Z Miasta

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych prowadzi postępowania w kazimierskim magistracie

Chciałbym się z Państwem podzielić sprawą, która nie tylko błahą nie jest , a wręcz znacznej jest wagi . Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej (30.12. 2020 r ) Przewodniczący Mirosław Opoka - jak zawsze- odczytywał pisma, które wpłynęły do Biura Obsługi. Chodziło o pisma jakie wpłynęły do magistratu od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Przewodniczący Rady informację przekazał w następujący sposób: „Wpłynęło pismo od Rzecznika…

Do kogo udać się w potrzebie...

zdjęcie : /koncepcja Szkolnych Obiektów Sportowych w Kazimierzu Dolnym / Ostatnio w mediach społecznościowych dużo mówi się o architekturze i wpływowi konkretnych rozwiązań na otaczającą nas przestrzeń . Wszystko jednak sprowadza się do subiektywnego odczucia czy dany obiekt jest ładny, czy brzydki. W otaczającej nas rzeczywistości mało jest informacji, kto o tym wszystkim decyduje . Głównym kryterium oddziaływania na otaczającą nas przestrzeń ma Plan przestrzenny. Jest to prawo lokalne o…

Radni opiniowali budżet na 2021 r

Dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej .Głównym tematem było opiniowanie uchwał dot. budżetu na 2021 rok. Kilku radnych zwróciło uwagę na istotne sprawy, które nie mają odzwierciedlenia w budżecie. Podjęło się nawet próby zwrócenia uwagi na brak udziału Rady Miejskiej w przygotowywaniu projektu budżetu, mimo ,że ostatecznie to Rada Miejska zatwierdza uchwałą budżet. Jednak w dyskusji udział wzięli tylko ci radni , którzy sprawy samorządu traktują kompleksowo,…

Planistyczne intrygi burmistrzów nie mają końca.

Wiele niefortunnych i nieprzemyślanych (a może i celowych?) decyzji samorządowców z naszej gminy poważnie narusza szeroko rozumiany interes publiczny. Mam na myśli nieprzemyślane i niedopilnowane inwestycje, bezmyślnie wydawane pieniądze, wręcz trwonione! Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego od lat jest obszarem spekulacji, nieuczciwych działań i złych decyzji. W 2014 roku burmistrz Grzegorz Dunia, widząc rychłą klęskę wyborczą, rzucił na stół swojej kampanii setki działek, które „odrolnił” w projekcie studium. I nie mam…

Trwa kontrola planów przestrzennych w kazimierskim magistracie

Wczoraj ( 14.01.2021) Komisja Rewizyjna RM po raz kolejny obradowała na roboczym posiedzeniu, kontrolując aranżację planistyczną w latach 2004-2020. W zakresie zleconej przez Radę Miejską kontroli jest m.in. wyjaśnienie dlaczego prace nad Studium trwały 10 lat, a prace nad planem przestrzennym trwają opieszale. Przypomnę ,że umowy na opracowanie zarówno studium jak i planów przestrzennych zakładały wykonanie opracowań mniej więcej w rok. Jednym z celów komisji jest zbadanie tzw. indywidualnych zmian…

Śmiecie w wąwozach nie przeszkadzają burmistrzowi ?

źródło Facebook /fot. Krzysztof Wawer/ W maju ubiegłego roku na prośbę mieszkańców złożyłem interpelację ws. śmieci i odpadów budowlanych wyrzucanych do wąwozów. Interwencję jak mam w zwyczaju poprzedziłem wizją lokalną. Przy czym nie chodziło o śmiecie „bytowe” , które niewychowany kołtun wyrzuca tam gdzie popadnie , a śmieci i odpady wywożone dosłownie ciężarówkami. Sprawę śmieci kilkakrotnie poruszyłem na sesjach Rady Miejskiej . Niestety bez reakcji zarówno Burmistrza jak i Przewodniczącego…

Czy działka 48/1 zostanie wyłączna z Planu ,czy przepchnięta przez Burmistrzów.

Ostatnie notki poświęciłem sprawie, wyłączenia z procedowania w planie ( mpzp ) ogólnym działki 655/6 ,stanowiącej moją współwłasność . Burmistrz i jego radni podjęli taką decyzję wbrew prawu i zdrowemu rozsądkowi . Burmistrz mając w Radzie większość , niestety może wszystko…! Nie pomogły argumenty trzeźwo myślących radnych , które w oczywisty sposób podważyły narrację burmistrza. Jednak obaj burmistrzowie byli nie przejednani . Stali na stanowisku mówiącym o konieczności wyłączania działki…

Tak uchwalano plan przestrzenny dla Kazimierza w 1998 r

Od czerwca 2015 r opracowywany jest mpzp dla gminy Kazimierz Dolny. W 2017 roku w niecałe dwa lata od podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmian w mpzp opracowany został miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru Dąbrówki, Jeziorszczyzny , Wyląg i sołectwa Góry. Dla Bochotnicy, Parchatki, Zbędowic, Skowieszynka Rzeczycy i Witoszyna i Wierzchoniowa plan leży odłogiem. Ponad rok temu magistrat i planista wypowiedzieli na wzajem umowy. Szczegółów wypowiedzenia nie znamy, mimo licznych…

Klub " Orły Kazimierz" długo jeszcze poczeka na obiecane pomieszczenia socjalne

Rok temu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła uchwałę nr XIV/96/2019 o przystąpieniu do „indywidulanych” zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 324/4 w Bochotnicy. Chodzi o działkę przy oczyszczalni ścieków, przez środek której biegnie ścieżka rowerowa – dojazd do wału przeciwpowodziowego. Intencją Rady było przyspieszenie zmian w planie zagospodarowania, umożliwiające wybudowanie zaplecza technicznego dla klubu „Orły Kazimierz”. O takie zaplecze zabiegał radny Damian Miroński,…

O tym jak burmistrz Pomianowski trwoni na "pijar" publiczne pieniądze

Dzień przed Sylwestrem odbyła się sesja Rady Miejskiej. Jej jedynym celem miało być uwieńczenie intryg, jakie Pomianowski wraz ze swoimi ludźmi uknuł wobec mojej osoby. Mówiłem o tym na sesji XXIII dwa tygodnie temu . Wówczas zapytałem wiceburmistrza, czy planowana jest sesja przed końcem roku wyłączjąca działkę 655/6 z planu ogólnego. Wiceburmistrz Godlewski zaprzeczył. Dodał ,że planowane są działania z planem w pierwszym kwartale 2021 r. Jak się okazało, kłamał.…

Strona 9 z 140