Z Miasta - Blog Kazimierski

Ważne informacje dla podróżnych

Problemy na jakie natrafiają podróżni w mieście są istotne. Brak ujednoliconego rozkładu jazdy to jedno .Nie mniejszym problemem jest bark toalet na przystanku autobusowym ( były dworzec PKS) . Burmistrz napisał jak rozwiąże problem.

Sesja budżetowa nasycona nienawiścią ,komentarz 27 grudnia 2022 r

Kłamca i oszust . Tymi synonimami - kierowanymi do mnie - posługiwał się wiceburmistrz Godlewski na dzisiejszej sesji. Jak możemy się domyślać słowa te kierowane były do mnie. Podobnie zachowywali się radni reprezentujący koalicję zaplecza Artura Pomianowskiego . Jak śmiem sądzić to nie jest ostatnie słowo, z jakie mamy do czynienia podczas posiedzeń Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Co Ich tak rozsierdziło. Pismo Konserwatora - LWKZ w Lublinie- które ośmieszyło…

Konserwator wojewódzki obnażył kłamstwa wiceburmistrza Kazimierza Dolnego

Po raz kolejny wiceburmistrz Godlewski został złapany na kłamstwie. Tym razem powoływał się (14.11.2022 na w czasie posiedzenia Komisji wspólnych Rady Miejskiej ) na rozmowę z Konserwatorem . Jak stwierdził Godlewski https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/protokol-z-posiedzenia-wspolnego-komisji-14.11.22.pdf ( protokół str. 11 ) konserwator miał powiedzieć, że droga na działce 1110/2 przy ulicy Cmentarnej była by korzystna dla miasta. W tej sprawie zwróciłem się o informację do WKZ w Lublinie . Pismem z 21 grudnia 2022…

Burmistrz zorganizował forum organizacji społecznych

W dowód szacunku i uznania ...? Burmistrz Kazimierza Dolnego zorganizował I Foru Organizacji Społecznych w Kazimierzu Dolnym . To wydarzenie nie miało charakteru publicznego. Nigdzie nie było zapowiadane. Selektywnie wybrane osoby i organizacje otrzymali zaproszenia mejlem – bądź w inny, bardziej wyszukany sposób. Ponad 30 organizacji społecznych przybyło do sali auli GZS w Kazimierzu Dolnym na zaproszenie burmistrza. Wszyscy zaproszeni zostali wyróżnieni za działalność na rzecz społeczności lokalnej- tak uzasadniano…

Uwaga na wodę w Wierzchoniowie !

Państwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny w Puławach informuje, że stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego w badaniach jakości wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzchoniów. Badanie zostało wykonane 5 grudnia 2022 r. Wodociąg Wierzchoniów zaopatruje miejscowości na terenie gminy Kazimierz Dolny: Wierzchoniów (oprócz posesji nr: 75, 84, 90, 90A, 87B), Bochotnica (oprócz posesji ul. Puławska 39 A). Od dnia 7 grudnia 2022 r. zasilanie w wodę mieszkańców korzystających z w/w sieci odbywa się…

Strona 13 z 171