Z Miasta - Blog Kazimierski

Komisja Rewizyjna IX kadencji przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

Pierwsze posiedzenie komisji dziewiątej kadencji odbyło się 3 czerwca 2024 r. Radni wysłuchali sprawozdania w wykonania budżetu za 2023 r. Pani Anna Falenta ,skarbnik Gminy Kazimierz Dolny omówiła przychody i wydatki, założenia zapisane w budżecie i sposób ich realizacji. Z relacji można się dowiedzieć jakie pieniądze i gdzie wędrowały…Oświata to budżet roczny około 12 mln zł z czego około 6 mln zł musi zostać wygenerowane z budżetu gminy. Jednym z…

II sesja Rady Miejskiej IX kadencji za nami .

Dzisiaj ( 28.05.2024 ) odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym IX kadencji. Niespodzianek nie było. Burmistrz otrzymał pensję zgodnie z tym co ustalono w zaciszach gabinetu. Radni nawet nie próbowali uzasadnić tak gigantycznych pieniędzy za administrowanie magistratem. Potem przyszła kolej na dzielnie funkcji .Tu także nie był zaskoczenia. Każdy dostał to co wcześniej uzgodniono. Niespodziewanie obrad nie prowadził Piotr Guz. Jakaś chwilowa niedyspozycja? Możliwe.

Gdzie jest gospodarz?

Dysproporcje, nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych z jednej strony, z drugiej zaś przywileje, to jedne z wielu przymiotów jakimi można scharakteryzować funkcjonowanie magistratu pod batutą Artura Pomianowskiego . Opłata targowa w Kazimierzu Dolnym jest skrajnie wyższa od opłaty np. za handel ze straganów od których pobiera się opłatę za tzw. „zajęcie pasa drogowego”. Nie inaczej jest z opłatą za meleksy ,”holding” świadczący usługi turystyczne. Zapraszam do wczytania się w uchwały (…

Protokół z zebrania w Okalu, komentarz

Protokół ( kopią ) z zebrania wiejskiego w sołectwie Okale Mięćmierz zamieszczam na Państwa życzenie. W załącznikach do pobrania pełna kopia wraz z załącznikami do protokołu, tj. nazwiska uczestników zebrania jaką otrzymałem z Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym. Na wstępie raz jeszcze zwrócę uwagę na niedbałość i brak transparentności kazimierskiego samorządu. Otóż każdy protokół z zebrania wiejskiego powinien mieć swoje miejsce w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym…

I sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym za nami...

"Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto." - Władysław Bartoszewski Na początku odbyło się ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Można dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg” Z tej możliwości nie skorzystali katolicy ” Ewa Wolna ,Ryszard Rybczyński ( to mnie jednak…

Uroczystości 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 3 maja wspominamy uchwalenie Konstytucję 3 maja z 1791 Miało to miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie. Pierwsza w Europie regulująca zasady funkcjonowania społecznego państwa opartego na demokracji. To wielkie osiągnięcie narodu polskiego pragnącego zachować wolność, suwerenność i sprawiedliwość społeczną. Niestety Konstytucji nieudało się wcielić w życie. Było zwyczajnie za późno! Dzisiaj w Kazimierzu obchodziliśmy 233 rocznicę tego wydarzenia. Uroczystości patriotyczno- religijne rozpoczęła Masza Świata koncelebrowana w kazimierskiej Farze. Następnie…

Sołectwo Okale- Mięćmierz walczy o swoje !

Nikt bardziej niż mieszkańcy sołectwa Okale- Mięćmierz nie znają potrzeb i zadań jakie przed nimi stoją. Nikt lepiej niż mieszkańcy zatroszczą się o realizację założonych celów . Władze samorządowe mogą i powinni wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców konkretnych miejscowości. Mieszkańcy sołectwa Oklale- Mięćmierz wstają z kolan. Za sprawą liderów chcą zmienić dotychczasowy obraz tego miejsca. Niestety władze Kazimierza Dolnego chcą na siłę Ich uszczęśliwiać. Przywożąc w teczce gotowe rozwiązania które są…

Strona 1 z 171