Z Miasta - Blog Kazimierski

(...) Aktorstwo to sztuka oszukiwania widza

Aktorstwo to sztuka uwodzenia... Jest wystarczająco dużo dowodów na to aby tym mianem określić naszych samorządowców . Plan przestrzenny to dla mieszkańców naszej gmin nadzieja a zarazem udręka. Od lat wiedzieli o tym lokalni włodarze i skupieni wokół nich interesownisie. Obecnie opracowywany mpzp mógł zostać uchwalony w 2019 r. Jednak burmistrz Pomianowski miał inne plany… w głowie. Osoby przychylne władzy zawsze mieli z górki… Specjalnym trybem – zmiany punktowe w…

Tak w 2015 roku rozwiązywano kwestie... Grodarza

Na początku, kiedy burmistrzem Kazimierza był Andrzej Pisula, a jego zastępcą Krzysztof Wawer, tak rozwiązywano sprawy Grodarza. https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/902-grodarz-posprzatany.html Obecnie magistrat sprząta wytwarzaną przez siebie makulaturę. W sprawie Grodarza postępu brak . Ot i cała robota ! W załącznikach do pobrania wytworzona makulatura (…). Zachęcam do zapoznania się z opasłą korespondencją w dot. byłej rzeki, jaką na koszt podatnika wytwarzają zarówno Wody Polskie jak i kazimierski Urząd . Nie bez znaczenia…

Wybrana została przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego

To co wydarzyło się na dzisiejszym zebraniu mieszkańców trudno nazwać nawet skandalem. To był swoisty zamach stanu na obowiązujący porządek prawny. Burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski ,korzystając z uprzywilejowanej pozycji, lokalnego paszy, zwołał zebranie mieszkańców Kazimierza celem powołania Przewodniczącej i Zarządu Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego . Następnie rękami mieszkańców pozbawił możliwości udziału w zebraniu mieszkańców ulic znajdujących się na Górach i Dołach. Tłumacząc tym, że są to sołectwa. Uwadze nie może…

Zamiast parkingu będą drzewa

Komentarz burmistrza Pomianowskiego ws. emisji obligacji , które nieuchronnie nas czekają https://youtu.be/NjMgx-XxBmM?t=4888 W dalszej części sprawy bieżące. Temat upokorzenia mieszkańców Parchatki przez burmistrza wydaje się oczywisty. Wypracowane wielkim staraniem i wysiłkiem przez mieszkańców Parchatki dotacje na Dom Seniora, przekierowane…zostaną do Okala, rodzinnej wsi wiceburmistrza Bartłomieja Godlewskiego. Bardzo ciekawa linia obrony… https://youtu.be/NjMgx-XxBmM?t=5802 Neokolonialne podejście władz Kazimierza do mieszkańców to nie nowość . Władza wykonawcza korzystając z jakiś dziwnych okoliczności…zgodziła się na…

Wybierzemy przewodniczącą Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego

Na 24 września Burmistrz Kazimierza Dolnego ( działając na podstawie § 15 ust. 3 statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego - uchwała Nr XVII/99/95 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 2 października 1995 r. w sprawie statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego) zwołuje ogólne zebranie mieszkańców Kazimierza Dolnego. Jak czytamy w zajawce https://www.kazimierz-dolny.pl/aktualnosci/n,229686,ogolne-zebranie-mieszkancow-kazimierza-dolnego.html „Ogólne zebranie mieszkańców jest ważne, gdy weźmie w nim udział 1/5 uprawnionych mieszkańców miasta. O ile…

Zacznijmy sprawy miasta traktować poważnie

Niektóre problemy magistrat rozwiązuje niezwykle szybko. Likwidacja handlu na ulicy Nadwiślańskiej ,czy zmiana organizacji ruchu - o której dowiedzieliśmy się za pośrednictwem PSP w Puławach. https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/2378-miliony-na-oczyszczalnie-sciekow-w-bochotnicy.html Inne kwestie leżą odłogiem. Opracowanie miejscowych planów przestrzennych, zamieciona pod dywan sprawa Kamienicy Gdańskiej, czy kultowa reorganizacja handlu w mieście. W kwestii uporządkowanie postoju meleksów, burmistrz odpowiedział pismem – w załączeniu. Powyższe nie napawa optymizmem. Mieszkańcy tracą nadzieje na wszystko. Wąskie grupy interesu mają…

Głośny krzyk małej wsi

Zdjęcie, tekst oraz skany, Facebook; /Dzieje Parchatki/ "Głośny krzyk małej wsi Wczoraj, na ręce Burmistrza Kazimierza Dolnego złożono sprzeciw, a na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym skargę mieszkańców Parchatki na decyzję Burmistrza, dotyczące przeniesienia planowanego Dziennego Domu Pomocy z Parchatki do Okala i tym samym pozbawienie nas dotacji w kwocie 1 887 838, 47 PLN. Skargę podpisało 154 mieszkańców. Niezrozumiałym jest dla nas stosunek Pana Burmistrza Artura Pomianowskiego…

Plan przestrzenny w Kazimierzu leży odłogiem.

Plan przestrzenny w naszej gminie leży odłogiem. Sytuacja niezmiennie ciągnie się od lat 16 odkąd przystąpiono do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w gminie Kazimierz. Jak się wydaje plan przestrzenny to skuteczna broń włodarzy i element karty przetargowej w wyborach. Rada Miejska ,mimo funkcji kontrolnej nad władzą wykonawczą nie wypełnia swojej roli należycie. Tak więc burmistrz mając świadomość „ bezkarności” hasa sobie ,w tej materii, jak mu się…

Co w głowach mają radni Kazimierza Dolnego ?

W załącznikach do pobrania pisma od władz miasta do SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym. Na petycje Burmistrza Kazimierza odpowiadała na wczorajszej komisji Pani Ewa Słotwińska, dyrektor SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym. A tak wyglądała "debata" na temat opłaty za zajęcie pasa drogowego dla artystów kazimierskich. https://youtu.be/l45wzUBLtdc?t=2928 J.K

Strona 11 z 153