Z Miasta

Wielki sukces kazimierskiego KOKPiT-u

Na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawiła się ostatnio lista zwycięzców wyłonionych w konkursie grantowym „kultura w sieci”. Jednym ze zwycięzców konkursu jest Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki. W konkursie wzięło udział ponad 6000 instytucji kultury z całego kraju, tym bardziej sukces jest duży! Na wydarzenie „Wirtualny kazimierski festiwal organowy 2020” kazimierska instytucja kultury uzyskała dofinansowanie wysokości aż 82000 zł! Projekt został przygotowany przez dyrektora KOKPiT, Mariusza Płoszaja-Mazurka…

Komisja Rewizyjna skontroluje plan miejscowy

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym przyjęła stanowisko kompleksowej kontroli procedury opracowywania studium i mpzp dla gminy Kazimierz Dolny. Może w końcu dowiemy się co stało na przeszkodzie,że przez lat 15 nie można było wypracować projektu planu dla gminy Kazimierz. Radni ustalili, że nie ma potrzeby w chwili obecnej dokonywać audytu prawnego dot. mpzp. Zajmie się tym komisja rewizyjna wespół z pracownikami magistratu. Burmistrz wyraża chęć współpracy. Dużo uwagi…

Zapiątek w Zbędowicach

W sobotę udałem się w rejon Zbędowic, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody cieszyłem oko i duszę niezwykle urokliwymi terenami . Na dodatek niezwykle starannie uprawiane są pola ,co niestety w znacznej części naszej gminy jest rzadkością. Nie ukrywam, że głównym celem wycieczki była chęć rzucenia okiem na problem rozjeżdżania wąwozów przez fanów czterokołowców, o której na ostatniej sesji Rady mówił radny J. Borychowski https://youtu.be/elW-zHDCjYg?t=8110 Nie trzeba było długo czekać aby…

Protokół RIO - droga "Na Brzeziny" w Bochotnicy do rozbiórki?

W dniu 13 maja w Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym zamieszczony został protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. https://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Protokol_-_kontrola_RIO_2020.pdf Ciekawie opisana jest inwestycja dotycząca utwardzenia wąwozu w Bochotnicy. Wygląda na to, że wykonaną drogę trzeba będzie rozebrać. W tej sprawie dwukrotnie zwracałem się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie kopii decyzji . Niestety organ nadzoru... odmówił wydania dokumentu ,sugerując ,że dokumenty z kontroli posiada również kazimierski…

Kazimierskie wąwozy wypełniają śmieci i odpady

Wyobraźmy sobie ,że wokół nas dzieją się rzeczy niebywałe, a problem nie mający ujścia, kompromituje nas w oczach nie tylko gości odwiedzających popularne szlaki turystyczne ale Nas samych . Od lat kazimierskie wąwozy zalewają tony śmieci. Naprawdę ilość wrzucanych śmieci zatrważa. Na dodatek – co tym bardziej szokuje – nielegalne wysypiska znajdują się przy turystycznych szlakach i nie są wiedza tajemną. W Każdej niemal miejscowości można bez trudu znaleźć nielegalne…

Prokurator stawia zarzuty ws. budowy szkoły w Kazimierzu.

Wczoraj odebrałem z magistratu pismo z prokuratury. Koperta – jak można było się spodziewać – została otworzona na Senatorskiej 5 . Jak oświadczyła pani sekretarz, Małgorzata Kuś, pismo nie zostało jednak przeczytane - szkoda . W związku z powyższym zamieszczam je poniżej w całości . Żeby nie zanudzać, w piśmie najważniejsze jest w zasadzie ostatnie zdanie. Wątek ten dotyczy wybuchu gazu w szkole – w związku z nowymi ,szokującymi, okolicznościami…

Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

Wczoraj odbyła się XVII „nadzwyczajna” sesja Rady Miejskiej. Nadzwyczajna - w cudzysłowu – ponieważ głównym celem było uchwalenie - znienacka- planu odnowy miejscowości Witoszyn i Zbędowice. Tak kosztowne przedsięwzięcie - około 1,7 mln zł - a na sesji zabrakło przedstawicieli MZK sp.zoo. Burmistrz tłumaczył, że sprawy służbowe uniemożliwiły prezesowi uczestnictwo w obradach. Pominięto nawet stały punkt porządku obrad „Interpelacje i zapytania Radnych”. Dlatego tez wnioskowałem o uzupełnienie obrad o ten…

Mieszkańcy sołectwa Okale- Mięćmierz, porzucicie wszelkie nadzieje

Wczorajsze posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej – online - trwało ponad cztery godziny. Obrady zdominowała sprawa modernizacji ujęć wody w Węgiercu i Zbędowicach. Stało się tak, ponieważ plany dot. inwestycji zwianej z gospodarką wodno-ściekową w naszej gminie były zgoła inne. Mówił o tym jesienią ub.r. prezes MZK sp.zoo p.Krzysztof Jarosz,podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej. W planach było uruchomienie istniejącego ujęcia wody w Cholewiance. Jest to inwestycja strategiczna od której zależy…

Znaczne podwyżki wody i ścieków w  gminie Kazimierz

Jutro o godzinie 15.00 mają odbyć się obrady połączonych komisji Rady Miejskiej - transmisja . W najbliższą środę przewidziana jest natomiast XVII sesja Rady Miejskiej - w trybie online. Porządek obrad jest następujący: http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/aktualnosci/filter/1/3649,ogloszenie-o-xvii-sesji-rady-miejskiej.html W pkt 5 i 6 porządku obrad Rady Miejskiej przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Zbędowice i Witoszyn. W uchwale mowa jest o wsparciu finansowym dla inwestycji związanych z gospodarką wodno -ściekową…

Strona 4 z 124