Z Miasta - Blog Kazimierski

Pała na mieszkańców , komentarz 24.10.2022 r

Krzysztof Nieradka o sukcesach burmistrza https://youtu.be/Cs60WnbDTSg?t=693 Ewa Wolna o obchodach... 11 i 18 listopada https://youtu.be/Cs60WnbDTSg?t=1171 Leszek Dołęga o wyrwach w drodze na Górach https://youtu.be/Cs60WnbDTSg?t=1467 Ryszard Rybczyński o wodociągu w Okalu https://youtu.be/Cs60WnbDTSg?t=1507 Poniżej informacja o losie podejrzanego o podłożenie ognia

Burmistrz Kazimierza bał się debaty nad uwagami... mieszkańców ? !

Po dwóch miesiącach burmistrz Kazimierza przesłał mi uwagi mieszkańców do projektu mpzp . Wszystkie uwagi mieszkańców wraz z sposobem rozstrzygnięcia przez burmistrza Kazimierza w załącznikach do pobrania. Poniżej załączam również odpowiedzi burmistrza na mój wniosek . Jak na obrazku widzimy transparentność władzy. Dodam ,że wnioski o udostępnienie kopii uwag z 2022 roku jak i te z 2020 r. nie różniły się niczym szczególnym. Jednak wspólnym mianownikiem jest sposób potraktowania mieszkańców…

Czy tym faktem zajmie się prokurator ?

W dniu wczorajszym ( 14.10.2022 r o godz. 14.36 ) wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski zamieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ,kazimierskiego magistratu. uchwałę XLIV /311/22 z 28.09.2022 r wraz z załącznikami. W załączniku nr.1 „rysunek planu” znalazł się następujący zapis.https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=566&p1=szczegoly&p2=1803090 Działka nr. 410 przy ulicy Góry w Kazimierzu Dolnym została oznaczona kolorem białym z adnotacją „ Teren wyłączony z planu. Analogicznie postąpiono z działką nr 23/2 przy ulicy Puławskiej. Rzecz w…

Cynizm czy coś więcej... ? O przekopie Plebanki raz jeszcze.

Cynizm ,czy coś... więcej? Tak wygląda kwintesencja elokwencji… władzy wykonawczej kazimierskiego samorządu. Wiosną tego roku złożyłem interpelację ws. przekopu z Plebanki na Cmentarną . https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=564&p1=szczegoly&p2=1753129 Pisałem o tym fakcie na Blogu…https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2496-interpelacja-w-sprawie-plebanki.html Wiceburmistrz Godlewski, który wówczas stwierdził ,że nie widzi dewastacji i wszystko jest w normie… obecnie nie wie o czym jest mowa. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie zareagował na moją interpelację. Kazimierski magistrat miał to gdzieś… Czy w przypadku…

Plan przestrzenny dla Kazimierza do poprawy, sabotaż to czy dyletanctwo ?

Gdyby podczas sesji 28 września pozwolono mi zaprezentować wątpliwości związane z planem, uniknęlibyśmy ewentualnej kompromitacji. Między innymi chciałem radnym uzmysłowić ,że burmistrz ws. Planu jest w głębokiej hibernacji prawnej. Na przygotowanych slajdach był materiał dot. nw. uchwał . Zarówno działka 410 położona przy ulicy Górach jak i działka 23/2 przy Puławskiej, mimo wyłączenia ( uchwały XLIV/309/22 i XLIV/310/22 ) w części graficznej projektu planu ( złącznik nr. 1 do uchwały…

Kazimierska władza może więcej...

Dzisiejszy materiał poświęcam standardom jakie mają naturze „możnowładcy” z Senatorskiej 5. O tym, co poniżej, nie pozwolono pokazać podczas obrad XLIV sesji RM 28września br. Teren Starego Okala od kilu dekad budził kontrowersje. Głownie z powodu „kolonizacji” tego unikalnego, w skali kraju, terenu przez wpływowych notabli… Jednym z nich – właściciel Naszego Domu w Okalu” jest obecny wiceburmistrz Kazimierza, pan Bartłomiej Godlewski. Wiceburmistrz Godlewski w swoich rękach dzierży także zagadnienie,…

Niewygodne fakty dla kazimierskiej władzy.

Sprawa terenu zaznaczonego w mpzp jako 1.MNPz dobitnie uwidacznia instrumentalne stosowanie prawa przez burmistrza Kazimierza Artura Pomianowskiego. Pomijając aspekt merytoryczny gdzie teren ten nigdy nie powinien być ani budowlanym ani tym bardziej z przeznaczonym pod dzielność komercyjną. Mamy zatem przykład stosowania podwójnych standardów, zwykłego cwaniactwa planistycznego i draństwa, po prostu draństwa . Otóż burmistrz rozstrzygając uwagi do Planu…, zwykłych mieszkańców, gremialnie je odrzucił , twierdząc ,że uwagi wykraczają poza zakres…

Recydywa z Planem...,czyli zbiorowy gwałt na Kazimierzu D.

Kiedy masz świadomość ,że to dzisiaj jest dla ciebie szokiem, czymś niewyobrażalnie podłym , i nic gorszego nie może się wydarzyć ,jesteś w błędzie. XLIV sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym jest tego dobitnym dowodem . W pkt. 10 obrad RM mieliśmy głosować nad Planem przestrzennym. Na początku Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Opoka ( czynny policjant wydziału kryminalnego ) uniemożliwił prezentację projektu planu, nie pozwolił pokazać radnym licznych błędów https://youtu.be/207V2s_9lEo?t=69…

Strona 7 z 162