Z Miasta - Blog Kazimierski

Afera planistyczna zamieciona pod dywan, komentarz 19 marca 2023 r.

Komisja Rewizyjna mimo obowiązku wynikającego z uchwały Nr XVIII/127/20 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym nie przeprowadziła należycie kontroli. Po odbiciu z „niewłaściwych rąk” steru nad komisją rewizyjną, nowy... Przewodniczący , Jakub Pruchniak przez dwa lata nie zwoływał komisji w celu kontynuacji prac kontrolnych . W dniu 14 marca br. na posiedzeniu…

Samorządowe dno...

Co by nie być gołosłownym. Dzisiaj na "komisji rewizyjnej" wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski zażądał ode mnie przedstawienia źródeł finasowania na pokrycie kosztów sporządzenia protokołów z posiedzenia komisji rewizyjnej które powinny znaleźć się w protokole kontroli jaką Komisja "przeprowadziła" . To nie jest fotomontaż ! Te posty na Facebooku zamieszcza wiceburmistrz Kazimierza Dolnego Bartłomiej Godlewski.

Pamięci żołnierzy podziemia antykomunistycznego, Kazimierz Dolny 12 marca 2023 r.

12 marca 2023 roku w kazimierskiej Farze odbyła się uroczysta msza święta w intencji "Żołnierzy Wyklętych" . Udział w uroczystościach religijno-patriotycznych licznie wzięli udział mieszkańcy .Przybyły także delegacje z formacji niepodległościowych z Lubelszczyzny .Jak zawsze nie zabrakło parlamentarzysty prof. Krzysztofa Szulowskiego radnych powiatu puławskiego Mariusza Wicika i Marcina Pisuli. Społeczność Kazimierza Dolnego reprezentował burmistrz Kazimierza Dolnego Artur Pomianowski oraz Mirosław Opoka przewodniczący Rady Miejskiej . W uroczystościach ,udział wzięli niektórzy…

Rezerwat przyrody "Mięćmierz"

Rezerwat Skarpa Wiślana w Mięćmierzu planowany był od początku lat 90 ub.w. Zastosowany zapis znalazł się w mpzp dla Kazimierza Dolnego w 1998 r. Następnie zapisy z mpzp przeniesiono do Studium… ( obowiązujące ) . Z jakich względów burmistrz Pomianowski nie ujął tego w obecnym Planie… tego nie wiem ( wiem ale nie powiem ? ) .Dbałość o wartościowe przyrodniczo tereny wpisano do ustawy o samorządzie. RDOŚ w Lublinie wziął…

Konferansjerzy obłudy

Radny Krzysztof Nieradka proponuje aby na osi czasu…VIII kadencji Rady Miejskiej zamieścić sukcesy kazimierskiego samorządu. To swoiste igrzyska, stan aby propagandą zasłonić pasmo niepowodzeń. Wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski nie zna art.14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Radni skupieni wokół burmistrz głosują wszystko , na tak, co podłoży im burmistrz. W tej kadencji przyjęto – bez zastanowienia – wiele uchwał dot. zmian w planie przestrzennym.…

52 sesja Rady Miejskiej, setki działek do poprawy

Myślę ,że poniższy przykład wystarczy aby po raz kolejny przekonać się jaką rolę spełniają w gminie mieszkańcy i jak traktowani są przez władze miasta. Na początku proszę zwrócić uwagę na sposób prowadzenia sesji przez Przewodniczącego. Zasygnalizuję ,że w kluczowych kwestiach o zdanie nie pytał radnych, lecz wiceburmistrza Godlewskiego. Kiedy przedstawiciele wpływowych gremiów załatwiają sobie z władzami Kazimierza odrolnienie…wówczas zapraszani są do referowania swojej sprawy w czasie obrad Rady Miejskiej. Natomiast…

Samorządowi kastraci...

Tak jak można było się spodziewać burmistrz unika odpowiedzi na drażliwe pytania, sprytnie zasłaniając się „przepisami”. Uważam ,że wozy bojowe OSP nie służą raczej do wożenia „czterech liter” na biesiady, stąd moje pytanie. Zapytanie i odpowiedź do państwa oceny. Rada Miejska ,jak zostało to ugruntowane przez lata „ służy burmistrzowi do celów doraźnych. Zwoływana jest głównie na potrzeby burmistrza, bądź skarbnika Gminy. Mimo wielu zaległych spraw , niejednokrotnie palących, na…

Strona 1 z 161