Z Miasta

Prywatny folwark przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym ?

Na grudniowej sesji RM (30.12.2020 r) Przewodniczący Mirosław Opoka poinformował o korespondencji jaka wpłynęła od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie. Z informacji wynikało, że Rzecznik DFP wszczął postępowania wobec urzędującego burmistrza Artura Pomianowskiego i byłego włodarza Andrzeja Pisuli . Z lakonicznej informacji Przewodniczącego nie wiele się dowodziliśmy. Nadal nie wiemy się czego owe postępowania dotyczą. W związku z powyższym zwróciłem się do magistratu o informację aby ustalić…

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych prowadzi postępowania w kazimierskim magistracie

Chciałbym się z Państwem podzielić sprawą, która nie tylko błahą nie jest , a wręcz znacznej jest wagi . Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej (30.12. 2020 r ) Przewodniczący Mirosław Opoka - jak zawsze- odczytywał pisma, które wpłynęły do Biura Obsługi. Chodziło o pisma jakie wpłynęły do magistratu od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Przewodniczący Rady informację przekazał w następujący sposób: „Wpłynęło pismo od Rzecznika…

Do kogo udać się w potrzebie...

zdjęcie : /koncepcja Szkolnych Obiektów Sportowych w Kazimierzu Dolnym / Ostatnio w mediach społecznościowych dużo mówi się o architekturze i wpływowi konkretnych rozwiązań na otaczającą nas przestrzeń . Wszystko jednak sprowadza się do subiektywnego odczucia czy dany obiekt jest ładny, czy brzydki. W otaczającej nas rzeczywistości mało jest informacji, kto o tym wszystkim decyduje . Głównym kryterium oddziaływania na otaczającą nas przestrzeń ma Plan przestrzenny. Jest to prawo lokalne o…

Radni opiniowali budżet na 2021 r

Dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej .Głównym tematem było opiniowanie uchwał dot. budżetu na 2021 rok. Kilku radnych zwróciło uwagę na istotne sprawy, które nie mają odzwierciedlenia w budżecie. Podjęło się nawet próby zwrócenia uwagi na brak udziału Rady Miejskiej w przygotowywaniu projektu budżetu, mimo ,że ostatecznie to Rada Miejska zatwierdza uchwałą budżet. Jednak w dyskusji udział wzięli tylko ci radni , którzy sprawy samorządu traktują kompleksowo,…

Planistyczne intrygi burmistrzów nie mają końca.

Wiele niefortunnych i nieprzemyślanych (a może i celowych?) decyzji samorządowców z naszej gminy poważnie narusza szeroko rozumiany interes publiczny. Mam na myśli nieprzemyślane i niedopilnowane inwestycje, bezmyślnie wydawane pieniądze, wręcz trwonione! Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego od lat jest obszarem spekulacji, nieuczciwych działań i złych decyzji. W 2014 roku burmistrz Grzegorz Dunia, widząc rychłą klęskę wyborczą, rzucił na stół swojej kampanii setki działek, które „odrolnił” w projekcie studium. I nie mam…

Trwa kontrola planów przestrzennych w kazimierskim magistracie

Wczoraj ( 14.01.2021) Komisja Rewizyjna RM po raz kolejny obradowała na roboczym posiedzeniu, kontrolując aranżację planistyczną w latach 2004-2020. W zakresie zleconej przez Radę Miejską kontroli jest m.in. wyjaśnienie dlaczego prace nad Studium trwały 10 lat, a prace nad planem przestrzennym trwają opieszale. Przypomnę ,że umowy na opracowanie zarówno studium jak i planów przestrzennych zakładały wykonanie opracowań mniej więcej w rok. Jednym z celów komisji jest zbadanie tzw. indywidualnych zmian…

Śmiecie w wąwozach nie przeszkadzają burmistrzowi ?

źródło Facebook /fot. Krzysztof Wawer/ W maju ubiegłego roku na prośbę mieszkańców złożyłem interpelację ws. śmieci i odpadów budowlanych wyrzucanych do wąwozów. Interwencję jak mam w zwyczaju poprzedziłem wizją lokalną. Przy czym nie chodziło o śmiecie „bytowe” , które niewychowany kołtun wyrzuca tam gdzie popadnie , a śmieci i odpady wywożone dosłownie ciężarówkami. Sprawę śmieci kilkakrotnie poruszyłem na sesjach Rady Miejskiej . Niestety bez reakcji zarówno Burmistrza jak i Przewodniczącego…

Czy działka 48/1 zostanie wyłączna z Planu ,czy przepchnięta przez Burmistrzów.

Ostatnie notki poświęciłem sprawie, wyłączenia z procedowania w planie ( mpzp ) ogólnym działki 655/6 ,stanowiącej moją współwłasność . Burmistrz i jego radni podjęli taką decyzję wbrew prawu i zdrowemu rozsądkowi . Burmistrz mając w Radzie większość , niestety może wszystko…! Nie pomogły argumenty trzeźwo myślących radnych , które w oczywisty sposób podważyły narrację burmistrza. Jednak obaj burmistrzowie byli nie przejednani . Stali na stanowisku mówiącym o konieczności wyłączania działki…

Tak uchwalano plan przestrzenny dla Kazimierza w 1998 r

Od czerwca 2015 r opracowywany jest mpzp dla gminy Kazimierz Dolny. W 2017 roku w niecałe dwa lata od podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmian w mpzp opracowany został miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru Dąbrówki, Jeziorszczyzny , Wyląg i sołectwa Góry. Dla Bochotnicy, Parchatki, Zbędowic, Skowieszynka Rzeczycy i Witoszyna i Wierzchoniowa plan leży odłogiem. Ponad rok temu magistrat i planista wypowiedzieli na wzajem umowy. Szczegółów wypowiedzenia nie znamy, mimo licznych…

Klub " Orły Kazimierz" długo jeszcze poczeka na obiecane pomieszczenia socjalne

Rok temu 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła uchwałę nr XIV/96/2019 o przystąpieniu do „indywidulanych” zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 324/4 w Bochotnicy. Chodzi o działkę przy oczyszczalni ścieków, przez środek której biegnie ścieżka rowerowa – dojazd do wału przeciwpowodziowego. Intencją Rady było przyspieszenie zmian w planie zagospodarowania, umożliwiające wybudowanie zaplecza technicznego dla klubu „Orły Kazimierz”. O takie zaplecze zabiegał radny Damian Miroński,…

Strona 5 z 136