Referendum w Wawolnicy.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

fot.wikipedia.

Głosy o konieczności przeprowadzenia referendum dochodziły do nas z innych sołectw, a upewniły nas, że jest to konieczne dopiero w trakcie spotkania w Karmanowicach. Spotkanie to dotyczyło reorganizacji szkół. W trakcie zebrania widać było arogancję pana Wójta, brak jego kompetencji, dał się też zauważyć fakt, że prawda może mieć różne oblicza.

Powodem wystąpienia z inicjatywą referendum jest:


1. NIE WYPEŁNIANIE PRZEZ WÓJTA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W USTAWACH - naruszenie art. 24d oraz 24f ustawy o samorządzie gminnym,


2. PODEJMOWANIE DECYZJI ŚWIADCZĄCYCH O BRAKU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZYCH


- zwolnienie dyscyplinarne kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bez wpisu jakiejkolwiek nagany do jej akt osobowych; przeprowadzenie w trakcie toczących się spraw sądowych konkursu na nowego kierownika GOPS-u,


- zatrudnienie wyłonionego w drodze konkursu dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej w momencie, gdy pełniąca obowiązki dyrektora osoba odeszła na emeryturę z końcem listopada. Przez 7 miesięcy z budżetu gminy opłacane były 2 etaty,


- zatrudnienie wyłonionego w drodze konkursu pracownika do spraw inwestycji i zwolnienie go po 3 dniach,


- przegrane sprawy sądowe z nauczycielami - wypłacenie im odszkodowań.


3. LEKCEWAŻENIE OPINII MIESZKAŃCÓW I RADNYCH W WAŻNYCH DLA GMINY SPRAWACH

Pomysły - reorganizacji oświaty odbywają się bez udziału nauczycieli i rodziców. Manipuluje się ludźmi podając do publicznej wiadomości zarobki nauczycieli wszystkich szkół - jako zarobki brutto a nie netto. Ciekawe jaki jest cel takich działań?


4. ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNIE PODLEGŁYCH GMINIE 4 pracowników związanych z gminą Kazimierz Dolny, a w kampanii wyborczej pan Wójt obiecywał pracę mieszkańcom gminy Wąwolnica. Nie wspominał też, że będzie szukał pomocy w rządzeniu i że zatrudni doradcę. Doradcą w naszej gminie jest były burmistrz Kazimierza Dolnego, o jego zarobkach pan Wójt nie informuje zainteresowanych radnych, ani mieszkańców , co innego jeżeli chodzi o nauczycieli - tu nie obowiązuje ochrona danych osobowych.


5. BRAK RZETELNEJ POLITYKI INFORMACYJNEJ I BRAK JAWNOŚCI GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY

W czasie kampanii wyborczej pan Łaguna obiecywał cykliczne, co miesięczne zebrania z mieszkańcami oraz konsultacje społeczne w pracach nad projektem budżetu na 2016r. - obiecywal różnym grupom i ludziom wiele innych rzeczy- szkoda, że na obietnicach się skończyło.
pozdrawiam

Ryszard Rodzik

pełnomocnik inicjatora referendum

Czytany 3100 razy

Komentarze

0
#4 meksyk 22-02-2016 10:46
Połowa lutego minęła a tu jakoś cicho o referendum w Wąwolnicy.
Kazimierzacy kochają tematy z sąsiednich gmin.
To w końcu było czy nie było?
Panie Kowalski, Panie Rodzik...
+1
#3 Kola 02-01-2016 11:51
Ludzie nie zwariujcie i doradcę na wójta nie wybierzcie
+3
#2 ze wsi 16-12-2015 14:17
Kiedyś było takie powiedzenie: Co się martwisz, co się smucisz? Ze wsi jesteś, na wieś wrócisz.
+11
#1 z miasta 14-12-2015 18:58
Pan Rodzik będzie się śnił panu Grzegorzowi po nocach...

Dodaj komentarz