Samorządowe dno...

Co by nie być gołosłownym. Dzisiaj na "komisji rewizyjnej" wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski zażądał ode mnie przedstawienia źródeł finasowania na pokrycie kosztów sporządzenia protokołów z posiedzenia komisji rewizyjnej które powinny znaleźć…
Samorządowe dno...

Konferansjerzy obłudy

Radny Krzysztof Nieradka proponuje aby na osi czasu…VIII kadencji Rady Miejskiej zamieścić sukcesy kazimierskiego samorządu. To swoiste igrzyska, stan aby propagandą zasłonić pasmo niepowodzeń. Wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski nie zna art.14…
Konferansjerzy obłudy