Wydrukuj tę stronę

Plan przestrzenny , doskonały towar polityczny.

Oceń ten artykuł
(7 głosów)
zdjęcie: /www.genius lotsi /
zdjęcie: /www.genius lotsi /

g lot

"W dniach od 11 lipca do 1 sierpnia 2022 roku miało miejsce kolejne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Kazimierza Dolnego. Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny wniosło szereg uwag, które mają na celu zapewnienie miasteczku odpowiedniej ochrony oraz równego traktowania mieszkańców i inwestorów. Niestety nowy projekt planu w stosunku do wersji poddanej konsultacjom w roku 2021, nie zawiera istotnych różnic. Jest to o tyle dziwne, że Wojewoda Lubelski w Rozstrzygnięciu Nadzorczym z dnia 4 lutego 2022 r., stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXVI/261/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, jednoznacznie wskazał elementy wymagające korekt. W wielu miejscach Wojewoda podzielił stanowisko Stowarzyszenia Genius Loci, wrażone w uwagach wniesionych do projektu planu jeszcze w 2021 roku. Uwagi te w całości zostały odrzucone przez Burmistrza Kazimierza Dolnego"

https://geniusloci.org.pl/aktualnosci/kazimierz-dolny-interwencja-w-sprawie-planu-zagospodarowania-przestrzennego/

pol m

"Oczekiwanie kolejnej – i kolejnej, i następnej – wersji planu zagospodarowania przestrzennego stało się już częścią kazimierskiej rutyny. Jest to rutyna okraszona dreszczykiem, bo nigdy nie wiadomo, czego możemy się spodziewać, jakie innowacje i niespodzianki władze gminy wprowadzą tym razem, i następnym. Może się wydawać, że najpierwszym zadaniem opiekunów tak malowniczego i cennego zakątka Polski jest po prostu dbanie o zachowanie tego, co jest. O ciągłość tradycji."

https://polamiejskie.pl/plan-przestrzenny-raz-jeszcze/

 uwagi do mpzp złożone przez TOnZ ,Oddział w Kazimierzu Dolnym.

https://geniusloci.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/TOnZ-Oddzial-w-Kazimierzu-Dolnym-wnioski-i-uwagi-do-projektu-planu-08.2022-sig.pdf

uwagi do mpzp złożone przez Stowarzyszenie "Genis Lotsi" 

https://geniusloci.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Uwagi-SGL-do-planu-dla-Kazimierza-Dolnego.pdf

uwagi do mpzp złożone przez Stowarzyszenie "Pola Miejskie" 

https://polamiejskie.pl/wp-content/uploads/2022/08/mpzp_22_collate.pdf

W załącznikach do pobrania projekt ( część tekstowa i graficzna )  mpzp obręb Kazimierz Dolny,Cholewianka,Okale Mięćmierz.

 

Czytany 2335 razy