Z Miasta - Blog Kazimierski

Plan przestrzenny , doskonały towar polityczny.

"W dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2022 roku miało miejsce kolejne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Kazimierza Dolnego. Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny wniosło szereg uwag, które mają na celu zapewnienie miasteczku odpowiedniej ochrony oraz równego traktowania mieszkańców i inwestorów. Niestety nowy projekt planu w stosunku do wersji poddanej konsultacjom w roku 2021, nie zawiera istotnych różnic. Jest to o tyle dziwne,…

Recepta dla podpalacza

Wzniecanie pożarów to nie jest błaha sprawa.Tymczasem media zapomniały o sprawie. Sprawcą podpalenia ,młody chłopak, w minioną sobotę został doprowadzony do puławskiego sądu.Sąd zadecydował o 3 miesięcznym areszcie.Dlaczego media o tym fakcie nie poinformowały ? O tym dowiecie się z mojego komentarza. Jest także instrukcja ... dla podpalacza.

Były strażak OSP podpalał w Kazimierzu Dolnym (video)

24-letni były strażak ochotnik podejrzewany jest o serię podpaleń w gminie Kazimierz Dolny na Lubelszczyźnie - dowiaduje się nieoficjalnie reporter Radia ZET Piotr Olejarz. Mężczyzna został już przesłuchany przez policję. Więcej: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Byly-strazak-ochotnik-podejrzewany-o-serie-podpalen.-Wzniecal-pozary-w-budynkach?rzs=redpoleca Zdjęcie /Lubelska Policja/ https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/podejrzany-o-podpalenia-zatrzymany-to-byly-strazak-ochotnik,n,1000312344.html

Patologiczny układ w Radzie Miejskiej

Okazuje się ,że wiedza naszych samorządowców w przedmiocie wykupu nieruchomości pod cel publiczny, jakim jest droga , jest znikomo, żeby nie powiedzieć żadna. Nawet adwokat Małgorzata Arciuch miała „problem” z odpowiedzią https://youtu.be/0VMXUc9OeXk?t=3447 . Oczywiście domniemywać można a nawet należy ,że pani prawnik głupio było „błysnąć” przed swoim mocodawcą. Wywłaszczenie pod cel publiczny jest jednym z najstarszych narzędzi jakim posługują się samorządowcy, gdyż w innym przypadku musielibyśmy w każdej sprawie iść…

Ukrywany dokument ujrzał światło...

Orzeczenie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie nie zostało udostępnione radnym. W 2021 r radni nie mieli dostępu do dokumentu, pozwoliło to bezkrytycznie udzielić absolutorium burmistrzowi. W załącznikach do pobrania pełne orzeczenie wraz z uzasadnieniem. Porządek obrad Rady Miejskiej w nadchodzącym tygodniu. https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=114 https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=114&p1=szczegoly&p2=1782088 Załączam link do artykułu z Dziennika Wschodniego o planach zamiany działek gminnych z inwestorem od Esterki... https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/w-kazimierzu-dolnym-straszy-dzialka-po-esterce-jest-szansa-na-zmiane,n,1000311846.html

Gdy strumyk płynie z wolna...

Przez dwa tygodnie z uszkodzonej instalacji wypływa woda, bez jakiejkolwiek reakcji władz miasta, z drugiej zaś strony burmistrz zakazuje podlewania ogrodów z uwagi na brak wody. Po pół roku Sąd puławski zdecydował, że prokuratura ma zająć się na poważnie modernizacją oczyszczalni ścieków.

Znajomi królika mogą więcej...

W komentarzu dzisiejszym odniosłem się do sytuacji jaka miała miejsce 21 lipca 2022. Podczas dyskusji publicznej dotyczącej omówienia kolejnej wersji planu zagospodarowania przestrzennego, wiceburmistrz Bartłomiej nie bacząc na fakty notorycznie wprowadzał opinię publiczną w błąd, co do faktów i przedstawianych argumentów zgromadzonych osob . Faktem jest, że Plan w obecnym kształcie jest niekorzystny dla zwykłych mieszkańców, a co ważne uprzywilejowuje wąskie środowisko, związane z obecną władzą. Pierwszy raz w historii…

Plan przestrzenny....wersja piąta poprawiona

Ważne, ba, nawet bardzo ważne bylo wydarzenie, jakim miła być publiczna dyskusja na temat kolejnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego, nie spowodowało żadnego zainteresowania radnych . Żaden z radnych , poza moją skromną sobą, nie wziął udziału w spotkaniu. Nie jest tajemnicą ,że nie tylko zwykli radni ale także przewodniczący Komisji nie chcą uczestniczyć w sprawach dotyczących naszego miasta. Zatem czy poważnie wygląda sytuacja, gdzie radni nie tylko głosują nie wiedząc…

Strona 9 z 162