Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z naszej strony internetowej oraz określa prawa i obowiązki osób komentujących treści na tej stronie. Korzystając z naszej strony internetowej i zamieszczając komentarze, akceptujesz i zobowiązujesz się przestrzegać niniejszego regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 1. Treści komentarzy

  Komentarze zamieszczane na naszej stronie powinny być zgodne z obowiązującym prawem i zasadami etyki. Nie tolerujemy treści obraźliwych, oszczerczych, niezgodnych z prawem, groźnych lub nawołujących do przemocy. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub edycji komentarzy, które naruszają te zasady.

 2. Odpowiedzialność za treść komentarzy

  Osoba zamieszczająca komentarz na naszej stronie ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z treści zamieszczonych przez użytkowników.

 3. Prawa autorskie

  Komentarze nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich. Nie wolno zamieszczać treści chronionych prawem autorskim bez zgody ich właścicieli.

 4. Ochrona prywatności

  Podczas zamieszczania komentarzy nie wolno ujawniać danych osobowych innych osób, takich jak adresy, numery telefonów, adresy e-mail itp. Zachęcamy do poszanowania prywatności innych użytkowników.

 5. Moderacja komentarzy

  Zastrzegamy sobie prawo do moderacji i edycji komentarzy zamieszczanych na naszej stronie. Możemy usuwać komentarze naruszające ten regulamin lub zawierające treści nieodpowiednie.

 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Zamieszczając komentarz na naszej stronie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, takich jak imię (pseudonim), adres e-mail oraz adres IP. Dane te mogą być wykorzystywane w celu moderacji, identyfikacji użytkowników oraz w celach statystycznych.

 7. Usunięcie komentarza

  Jeżeli uważasz, że Twój komentarz został błędnie usunięty lub masz wątpliwości co do jego usunięcia, możesz skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

 8. Zmiany w regulaminie

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad podczas korzystania z naszej strony i zamieszczania komentarzy. W przypadku naruszenia regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, włącznie z usunięciem komentarzy, blokadą użytkowników oraz zgłoszeniem odpowiednich organów ścigania.