Z Miasta - Blog Kazimierski

Wiceburmistrz Godlewski bez skazy....

W związku żądaniem ( pod groźbą pozwu o ujawnienie prywatnej rozmowy (?) ) Redaktora Dziennika Wschodniego Radosława Szczecha film ( komentarz) na moim kanale You Tube „Blog Kazimierski” pt: „ Redaktor Dziennika Wschodniego: Kowalski Ty...,komentarz 28 listopada 2023 r.” został usunięty. Jednocześnie informuję Państwa, że materiał filmowy został zabezpieczony wraz z sms pana redaktora i przesłany zostanie do Prokuratury Rejonowej w Puławach celem dołączenia do akt sprawy 5Ds 1158/2023 r.,…

Burmistrz przedstawił program wyborczy na 2024 r.

W załącznikach do pobrania www.kazimierzdolnykazimierz.pl zamieściłem projekt budżetu na 2024 r. Nie trudno zgadnąć ,że proponowane inwestycje ( ustalone z kim trzeba) są przedsięwzięciami wyborczymi. Niestety pycha niesie za sobą olbrzymi deficyt. Nie będę się powtarzał ale od 4 lat bezskutecznie domagam się od władzy uchwałodawczej i wykonawczej aby respektowała zarówno prawo jak i zwyczaje, dobre zwyczaje i praktyki . Niestety są podmioty gospodarcze – uprzywilejowane- korzystające z mienia gminnego…

Prokuratorskie zarzuty dla urzędnika kazimierskiego magistratu

3 listopada br. Wojewoda Lubelski unieważnił uchwałę dot. uchwalenia MPZP dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach: Dąbrówka, Jeziorszczyzna, Wylągi ,Góry. Powodem unieważnienia były błędy w projekcie Planu…Całość rozstrzygnięcia nadzorczego w załącznikach do pobrania. W dniu 3 listopada Prokurator Rejonowy w Puławach wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów dla jednego z urzędników kazimierskiego magistratu. Prokuratura zarzuca urzędnikowi wykorzystywania danych osobowych i podszywania się pod inną osobę art.190a §2 KK. Więcej…

Batalia o wąwozy cd.

Batalii o wąwozy cd. Determinacja, z jaką Pan Adam Konas – mieszkaniec Parchatki – chce wyegzekwować obowiązek dbania o Kazimierski Park Krajobrazowy instytucji powołanych do ich ochrony, jest godna podziwu. Jakiś czas temu pisałam o ciszy jaka panuje w temacie ochrony parchackich wąwozów, wyliczyłam wszystkie kroki, jakie podejmowaliśmy wspólnie z Panem Adamem i … dalej cisza. Tym razem przedstawiam pismo skierowane do Dyrekcji Bieszczadzkiego Parku Narodowego z prośbą o informację,…

Jak rozwiązać sprawę ścieków w gminie Kazimierz Dolny

Temat ścieków to niekończąca się ballada. Na ostatniej sesji temat ścieków był grzany do czerwoności. Głownie gdzie wylewane były i są ścieki z gospodarstw domowych. Mówili o tym wiceburmistrz Godlewski i radny Nieradka. Mimo ,ze sprawa gospodarki wodno-ściekowej jest tematem ważnym rozwiązanie problemu nie jest brane na poważnie przez władze Kazimierza. Tylko w ostatnim roku radny Ryszard Rybczyński i Leszek Dołęga wnioskowali o zajęcie się problemem . Prosili o umieszczenie…

Otrzymaliśmy pieniądze na budowę ujęcia wody w Cholewiance

W końcu dobra wiadomość. Otrzymaliśmy Rządowe pieniądze na termomodernizację budynków oraz gospodarkę wodnościekową. Wiceburmistrz Godlewski poinformował ,że wz. z otrzymanym dofinasowaniem realizowana będzie budowa ujęcia wody w Cholewiance https://youtu.be/VMn11AWADuo?t=465 . Inwestycja zapewni wodę dla znacznej części gminy Kazimierz Dolny. W tym miejscowości Okale- Mięćmierz, Jezirszczyznę Cholewiankę i Dąbrówkę. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Ogólnego gminy Kazimierz Dolny. Jest to nowy dokument o randze prawa miejscowego,…

Ubezwłasnowolnieni ,komentarz 23 października 2023 r.

W tej kadencji to prawdziwy urodzaj dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Z jednej strony od 2015 r. mamy niedokończone uchwały dot. zmian w MPZP dla całej gminy. Z drugiej zaś niemal z sesji na sesję padają pomysły o zmiany w Planie - tzw. punktowe albo jak kto woli indywidualne. Kiedy Burmistrz jest inicjatorem takich zmian – głownie dla notabli- sprawa załatwiana jest szybko niemal od ręki . Co więcej…

Strona 1 z 167