Z Miasta

Trwa kontrola planów przestrzennych w kazimierskim magistracie

Wczoraj ( 14.01.2021) Komisja Rewizyjna RM po raz kolejny obradowała na roboczym posiedzeniu, kontrolując aranżację planistyczną w latach 2004-2020. W zakresie zleconej przez Radę Miejską kontroli jest m.in. wyjaśnienie dlaczego prace nad Studium trwały 10 lat, a prace nad planem przestrzennym trwają opieszale. Przypomnę ,że umowy na opracowanie zarówno studium jak i planów przestrzennych zakładały wykonanie opracowań mniej więcej w rok. Jednym z celów komisji jest zbadanie tzw. indywidualnych zmian…

Śmiecie w wąwozach nie przeszkadzają burmistrzowi ?

źródło Facebook /fot. Krzysztof Wawer/ W maju ubiegłego roku na prośbę mieszkańców złożyłem interpelację ws. śmieci i odpadów budowlanych wyrzucanych do wąwozów. Interwencję jak mam w zwyczaju poprzedziłem wizją lokalną. Przy czym nie chodziło o śmiecie „bytowe” , które niewychowany kołtun wyrzuca tam gdzie popadnie , a śmieci i odpady wywożone dosłownie ciężarówkami. Sprawę śmieci kilkakrotnie poruszyłem na sesjach Rady Miejskiej . Niestety bez reakcji zarówno Burmistrza jak i Przewodniczącego…

Czy działka 48/1 zostanie wyłączna z Planu ,czy przepchnięta przez Burmistrzów.

Ostatnie notki poświęciłem sprawie, wyłączenia z procedowania w planie ( mpzp ) ogólnym działki 655/6 ,stanowiącej moją współwłasność . Burmistrz i jego radni podjęli taką decyzję wbrew prawu i zdrowemu rozsądkowi . Burmistrz mając w Radzie większość , niestety może wszystko…! Nie pomogły argumenty trzeźwo myślących radnych , które w oczywisty sposób podważyły narrację burmistrza. Jednak obaj burmistrzowie byli nie przejednani . Stali na stanowisku mówiącym o konieczności wyłączania działki…

Tak uchwalano plan przestrzenny dla Kazimierza w 1998 r

Od czerwca 2015 r opracowywany jest mpzp dla gminy Kazimierz Dolny. W 2017 roku w niecałe dwa lata od podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmian w mpzp opracowany został miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru Dąbrówki, Jeziorszczyzny , Wyląg i sołectwa Góry. Dla Bochotnicy, Parchatki, Zbędowic, Skowieszynka Rzeczycy i Witoszyna i Wierzchoniowa plan leży odłogiem. Ponad rok temu magistrat i planista wypowiedzieli na wzajem umowy. Szczegółów wypowiedzenia nie znamy, mimo licznych…

Klub " Orły Kazimierz" długo jeszcze poczeka na obiecane pomieszczenia socjalne

Rok temu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła uchwałę nr XIV/96/2019 o przystąpieniu do „indywidulanych” zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 324/4 w Bochotnicy. Chodzi o działkę przy oczyszczalni ścieków, przez środek której biegnie ścieżka rowerowa – dojazd do wału przeciwpowodziowego. Intencją Rady było przyspieszenie zmian w planie zagospodarowania, umożliwiające wybudowanie zaplecza technicznego dla klubu „Orły Kazimierz”. O takie zaplecze zabiegał radny Damian Miroński,…

O tym jak burmistrz Pomianowski trwoni na "pijar" publiczne pieniądze

Dzień przed Sylwestrem odbyła się sesja Rady Miejskiej. Jej jedynym celem miało być uwieńczenie intryg, jakie Pomianowski wraz ze swoimi ludźmi uknuł wobec mojej osoby. Mówiłem o tym na sesji XXIII dwa tygodnie temu . Wówczas zapytałem wiceburmistrza, czy planowana jest sesja przed końcem roku wyłączjąca działkę 655/6 z planu ogólnego. Wiceburmistrz Godlewski zaprzeczył. Dodał ,że planowane są działania z planem w pierwszym kwartale 2021 r. Jak się okazało, kłamał.…

Burmistrz Pomianowski dopiął swego...

Dzień przed Sylwestrem odbyła się sesja Rady Miejskiej. Jej jedynym celem miało być uwieńczenie intryg, jakie Pomianowski wraz ze swoimi ludźmi uknuł wobec mojej osoby. Mówiłem o tym na sesji XXIII dwa tygodnie temu . Wówczas zapytałem wiceburmistrza, czy planowana jest sesja przed końcem roku wyłączjąca działkę 655/6 z planu ogólnego. Wiceburmistrz Godlewski zaprzeczył. Dodał ,że planowane są działania z planem w pierwszym kwartale 2021 r. Jak się okazało, kłamał.…

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej z działką radnego Kowalskiego w tle

W miniony poniedziałek, 28 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie połączonych komisji przed zbliżającą się sesją. To tylko 10 dni od ostatnich obrad sesji. Skąpy program obu sesji spokojnie mógł zostać zawarty na jednym posiedzeniu. Głównym celem zbliżających się obrad XXIV sesji RM ma być manifestacja władzy obecnego burmistrza Artura Pomianowskiego. Burmistrz i jego zaplecze polityczne zajmie się działką 655/6, należącą po części do znienawidzonego radnego Janusza Kowalskiego. Działka ta usytuowana…

Maks Skrzeczkowski nowym dyrektorem KOKPiT!

23 grudnia 2020 roku, burmistrz Kazimierza Dolnego Artur Pomianowski oficjalnie poinformował o zakończeniu procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki. Z opublikowanej na BIP informacji dowiadujemy się, że nowym dyrektorem będzie Józef Maksymilian Skrzeczkowski, zamieszkały w Bochotnicy, znany w Kazimierzu zwłaszcza ze swoich działań artystycznych w obszarze fotografii, a także jako lokalny przedsiębiorca. W informacji czytamy następujące uzasadnienie: „Pan Józef Maksymilian Skrzeczkowski ukończył studia wyższe magisterskie…

Strona 12 z 143