Z Miasta - Blog Kazimierski

Burmistrz zorganizował forum organizacji społecznych

W dowód szacunku i uznania ...? Burmistrz Kazimierza Dolnego zorganizował I Foru Organizacji Społecznych w Kazimierzu Dolnym . To wydarzenie nie miało charakteru publicznego. Nigdzie nie było zapowiadane. Selektywnie wybrane osoby i organizacje otrzymali zaproszenia mejlem – bądź w inny, bardziej wyszukany sposób. Ponad 30 organizacji społecznych przybyło do sali auli GZS w Kazimierzu Dolnym na zaproszenie burmistrza. Wszyscy zaproszeni zostali wyróżnieni za działalność na rzecz społeczności lokalnej- tak uzasadniano…

Uwaga na wodę w Wierzchoniowie !

Państwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny w Puławach informuje, że stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchoniów. Badanie zostało wykonane 5 grudnia 2022 r. Wodociąg Wierzchoniów zaopatruje miejscowości na terenie gminy Kazimierz Dolny: Wierzchoniów (oprócz posesji nr: 75, 84, 90, 90A, 87B), Bochotnica (oprócz posesji ul. Puławska 39 A). Od dnia 7 grudnia 2022 r. zasilanie w wodę mieszkańców korzystających z w/w sieci odbywa się…

Komentarz tygodnia,4 grudnia 2022 r.

Obrady Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym ,zazwyczaj, to bezrefleksyjne radnych głosowanie, według wcześniej ustalonych zasad. Niemal każda sesja ,to laudacje i podziękowania dla burmistrza, ponadprzeciętność tyrającego na Facebooku. Nie inaczej było 29 listopada https://youtu.be/CFr0rR25Z98 na XLVII sesji Rady Miejskiej. Dzień później ( 30.11.2022 r. ) Komenda Powiatowa Policji w Puławach zorganizowała w KOKPiT-cie zebranie dla mieszkańców. Funkcjonariusze Policji instruowali mieszkańców ( głownie zdalnie ) jak nie stać się ofiarą przestępstw…

XLVII sesja Rady Miejskiej, podatki, obłuda i kłamstwo !

Dzisiejsza sesja trwała zaledwie 50 minut, mimo ,że tematów nawarstwionych jest wiele. Kosztowało to polskiego podatnika 4500 zł ,tytułem diet radnych. Mimo ,że dominującym tematem były podatki, większość czasu pochłonęły tematy poboczne, jak utarczki radnych z JK. Okazało się ,że radni z gminy ( Ci wiejscy ) z wielką troską o interes osób prywatnych pochylili się nad opłatami za zajęcie pasa drogowego pod ogródki kawiarniane, niż o rolników i z…

Radni ustawili podatki pod swoich...

Burmistrz Kazimierza Dolnego Bartłomiej Godlewski ( formalnie wiceburmistrz) zgłasza wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dot. zamiany działek https://youtu.be/kI5JwnHne8w?t=281 Krzysztof Nieradka ( radny ) prosi burmistrza ( na komisji której wyłącznymi gospodarzami są radni ) czy ten zgodzi się na dyskusję ( powiedzieć dramat ,to nie powiedzieć nic !) https://youtu.be/kI5JwnHne8w?t=337 Nagonka na bryczki. K. Nieradka o tym jak można ich "udrutować ", znaczy konkurencję https://youtu.be/kI5JwnHne8w?t=4113 Pani reprezentująca podmiot gospodarczy…

Strona 9 z 166