Z Miasta - Blog Kazimierski

Wyborczy fetysz, czyli szastanie dorobkiem ludzi , komentarz 11 października 2023 r.

Kierunek budowy dróg, w tym tych lokalnych, gminnych powinny wyznaczać samorządy. Mając na uwadze zasadność takich inwestycji głownie pod kotem potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem szeroko rozumianego interesu publicznego. Niestety samorządy nie umiejętnie wykorzystują możliwości jakie dają różnego rodzaju fundusze… Przykładem marnotrawienia publicznych pieniędzy stała się przebudowa drogi Parchatka Zbędowice. Za inwestycję przepłacono niemal o 2 mln niż wynikało to z przetargu. Jak wiemy burmistrz Pomianowski przy tej inwestycji został uznany…

Orgazm planistyczny, komentarz 1 października 2023 r.

Burmistrz wraz zapleczem politycznym najpierw szukali sposobów formalnego unieważnienia zapisów w projekcie MPZP dla działki której jestem współwłaścicielem. Kiedy to zawiodło dotarli do Dariusza Kopciowskiego , LWKZ w Lublinie. „Wymusili” na Konserwatorze zmianę stanowiska ws. działki 655/6 . Wspomnę ,że w 2019 r LWKZ uzgodnił bez jakiejkolwiek wątpliwości zmianę w Planie zgodnie z obowiązującym Studium. To jednak nie spodobało się Pomianowskiemu. Aby to zmienić wspólnie uzgodnili ,że do WUOZ w…

Cmokier, czyli 59 sesja Rady Miejskiej za nami

Totalna kompromitacja 25 września popis dał Wiceburmistrz Godlewski https://youtu.be/SQf025XLvJE dzisiaj pani adwokat Małgorzata Arciuch. Poniżej pkt 18 lit. a uchlanego zapisu planu przez WSA. Uchwała Rady Miejskiej XLIV/311/22 z 28 września 2022 r. https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/kaz.d.miasto-tekst-xliv.311.22-bip.pdf Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Opoka ( czynny f-sz Policji ) podczas odczytywania korespondencji zmarginalizował, zataił przed Radą Miejską fakt podszywania się pode mnie , podrobienia podpisu(?) N/N sprawcy.

Samorządowi macherzy, czyli obrady połączonych komisji Rady Miejskiej

Dzisiejsze posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej, jak bywa to w zwyczaju , nie obyło się bez draki. Potajemne… zaproszono planistę dr. Andrzeja Zastawnika, nie informując radnych, chyba tylko po to aby Ci nie mogli przygotować się do dyskusji. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dowiedzieliśmy z ust planisty tyle ,że w gminie Kazimierz trwa niezwykle długo. Dr. Andrzej Zastawnik plany miejscowe wykonuje na terenie całego kraju w dużej ilości. Zazwyczaj…

Zebranie (Aktualizacja ) Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego, 21 września 2023 r.

Na zebranie Samorządu Mieszkańców Kazimierza ( ogłoszone dzień przed zebraniem ) przyszły „tłumy”. Dwadzieścia pięć osób, to jak na realia miasta w czasach dobrej alternatywy bardzo dużo. Zebranie zaszczycił również burmistrz Artur Pomianowski . Nie było „rządowej” prasy, bo jak się wydaje zajęta jest werbunkiem na pielgrzymkę do ołtarzy „zielna granica” Agnieszki Holland . Godzinę z okładem zajęło przewodniczącej Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego referowanie osiągnięć ostatniego roku. Czytanie z kartki…

Wszystko na Nie !

Wczorajsza Komisja Edukacji (…) nie zaskoczyła. Trwała nieco ponad godzinę .Z tego tytułu radni Komisji Edukacji przytulili po 300 zł tytułem diet. Wiodącym tematem ( to co zaproponowała E. Wolna) była informacja dot. szkół u progu nowego roku szkolnego. Sytuację w szkołach gminnych przedstawili- „szacownemu” gronu radnym- dyrektorzy szkół . Te informacje z całą pewnością mogłyby zostać przekazane inną drogą niż fatygowanie dyrektorów przed oblicze Komisji…, nap. mejlem. Tak. Oderwano…

Dobrze ,że Cię mam...,komentarz 17 września 2023 r.

Nie ma szans aby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych miejscowości gminy Kazimierz Dolny był uchwalony w obecnej kadencji. Tak wynika z pisma jakie podpisał Artur Pomianowski Burmistrz Kazimierza Dolnego. Umowy na opracowanie projektów planów ( MPZP) podpisane zostały w 2015 roku. Każdy plan niezależnie od powierzchni można opracować w niecały rok ( 12 miesięcy). Nadkładając różne zawiłości plan miejscowy może zostać uchwalony w przedziale 12-15 miesięcy. Ale do tego…

Strona 6 z 170