Z Miasta

Komisja Oświaty,czyli debata na temat szkolnictwa w GZS.

Wczoraj odbyła się komisja oświaty. Jednym z kluczowych tematów była sprawa poświęcona sytuacji w GZS w kontekście procesów sądowych wytoczonych dyrektorowi GZS przez nauczycieli, a także ogólna sytuacja w szkole. Przewodnicząca Ewa Wolna przybliżyła dwa pisma skierowane do Rady Miejskiej. Pierwsze to opinia Gminnego Koła NSZZ Solidarność, a drugie to pismo kierowane do Rady Miejskiej przez pro burmistrzowych nauczycieli GZS ( zapraszam do odsłuchania pism w całości).Pismo od nauczycieli do…

Zaproszenie na komsję planowania....

Tej informacji nie znajdziecie na BIP-ie. Burmistrz odpowiedzialny za studium skrupulatnie dba o to aby jak naj mniej ludzi dowiedziało się o planowanej komisji i uczestniczyło w spotkaniu. Mimo niechęci burmistrza ostatecznie do spotkania z Budplanem dojdzie. Przypomnijmy, że po ponownym wyłożeniu Studium i kolejnych uwagach spotkanie z Budplanem miało odbyć się w październiku u. r. Jednak burmistrz nie dopuścił do tego spotkania. Przypomnijmy. Budplan to firma planistyczna, która wraz…

Dyskusja o „Studium” na nieformalnym posiedzeniu połączonych Komisji.

Po kilku miesiącach od ostatniego wyłożenia publicznego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny i złożenia przez Mieszkańców około 300 uwag, w końcu doszło do dyskusji w tej jakże poważnej materii, na forum Rady Miejskiej. Piszę w końcu, gdyż już od października ubiegłego roku przesuwany był termin spotkania Komisji Planistycznej, która pochyliłaby się nad tym zagadnieniem. Powodem takiego stanu - zdaniem Pana Burmistrza, było nieukończenie pracy przez projektantów,…

Zapiski z codzienności 17 stycznia 2014 - Mordy rytualne.

Mord (morderstwo) z natury rzeczy jest ciężkim przestępstwem i jest czynem zabronionym aktualnie przez prawo na całej Ziemi. Istniały jednak, jeszcze całkiem niedawno cywilizacje gdzie mordy rytualne dopuszczano prawem i wtedy nie stanowiły one przestępstwa. Charakter mordu rytualnego miały ofiaryz ludzi składane bogom w wielu kulturach, m.in.w prekolumbijskiej Mezoameryce, w starożytnej Fenicjiitd. Zabicie człowieka na ołtarzu jakiegoś boga, o ile odbywało się to legalnie, nie mogło być wtedy uznane za…

Czworonożni zabójcy !

W nocy z 4 / 5 stycznia b. r dwa psy / na zdjęciu/ zaatakowały zwierzenia w jednym z gospodarstw w m Góry gm. Kazimierz Dolny. Następnie agresywne psy dostały się do kurnika gdzie rozszarpały ponad 60 kur. Mimo interwencji Policji nie udało ustalić się właścicieli dwóch czworonogów. W czasie eksperymentu z udziałem policjantów psy zawędrowały na posesję skąd najprawdopodobniej pochodziły. Jednak gospodarz nie przyznał się do posiadania czworonogów, mimo,…

Zapiski z codzienności:" Przełom Wisły" 12.10 -29.12.2013

" Przełom Wisły" „Początkiem wszechrzeczy jest woda.” - Tales z Miletu “Woda jest niezbędna dla życia i zdrowia. Prawo do wody jest niezbywalnym prawem każdego z nas, takim samym, jak prawo do zdrowego życia. Jest ono warunkiem niezbędnym do przestrzegania wszystkich innych praw człowieka.” - Komitet Praw Człowieka ONZ “Woda jest środowiskiem życia, jest sprawcą życia i nośnikiem życia. Nie ma życia bez wody” - Albert Szent-Gyorgyi, węgierski biochemik, laureat…

Ile kosztuje Mieszkańców gminy brak gospodarza?

We współczesnym świecie dzięki dynamicznemu rozwojowi nauki wszystko można zważyć, zmierzyć, obliczyć. Nawet najbardziej skomplikowane procesy dotyczące życia na Ziemi, za sprawą tęgich umysłów dają się ujarzmić w równania matematyczne, co dopiero zatem decyzje podejmowane przez polityków czy samorządowców. Również one, jak też zaniechania, błędy, brak właściwego nadzoru itd. mają swój wymiar przekładający się na konkretne pieniądze. Nie inaczej jest w przypadku Kazimierza. Sztandarowym przykładem takiego podejścia jest sprawa budowy…

Strona 90 z 124