Czy będę intruzem ?.

 Pytam, bo to spotkanie z ZAPROSZONYMI. Tak pisze. https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,351132,poczta-sasiedzka-czyli-dobra-rada-od-sasiada-akcja-spoleczna-starosty-pulawskiego-i-komendanta-powiatowego-policji-w-pulawach.html[/quote] " No i WYKRAKAŁEM. Byłem nim. Po wejściu do Sali Pompejańskiej ujrzałem , jak się domyśliłem - bo byli wówczas jedynymi…
Czy będę intruzem ?.