W Kazimierzu plan przestrzenny tworzony był dla wybranych... z pominięciem prawa

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Poniżej zamieszczam wczorajszą odpowiedź ( e- mail oraz dwa skany dokumentów )   Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, dot. uzgodnień w mpzp dla  działki  nr 48/1 w Mięćmierzu. Czekam również na spływ pozostałych dokumentów od instytucji, które brały udział w opiniowaniu, badź uzgadnianiu mpzp w 1998 r. 

J.K      

                                                                                   Pan

                                                                                  Janusz Kowalski

                                                                                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             Nasz znak:   IN.515. 31.1.2019                          Data:    2019.07.22                                                                                                                                     

            Szanowny Panie,

            Odpowiadając na pismo przesłane drogą elektroniczną dot. udzielenia informacji o uzgodnieniach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny w odniesieniu do działki nr ewid. 48/1 w Męćmierzu, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków – bazując na archiwalnych dokumentach - informuje, że przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza strefą wpisu do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/46 zespołu urbanistyczno- architektoniczno- krajobrazowego Kazimierza Dolnego (uznanego za Pomnik Historii).

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny, uchwalonego przez RM uchwałą nr LI/284/98 z 17 czerwca 1998r. działka 48/1 przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MNj.

Obowiązująca w tym czasie , tj. w 1998r. procedura uzgodnień planów miejscowych polegała na wyłożeniu projektu planu oraz zapoznaniu się z nim przez organ uzgadniający i  uzgodnieniu bezpośrednio na rysunku projektu planu lub w formie pisemnego wniesienia uwag.

Uwagi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie do przedmiotowego opracowania zostały skierowane do Zarządu Miasta Kazimierz Dolny pismami z 9 stycznia 1997r., znak:WKZ-1/IN/II/5/77/97 oraz z 20 października 1997r., znak: WKZ-1/IN/II/5/3478/97. Uwagi zawarte w w/w pismach nie odnoszą się działki nr ewid, 48/1.

                Należy dodać, że na etapie uzgodnień w/w projektu planu nie została udostępniona kopia rysunku planu. W zbiorach archiwalnych znajduje się jedynie odbitka uchwalonego już planu przez Radę Miasta.

W związku z powyższym nie można jednoznacznie stwierdzić, czy działka nr ewid. 48/1 w chwili poddania pod uzgodnienia w 1997r. była już przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, czy zmiana funkcji nastąpiła później.

Należy dodać, że w pismach opiniujących projekt w/w planu zawarte były wskazania dotyczące konieczności przedłożenia projektu planu (po uwzględnieniu uwag) do uzgodnienia z LWKZ.

            15 czerwca 1998r., tj. na dwa dni przed uchwaleniem mpzp miasta i gminy Kazimierz Dolny wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  zapraszające do udziału w obradach  LI sesji RM, która miała w porządku obrad uchwalenie planów miejscowych, tj. I etapu zmian planu miasta i gminy Kazimierz Dolny.

LWKZ skierował w dniu 16 czerwca 1998r., tj. w przeddzień sesji RM (znak: IN.II/404/1745/98) pismo w którym  poinformował, że powyższe opracowania planistyczne nie zostały ponownie przedłożone do uzgodnień i nie posiadają formalnego uzgodnienia z LWKZ.

Pomimo tych informacji mpzp miasta i gminy Kazimierz Dolny został uchwalony na sesji LI w dniu 17 czerwca 1998r.

Mając na uwadze powyższe LWKZ skierował w dniu 12 lipca 2019r. pismo (znak: IN.515.5.3.2019) z prośbą o przesłanie formalnego uzgodnienia przez WKZ w Lublinie mpzp miasta i gminy Kazimierz Dolny, uchwalonego 17 czerwca 1998r. oraz wypisu i wyrysu z w/w planu przekazanego przez UM w ostatnim czasie na rzecz inwestora dla działki nr ewid. 48/1.

            Dla działki nr ewid. 48/1 w dokumentach archiwalnych zgromadzonych przez tut. Urząd znajduje się następująca dokumentacja:

- decyzja organu budowlanego w Puławach z 10 września 1991r. nr NB 7351/67/91 udzielająca pozwolenia na budowę „budynku składowego z przechowalnią owoców w podpiwniczeniu”,

-  pismo inwestora skierowane do UM w Kazimierzu Dolnym, w którym domaga się   wydania decyzji na realizację inwestycji, która została wstrzymana na skutek uchylenia decyzji  z 10 września 1991r. ze względu na  braki formalne (brak zgody Kazimierskiego Parku Krajobrazowego),

- pismo UM w Kazimierzu Dolnym z 13.07.2000r. o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu na budowę stodoły drewnianej- przechowalni owoców,

- pismo WKZ w Lublinie z 3.10.2000r. odnoszące się do w/w pisma o uzgodnienie dowzizt (działka poza strefą wpisu do rejestru wraz z uwagami dot. lokalizacji obiektu w „obowiązującej strefie ścisłej ochrony krajobrazowej bez prawa zabudowy” – ustaleń wynikających z mpzp. Pod wątpliwość poddano również ustalenia projektu dowzizt o przyzwoleniu na zamieszkanie budynku w okresie letnim oraz zaopatrzenie w media. Jednocześnie stwierdzono, że kluczowe znaczenie dla dopuszczenia zabudowy w tym miejscu będzie miała opinia Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych,

- pismo UM w Kazimierzu Dolnym z 9.11.2000r. skierowane do ZZLKK o pinię w sprawie budowy na dz. 48/1 stodoły – w związku z dowzizt oraz pismem WKZ z 3.10.2000r.

- kopie pism ZZLPK O/Kazimierz Dolny z 30.10.2000r. i 14.11.2000r. skierowane do UM w Kazimierzu Dolnym dot. działki nr ewid. 48/1,

Powyższe dokumenty mogą zostać udostępnione Panu do wglądu (skany dwóch z nich przesyłam w załączeniu).

Jednocześnie informujemy, że w tutejszych dokumentach archiwalnych brak jest przytaczanych przez Pana dokumentów, tj.  decyzji SKO w Lublinie z 24 września 2001r. (SKO 00073/1829/LI/2001) oraz  decyzji - pozwolenia Starostwa Powiatowego w Puławach AB.6740.10.316.2018 na budowę budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 48/1.

LWKZ 2201 2 01

skanowanie0001 2 lwkz 01

 

Czytany 1663 razy

Komentarze

-1
#96 Rdzenny lepszego sor 06-08-2019 22:59
Rdzenni są zawsze za wycinką starych drzew, zabudową w strefie konserwatorskiej, chaosem... Brawo Siciński, brawo Koszczyc Witkiewicz! Kazimierz przetrwał chore pomysły komunistów dzięki ludziom o szerokich horyzontach, a teraz to co jest wartością - ulega degradacji. Nieodwracalnie.

Cytuję Bilski:
Jak dla mnie artykuł infantylny. Ciągła manipulacja że mieszkańcy Mięćmierza są przeciw. Niech się podpiszą ci co są przeciwko. Bo ja wiem że rdzenni są za. Widoków żadnych tam nie było bo było tam krzakowisko które porastało ta działkę. Jak ją właściciele uprzątnęli to nagle się miłośnicy krajobrazow znaleźli... żenada. Działka była do kupienia przez kilka lat. Nikt nie chciał? Stał by sobie i krajobraz podziwiał....
+7
#94 baart 25-07-2019 10:05
@ JK

w innym wpisie zamieściłeś mapkę niezbyt związaną z tematem - kiedy możemy spodziewać się większego fragmentu planu , na którym widać, że wiatrak i 3 domy na skarpie znajdują się dokładnie w tej samej strefie z takimi samymi zapisami jak budowa, którą chcesz blokować
+2
#93 baart 25-07-2019 10:03
wiem, że Twój brat był internowany,

różnica jest taka , że ja nie żądam żebyś opisywał szczegóły tych wydarzeń ani nie proszę żebyś napisał ile razy go odwiedziłeś

a Ty kwestionujesz mój wpis, żądasz szczegółów i jeszcze wyśmiewasz , że 22 lata żyję z tą samą kobietą
-3
#92 S.R. 24-07-2019 22:43
Cytuję baart:
@ SR

komentarz zbyteczny - skoro tylko tak potrafisz odnieść się do mojej siostry którą MO maltretowało za składanie kwiatów pod pomnikami zabitych

Opisz sytuację i gdzie to było?. Taki tekst KAŻDY może wpisać. Zobacz. Napisalem , że mój rodzony brat był internowany i jakiś PATRIOTA postawil minus. Wariacje nas ogarniają. Bialystok tego przykładem.
-3
#91 S.R. 24-07-2019 22:21
Cytuję baart:
@ SR

komentarz zbyteczny - skoro tylko tak potrafisz odnieść się do mojej siostry którą MO maltretowało za składanie kwiatów pod pomnikami zabitych

Ależ Ty się mylisz. Mój brat był internowany.
+3
#90 baart 24-07-2019 22:15
@ SR

komentarz zbyteczny - skoro tylko tak potrafisz odnieść się do mojej siostry którą MO maltretowało za składanie kwiatów pod pomnikami zabitych
-4
#89 S.R. 24-07-2019 22:01
Cytuję baart:
@ SR

opisałem, ale powtarzam - chociaż i tak nie odpowiesz jak na pozostałę pytania:

z Tobą nie da sie rozmawiac,
w PRL gdy moja siostra wracała do domu,
po tym jak milicja zwolniła ją przekraczając 48 godzin,
zastanawiałem się co myśli matka tego milicjanta, który zatrzymał w piwnicy niewinną dziewczynę, bo złożyła kwiaty pod pomnikiem stoczniowców

Odpowiadam na wszystkie/ Ty, nawet nazwiska nie chcesz podać.

No dobra odpowiem Ci na to Twoje OPOWIADANIE też opowieścią;
"Noc. Godzina około 1.00. Ulicą idzie kilkunastoletnia dziewczyna. Potyka się. Patrol milicji podchodzi do niej. Milicjanci pytaja o jej nazwisko i miejsce zamieszkania. Dziewczyna nie odpowiada. Milicjanci, widząc jej stan pomagają jej wsiąść do radiowozu i odwożą na Komisariat MO. "
To tak mogło być, bo w resztę PATRIOTYCZNYCH ZACHOWAŃ dziewczyny i zachowań milicjantów NIE WIERZĘ, bo to Ty wymyśliłeś na niecny użytek.
+3
#88 baart 24-07-2019 21:50
Cytuję S.R.:
Cytuję baart:
@ SR
nie rozumiem dlaczego życie z tą samą kobietą przez 22 lat to beznadzieja?

możesz wytłumaczyć?

Twój wpis to BEZNADZIEJA. Dlaczego ?. Zapytaj o to " z tą samą kobietą przez 22 lat " Kobiety wiedzą.SR ujawnia nam się jako zwolennik spędzania życia z różnymi kobietami - robi się coraz ciekawiej
+3
#87 baart 24-07-2019 21:47
@ SR

opisałem, ale powtarzam - chociaż i tak nie odpowiesz jak na pozostałę pytania:

z Tobą nie da sie rozmawiac,
w PRL gdy moja siostra wracała do domu,
po tym jak milicja zwolniła ją przekraczając 48 godzin,
zastanawiałem się co myśli matka tego milicjanta, który zatrzymał w piwnicy niewinną dziewczynę, bo złożyła kwiaty pod pomnikiem stoczniowców

Dodaj komentarz