Z Miasta

Wybierzemy przewodniczącą Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego

Na 24 września Burmistrz Kazimierza Dolnego ( działając na podstawie § 15 ust. 3 statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego - uchwała Nr XVII/99/95 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 2 października 1995 r. w sprawie statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego) zwołuje ogólne zebranie mieszkańców Kazimierza Dolnego. Jak czytamy w zajawce https://www.kazimierz-dolny.pl/aktualnosci/n,229686,ogolne-zebranie-mieszkancow-kazimierza-dolnego.html „Ogólne zebranie mieszkańców jest ważne, gdy weźmie w nim udział 1/5 uprawnionych mieszkańców miasta. O ile…

Zacznijmy sprawy miasta traktować poważnie

Niektóre problemy magistrat rozwiązuje niezwykle szybko. Likwidacja handlu na ulicy Nadwiślańskiej ,czy zmiana organizacji ruchu - o której dowiedzieliśmy się za pośrednictwem PSP w Puławach. https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/z/2378-miliony-na-oczyszczalnie-sciekow-w-bochotnicy.html Inne kwestie leżą odłogiem. Opracowanie miejscowych planów przestrzennych, zamieciona pod dywan sprawa Kamienicy Gdańskiej, czy kultowa reorganizacja handlu w mieście. W kwestii uporządkowanie postoju meleksów, burmistrz odpowiedział pismem – w załączeniu. Powyższe nie napawa optymizmem. Mieszkańcy tracą nadzieje na wszystko. Wąskie grupy interesu mają…

Głośny krzyk małej wsi

Zdjęcie, tekst oraz skany, Facebook; /Dzieje Parchatki/ "Głośny krzyk małej wsi Wczoraj, na ręce Burmistrza Kazimierza Dolnego złożono sprzeciw, a na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym skargę mieszkańców Parchatki na decyzję Burmistrza, dotyczące przeniesienia planowanego Dziennego Domu Pomocy z Parchatki do Okala i tym samym pozbawienie nas dotacji w kwocie 1 887 838, 47 PLN. Skargę podpisało 154 mieszkańców. Niezrozumiałym jest dla nas stosunek Pana Burmistrza Artura Pomianowskiego…

Plan przestrzenny w Kazimierzu leży odłogiem.

Plan przestrzenny w naszej gminie leży odłogiem. Sytuacja niezmiennie ciągnie się od lat 16 odkąd przystąpiono do zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w gminie Kazimierz. Jak się wydaje plan przestrzenny to skuteczna broń włodarzy i element karty przetargowej w wyborach. Rada Miejska ,mimo funkcji kontrolnej nad władzą wykonawczą nie wypełnia swojej roli należycie. Tak więc burmistrz mając świadomość „ bezkarności” hasa sobie ,w tej materii, jak mu się…

Co w głowach mają radni Kazimierza Dolnego ?

W załącznikach do pobrania pisma od władz miasta do SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym. Na petycje Burmistrza Kazimierza odpowiadała na wczorajszej komisji Pani Ewa Słotwińska, dyrektor SP ZOZ w Kazimierzu Dolnym. A tak wyglądała "debata" na temat opłaty za zajęcie pasa drogowego dla artystów kazimierskich. https://youtu.be/l45wzUBLtdc?t=2928 J.K

Ludzie "Dobrej Alternatywy"

Od wczesnej jesieni 2019 roku burmistrz Artur Pomianowski szukał haków na radnego Janusza Kowalskiego. Haki miały zmniejszyć moją aktywność jako radnego. Kiedy urzędnicy odmówili łamania prawa, wówczas Pomianowski sięgnął po sprawdzonych ludzi. Paweł Grabczak niewątpliwie jest ważną postacią zaplecza politycznego „rodziny i znajomych królika”. Asystent posła Włodzimierza Karpińskiego skupił się głównie na radnym Kowalskim .Zaangażował nawet swojego kolegę ze szkolnej ławy . Jednak wiedza Grabczaka na temat planu przestrzennego jest…

"Żeby Polska w siłę rosła, trzeba wodza nam, nie osła !"

W czasie rozmów mieszkańcy wielokrotnie apelowali, postulując o zadbanie o czystość miasteczka. Jak wiemy to jeden z kluczowych problemów. Zwracali uwagę na notoryczne zaśmiecone ulice, w tym rejon wału wiślanego . Jak powszechnie wiadomo brakuje w mieście koszy. Kolejny raz z Rzędu zwróciłem się o zwiększenie ilości koszy na śmieci w rejonie w tym rejonie . Po miesiącu otrzymałem odpowiedź na miarę burmistrza Kazimierza. Ustaliłem, że wydatkowanie na ten cel…

Wielkie wydarzenie w Parchatce

zdjęcia; Facebook / Dzieje Parchatki / Jak czytamy na Facebooku Dzieje Parchatki Koło Gospodyń Wiejskich POLANKI w Parchatce przy współpracy z Kazimierskim Ośrodkiem Kultury zorganizowali Lawendowy Piknik, który odbył się w ramach Narodowego Programu Szczepień. Jest to bezprecedensowe wydarzenie w Naszej gminie. Wydarzenie, współtworzyła piękna słoneczna pogoda, mieszkańcy Parchatki i licznie przybyli goście . Uczestnicy wydarzenia mogli delektować się bardzo bogatym przepychem potraw lokalnych. Wszystko przygotowane przez gospodynie z Parchatki.…

Strona 2 z 144