Z Miasta

Komisja Borychowskiego "rozpatrzyła" skargi na Burmistrza

Dzisiaj na godz. 8.00 zwołana została Komisja Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Radni mieli zająć się petycjami dotyczącymi opracowania sposobu rozpatrzenia (załatwienia) trzech petycji dotyczących szczepień przeciwko COVID-19. http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3901,informacja-o-posiedzeniu-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji-rady-miejskiej-w-kazimierzu-dolnym.html Dosłownie po 20 ( dwadzieścia minut ) minutach – wyjątkowo zgodnych ,spójnych i jednomyślnych decyzji – wszystko było jasne. Główny temat szczepionek, to jedynie temat zastępczy. Swoją drogą petycje anytyszczepionkowców w ogóle nie powinny trafić pod obrady Komisji.…

Przetarg na stragany przy Małym Rynku

Burmistrz Kazimierza ogłosił przetarg nieorganiczny pod najem miejsc handlowych przy ulicy Mały Rynek. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w lutym br., na terenie Małego Rynku handlować będzie można ( poza dniami targowymi ) wyłącznie ze straganów. Obowiązek wykonania straganów - po wcześniejszym uzgodnieniu z Konserwatorem - należeć będzie do osób, które wygrają przetarg. Tak więc koncepcja wozów cygańskich, która miała być realizowana , jak na razie idzie w…

Panie Burmistrzu ile jeszcze tego będzie?

Od ubiegłej wiosny twa przysłowiowe kopanie się z koniem w sprawie złożonej przeze mnie interpelacji . Chodzi o sprawę śmieci i odpadów wyrzucanych i składowanych na polach i wąwozach. Temat podnoszony był przeze mnie w czasie obrad Rady Miejskiej. Niestety problem jest totalnie ignorowany przez kierownika magistratu . Bliżej ze sprawą możecie Państwo zapoznać się pod linkiem https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/2262-smiecie-w-wawozach-nie-przeszkadzaja-burmistrzowi.html Tematu by nie było gdyby ze strony władzy wykonawczej była nić porozumienia…

Jak uszanować kości kazimierskich Żydów ?

Pismo Chasydów nie pozostawia złudzeń . Między poszczególnymi grupami wyznaniowymi Żydów iskrzy. Czy znajdziemy sposób wypracowania takich rozwiązań aby pogodzić wszystkie strony ? Zobaczymy. Ważne jest aby rozmawiać . Lepiej byłoby aby rozmowy na temat sposobu upamiętnienia kazimierskich Żydów odbywały się bez zbędnych emocji . J.K

W kazimierskim magistracie trwają dalsze przetasowania

Ostatnio kazimierski magistrat przekazał dwa ważne komunikaty . Pierwsza wiadomość dotyczy zwiększania etatów w Referacie Finansowym. Powołano samodzielnego księgowego - dawniej Główny Księgowy . Tą funkcję pełnić będzie Pani Anna Rusinek z Puław. Druga informacja dotyczy powołania w drodze Zarządzenia komisji do przeprowadzania przetargów ustnych . W skład komisji weszli dotychczasowi pracownicy magistratu w osobach: Pani Teresa Pycior, Marzena Śliwa i Mateusz Romaniuk . Znaczne przetasowania w Urzędzie mogą także…

Będzie porządek na Małym Rynku ?

zdjęcie /www.kazimierz-dolny.pl / Rada Miejska w dniu 5 lutego 2021 roku jednomyślnie podjęła uchwałę o zmianach dotyczących handlu na Małym Rynku. Stosunkiem głosów 15:0 Radni podjęli decyzję o wydzieleniu części Małego Rynku pod wynajem straganów, co pozwoli gminie na sprawiedliwe pobieranie opłat, a przede wszystkim jest kolejnym krokiem w kierunku uporządkowania handlu w mieście. Taka jednomyślność rzadko się zdarza, ale w tym przypadku wydaje się naturalna. Z dniem wejścia w…

Lubelski Sąd zmiażdżył decyzję burmistrza Pomianowskiego

Wczoraj ( 4 lutego 2021 r ) odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej . Ogólnie rzecz ujmując zakładane cele zostały osiągnięte .Trzydziestopięciomilionowy budżet z ponad trzymilionowym deficytem i czternastoma milionami długu został przyjęty, chodź nie jednogłośnie. Skomentowania wymaga sytuacja do jakiej doszło już na początku obrad. Nie byłoby sprawy gdyby zachowanie przewodniczącego Rady było incydentem . Jednak podobne sytuacje powtarzają się cyklicznie, zresztą za aprobatą większości radnych . Otóż radny…

Kamienica Gdańska, Kirkut i inne na obradach komisji Rady Miejskiej

W miniony wtorek (02.02.2021) w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej. Radnym przedstawiono problem dawnego kirkutu oraz ewentualny zwrot tej ziemi gminie żydowskiej. W dyskusji zdalnie wzięli udział prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Piotr Puchta, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz rabin Izaak Shapir Środowisko gmin żydowskich chce upamiętnić miejsce dawnego cmentarza żydowskiego. Jest to teren obecnego boiska szkolonego. W zamian Żydzi chcą wybudować dla młodzieży boisko…

Prywatny folwark przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym ?

Na grudniowej sesji RM (30.12.2020 r) Przewodniczący Mirosław Opoka poinformował o korespondencji jaka wpłynęła od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie. Z informacji wynikało, że Rzecznik DFP wszczął postępowania wobec urzędującego burmistrza Artura Pomianowskiego i byłego włodarza Andrzeja Pisuli . Z lakonicznej informacji Przewodniczącego nie wiele się dowodziliśmy. Nadal nie wiemy się czego owe postępowania dotyczą. W związku z powyższym zwróciłem się do magistratu o informację aby ustalić…

Strona 8 z 140