Wydrukuj tę stronę

Rada Miejska pracuje zdalnie !

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Wczoraj o godz. 20.00 radni Rady Miejskiej po raz pierwszy połączyli się ze sobą przy pomocy aplikacji Skype. Było to w zasadzie spotkanie on-line o charakterze technicznym, przed planowaną pod koniec kwietnia sesją on-line. Omówiono z grubsza sytuację w mieście związaną z epidemia COVID-19, która niesie za sobą nie tylko dziesiątki tysięcy ofiar na całym globie ale niszczy gospodarkę światową. 

Burmistrz A.Pomianowski poinformował, że na terenie naszej gminy kilkadziesiąt osób odbywa kwarantannę domową przy podejrzeniu koronawisrusa, zaś kilkanaście osób odbywa kwarantannę  „Pod Wianuszkami”.

W prawdzie porządek obrad kwietniowej sesji nie jest znany, możemy jednak spodziewać się kolejnych zmian w budżecie ,co jest związane z istniejącym kryzysem .

Burmistrz poinformował, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo zła. W związku z tym wprowadzane są oszczędności mające na celu ograniczenie wydatków.

Obecna sytuacja gospodarcza spowoduje cięcia głownie w zakresie inwestycji. W jakim zakresie tego dokładnie nie wiemy, ponieważ w dużej mierze zależy to od decyzji  Rządowych , a sytuacja jest bardzo dynamiczna.

Jak sugerował burmistrz na pewno zostaną zredukowane - bądź znacznie ograniczone  - wydatki współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oraz inwestycje, w których partycypujemy w wydatkach, np. dot. budowy chodników.

Otrzymaliśmy od burmistrza informację, że do magistratu wpływają wnioski o umorzenie opłat m.in. związanych z prowadzeniem dzielności gospodarczej. Chodzi  m.in. o opłaty za dzierżawę w przypadku lokali gminnych , czy  zwolnienie z opłat od powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą.  Wnioski  - jak stwierdził burmistrz - rozpatrywane są indywidualnie.

Renegocjowane są umowy dot. wywozu śmieci z miasta. Dotychczas opłaty za wywóz nieczystości z tzw.koszy miejskich były zryczałtowane i oscylowały w granicach 18 tyś zł miesięcznie. Obecna sytuacja zapewne zweryfikuje dotychczasowy obraz ilości  śmieci wywożonych miasta  a tym samym nadmiernych kosztów z tym związanym . 

Sugerowałem Radnym – już kilka dni temu – aby w związku ze zmniejszeniem wpływów do budżetu Gminy ( związanych z obecną sytuacją ) na pewien okres zawiesić wyodrębnianie budżetu obywatelskiego,czy funduszu sołeckiego. Zdaniem burmistrza i części radnych,takie rozwiązania nie są wykluczone, ale  dyskusja o tym jest przedwczesna - sugerowali niektórzy .

Uważam,że "łatanie" gruzem dołków w drogach gminnych może poczekać. Miło zaskoczył burmistrz,który także był zdania,że sypanie gruzu w drogi nie daje pożądanego efektu. 

Radny Rybczyński apelował aby jak najszybciej - kiedy będzie to możliwe - przywrócić targ w mieście. 

Zadaniem burmistrza będzie to możliwe, jednak na pewno nie przed nadchodzącymi świętami.

Poruszany był także niekończący się - każdej wiosny- temat pożarów na terenie gminy. Dyskutowano również o możliwościach ograniczenia " pandemii"  dzików niszczących dookoła wszelkie uprawy.

Na koniec wyznaczono stałe pory kontaktu radnych  przy pomocy Skype. Powstała także - dzięki uprzejmości radnego J.Pruchniaka - grupa na Messengerze „Rada Miejska”, która służyć będzie lepszej komunikacji.

JK

Poniżej pismo radnego M.Wicika / źródło Facebook/

m wicik

Czytany 2933 razy