Z Miasta - Blog Kazimierski

Awans ...komentarz 27 stycznia 2024 r.

Przez dekady mieszkańcy sołectwa Mięcmierz -Okale nie mogli wyprosić u władz drogi do Mięćmierza. Wybudowano ją na przełomie 2017/2018. W dalszym ciągu sołectwo Okale- MIęćmierz nie ma sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej – ewenement w skali nie tylko naszej gminy. Aż tu nagle w ciągu niespełna dwóch lat przetransferowano pieniądze na dom dziennej pomocy z siedzibą w Okalu. Funkcjonował do grudnia 2023 r. Obecnie jest zamknięty, tak jak było mówione. Koszt…

Czy będę intruzem ?.

 Pytam, bo to spotkanie z ZAPROSZONYMI. Tak pisze. https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,351132,poczta-sasiedzka-czyli-dobra-rada-od-sasiada-akcja-spoleczna-starosty-pulawskiego-i-komendanta-powiatowego-policji-w-pulawach.html[/quote] " No i WYKRAKAŁEM. Byłem nim. Po wejściu do Sali Pompejańskiej ujrzałem , jak się domyśliłem - bo byli wówczas jedynymi na sali - Komendanta Powiatowego Policji i Panią Rzecznik . Podszedłem do komendanta, przedstawiłem się a następnie wręczyłem Mu wydruk z blogu Janusz Kowalskiego z tytułami : "Jak Policja w Kazimierzu Dolnym sprawy załatwia " i " Ludzkie szczątki w…

Lobbowanie na rzecz dzianego inwestora, kulisy obrad 70 komisji... Rady Miejskiej

Wczoraj miały miejsce tzw. obrady połączonych Komisji Rady Miejskiej. Tak zwane, ponieważ obrad dyskusji merytorycznej w zasadzie nie było . W zamian mieliśmy lobbowanie i wymuszanie na radnych posłuszeństwa. Posiedzenie trwało wyjątkowo długo. Głównym , wiodącym tematem było lobbowanie za na rzecz inwestora od byłej Esterki. Chodziło o bezprzetargową ( nietransparentną ) sprzedaż dwóch działek gminnych przy ulicy Krzywe Koło. Burmistrz i jego zausznicy lobbowali za zbyciem owych działek w…

Pamięci Powstańców z 1863 r. Kazimierz Dolny 21 stycznia 2024 r.

W dniu 21 stycznia 2024 r. w kazimierskiej Farze odbyły się uroczystości upamiętniające 161 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Pouczające kazanie z rysem historycznym wygłosił ks. prałat Tomasz Lewnieweski. Jak co roku udział w kazimierskich wydarzeniach udział wzięli sędziwi weterani pamięci patriotycznych uroczystości rocznicowych. W tym roku zabrakło przedstawicieli szkół ,Straży Pożarnych. Na ubocznościach nie było Burmistrza Kazimierza , jak też przedstawicieli Rady Miejskiej. Udział w uroczystościach wzięli natomiast , radni…

Ludzie szczątki w studni?

Od 2006 roku poszukiwany jest zaginiony mieszkaniec Kazimierza Dolnego . Jak dotąd nie udało się Policji ustalić miejsca pobytu poszukiwanego. Rok temu przekazałem Policji informacje z której wynika, że poszukiwany, a raczej jego szczątki ,mogą znakować się w studni opuszczonej posesji... Informację otrzymałem od innego mieszkańca - znanego Policji. Jak dotąd Policja nie skontaktowała się ze mną abym mógł szczegółowo przekazać wiedzę jaką w tej sprawie otrzymałem. Z dużym prawdopodobieństwem…

Niedopełnienie obowiązków, ukrywanie dokumentu przed Radą Miejską w Kazimierzu Dolnym

Burmistrz Kazimierza Dolnego , Biuro Obsługi Rady, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym , ukryli, zataili przed Radą Miejską w Kazimierzu Dolnym postanowienie Prokuratora Rejonowego w Puławach. Skutkiem tego było uniemożliwienie pokrzywdzonemu, jest nim Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym , skutecznego wniesienia zażalenia na decyzję prokuratora. Sprawa nie jest błaha bo dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych przez Burmistrza ws. naliczenia kary za nielegalną wycinkę drzew w Kazimierskim Parku Krajobrazowym pod cele…

Jak Policja w Kazimierzu Dolnym sprawy załatwia

Na początek przypomnę: Roman Sokołowski 29-12-2023 19:51 Polecam niniejszy artykuł policjantce a szczególnie Komendantowi naszego Komisariatu Policji. "Policja ostrzega przed oszustami podszywającymi się za przedstawicieli nieistniejącego rządowego programu Łazienka Plus. Telefon od nieznajomego mężczyzny, który chciał umówić się w domu kobiety, miała otrzymać mieszkanka Katowic. Kobieta od razu zgłosiła sprawę na policję. Dofinansowanie do remontu łazienki miało wynieść 4,5 tys. zł. Oszustwo na program Łazienka Plus, który w ogóle nie…

Jak odebrano mieszkańcom prawa nabyte

Rada Miejska 28 września 2022 roku przyjęła uchwałę Nr XLIV/311/22 w której dla większości terenów objętych zmianami w MPZP, dla zapisów MP ( zabudowa pensjonatowa) ograniczono możliwość budowy obiektów o jedną kondygnację ( z 11 do 9m) .Co to oznacza dla potencjalnego inwestora ,wiadomo. Z tego tytułu gmina Kazimierz Dolny może zostać wezwana do wypłaty odszkodowań. Chodzi o co najmniej kilkadziesiąt terenów z zapisami MP. Głownie dlatego ,że odebrano części…

Strona 4 z 171