Z Miasta

W kazimierskim magistracie trwają dalsze przetasowania

Ostatnio kazimierski magistrat przekazał dwa ważne komunikaty . Pierwsza wiadomość dotyczy zwiększania etatów w Referacie Finansowym. Powołano samodzielnego księgowego - dawniej Główny Księgowy . Tą funkcję pełnić będzie Pani Anna Rusinek z Puław. Druga informacja dotyczy powołania w drodze Zarządzenia komisji do przeprowadzania przetargów ustnych . W skład komisji weszli dotychczasowi pracownicy magistratu w osobach: Pani Teresa Pycior, Marzena Śliwa i Mateusz Romaniuk . Znaczne przetasowania w Urzędzie mogą także…

Będzie porządek na Małym Rynku ?

zdjęcie /www.kazimierz-dolny.pl / Rada Miejska w dniu 5 lutego 2021 roku jednomyślnie podjęła uchwałę o zmianach dotyczących handlu na Małym Rynku. Stosunkiem głosów 15:0 Radni podjęli decyzję o wydzieleniu części Małego Rynku pod wynajem straganów, co pozwoli gminie na sprawiedliwe pobieranie opłat, a przede wszystkim jest kolejnym krokiem w kierunku uporządkowania handlu w mieście. Taka jednomyślność rzadko się zdarza, ale w tym przypadku wydaje się naturalna. Z dniem wejścia w…

Lubelski Sąd zmiażdżył decyzję burmistrza Pomianowskiego

Wczoraj ( 4 lutego 2021 r ) odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej . Ogólnie rzecz ujmując zakładane cele zostały osiągnięte .Trzydziestopięciomilionowy budżet z ponad trzymilionowym deficytem i czternastoma milionami długu został przyjęty, chodź nie jednogłośnie. Skomentowania wymaga sytuacja do jakiej doszło już na początku obrad. Nie byłoby sprawy gdyby zachowanie przewodniczącego Rady było incydentem . Jednak podobne sytuacje powtarzają się cyklicznie, zresztą za aprobatą większości radnych . Otóż radny…

Kamienica Gdańska, Kirkut i inne na obradach komisji Rady Miejskiej

W miniony wtorek (02.02.2021) w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej. Radnym przedstawiono problem dawnego kirkutu oraz ewentualny zwrot tej ziemi gminie żydowskiej. W dyskusji zdalnie wzięli udział prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Piotr Puchta, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz rabin Izaak Shapir Środowisko gmin żydowskich chce upamiętnić miejsce dawnego cmentarza żydowskiego. Jest to teren obecnego boiska szkolonego. W zamian Żydzi chcą wybudować dla młodzieży boisko…

Prywatny folwark przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym ?

Na grudniowej sesji RM (30.12.2020 r) Przewodniczący Mirosław Opoka poinformował o korespondencji jaka wpłynęła od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie. Z informacji wynikało, że Rzecznik DFP wszczął postępowania wobec urzędującego burmistrza Artura Pomianowskiego i byłego włodarza Andrzeja Pisuli . Z lakonicznej informacji Przewodniczącego nie wiele się dowodziliśmy. Nadal nie wiemy się czego owe postępowania dotyczą. W związku z powyższym zwróciłem się do magistratu o informację aby ustalić…

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych prowadzi postępowania w kazimierskim magistracie

Chciałbym się z Państwem podzielić sprawą, która nie tylko błahą nie jest , a wręcz znacznej jest wagi . Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej (30.12. 2020 r ) Przewodniczący Mirosław Opoka - jak zawsze- odczytywał pisma, które wpłynęły do Biura Obsługi. Chodziło o pisma jakie wpłynęły do magistratu od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Przewodniczący Rady informację przekazał w następujący sposób: „Wpłynęło pismo od Rzecznika…

Do kogo udać się w potrzebie...

zdjęcie : /koncepcja Szkolnych Obiektów Sportowych w Kazimierzu Dolnym / Ostatnio w mediach społecznościowych dużo mówi się o architekturze i wpływowi konkretnych rozwiązań na otaczającą nas przestrzeń . Wszystko jednak sprowadza się do subiektywnego odczucia czy dany obiekt jest ładny, czy brzydki. W otaczającej nas rzeczywistości mało jest informacji, kto o tym wszystkim decyduje . Głównym kryterium oddziaływania na otaczającą nas przestrzeń ma Plan przestrzenny. Jest to prawo lokalne o…

Radni opiniowali budżet na 2021 r

Dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej .Głównym tematem było opiniowanie uchwał dot. budżetu na 2021 rok. Kilku radnych zwróciło uwagę na istotne sprawy, które nie mają odzwierciedlenia w budżecie. Podjęło się nawet próby zwrócenia uwagi na brak udziału Rady Miejskiej w przygotowywaniu projektu budżetu, mimo ,że ostatecznie to Rada Miejska zatwierdza uchwałą budżet. Jednak w dyskusji udział wzięli tylko ci radni , którzy sprawy samorządu traktują kompleksowo,…

Planistyczne intrygi burmistrzów nie mają końca.

Wiele niefortunnych i nieprzemyślanych (a może i celowych?) decyzji samorządowców z naszej gminy poważnie narusza szeroko rozumiany interes publiczny. Mam na myśli nieprzemyślane i niedopilnowane inwestycje, bezmyślnie wydawane pieniądze, wręcz trwonione! Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego od lat jest obszarem spekulacji, nieuczciwych działań i złych decyzji. W 2014 roku burmistrz Grzegorz Dunia, widząc rychłą klęskę wyborczą, rzucił na stół swojej kampanii setki działek, które „odrolnił” w projekcie studium. I nie mam…

Strona 11 z 143