Z Miasta - Blog Kazimierski

Rezerwat przyrody "Mięćmierz"

Rezerwat Skarpa Wiślana w Mięćmierzu planowany był od początku lat 90 ub.w. Zastosowany zapis znalazł się w mpzp dla Kazimierza Dolnego w 1998 r. Następnie zapisy z mpzp przeniesiono do Studium… ( obowiązujące ) . Z jakich względów burmistrz Pomianowski nie ujął tego w obecnym Planie… tego nie wiem ( wiem ale nie powiem ? ) .Dbałość o wartościowe przyrodniczo tereny wpisano do ustawy o samorządzie. RDOŚ w Lublinie wziął…

Konferansjerzy obłudy

Radny Krzysztof Nieradka proponuje aby na osi czasu…VIII kadencji Rady Miejskiej zamieścić sukcesy kazimierskiego samorządu. To swoiste igrzyska, stan aby propagandą zasłonić pasmo niepowodzeń. Wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski nie zna art.14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. Radni skupieni wokół burmistrz głosują wszystko , na tak, co podłoży im burmistrz. W tej kadencji przyjęto – bez zastanowienia – wiele uchwał dot. zmian w planie przestrzennym.…

52 sesja Rady Miejskiej, setki działek do poprawy

Myślę ,że poniższy przykład wystarczy aby po raz kolejny przekonać się jaką rolę spełniają w gminie mieszkańcy i jak traktowani są przez władze miasta. Na początku proszę zwrócić uwagę na sposób prowadzenia sesji przez Przewodniczącego. Zasygnalizuję ,że w kluczowych kwestiach o zdanie nie pytał radnych, lecz wiceburmistrza Godlewskiego. Kiedy przedstawiciele wpływowych gremiów załatwiają sobie z władzami Kazimierza odrolnienie…wówczas zapraszani są do referowania swojej sprawy w czasie obrad Rady Miejskiej. Natomiast…

Samorządowi kastraci...

Tak jak można było się spodziewać burmistrz unika odpowiedzi na drażliwe pytania, sprytnie zasłaniając się „przepisami”. Uważam ,że wozy bojowe OSP nie służą raczej do wożenia „czterech liter” na biesiady, stąd moje pytanie. Zapytanie i odpowiedź do państwa oceny. Rada Miejska ,jak zostało to ugruntowane przez lata „ służy burmistrzowi do celów doraźnych. Zwoływana jest głównie na potrzeby burmistrza, bądź skarbnika Gminy. Mimo wielu zaległych spraw , niejednokrotnie palących, na…

51 sesja Rady Miejski , no i ta symbolika...

LI (51 ) sesja Rady Miejskiej obfitowała w symbolikę. Napis na laptopie Godlewskiego to ani nie fotomontaż ani nie przypadek . Podobnie rzecz się ma w kwestii stroju pani adwokat Małgorzaty Arciuch. Żakiet w kolorze purpury to nie przypadek . Purpura to symbol wyniosłości ,wyższości ale śmierci... Purpura to również kolor żaboty sędziowskiej. Umieszczona na laptopie Godlewskiego ilustracja z cytatem Marka Twaina także nie wydaje się nie być przypadkowa ,…

Toksyczne zależności w kazimierskim samorządzie

Trzy tematy o których mówię w komentarzu. Włamanie do stołówki w szkole ( prowadzonej przez SS „Kazimierzanka” ) . Temat drugi kontrowersyjna interwencja kazimierskiej policji w celu usunięcia postu z FB prywatnej osoby. Trzecia sprawa , nie mniej gęsta, to wyjaśnienie okoliczności związanej z wykorzystanie wozu strażackiego przez burmistrza do celów prywatnych. W dwóch pierwszych sprawach wypowiedział się Komendant Powiatowej Policji w Puławach . Decyzja i pismo komendanta. W sprawie…

Strona 3 z 162