ci co kupią  apartamenty po kilkanaście tysięcy za metr kwadratowy, zaakceptują pasące się na łące bydło, czy widok gospodarskich zabudowań.

J.K

Czytany 2990 razy