Radni ustawili podatki pod swoich...

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Burmistrz Kazimierza Dolnego Bartłomiej Godlewski ( formalnie wiceburmistrz)  zgłasza wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dot. zamiany działek https://youtu.be/kI5JwnHne8w?t=281

Krzysztof Nieradka ( radny ) prosi burmistrza ( na komisji której wyłącznymi gospodarzami są radni )  czy  ten zgodzi się na dyskusję ( powiedzieć dramat ,to nie powiedzieć nic !) https://youtu.be/kI5JwnHne8w?t=337

Nagonka na bryczki. K. Nieradka  o tym jak można ich "udrutować ", znaczy konkurencję https://youtu.be/kI5JwnHne8w?t=4113

Pani reprezentująca podmiot gospodarczy mówi o tym jak została skrzywdzona przez magistrat https://youtu.be/kI5JwnHne8w

"- Porównując opłaty za zajęcie pasa drogowego w innych miastach, widać gołym okiem, że opłaty te są dużo wyższe niż w Kazimierzu – mówi Piotr Guz, przewodniczący Komisji Budżetu. - Sięgają one nawet 3, 4 czy 5 zł za metr kwadratowy."

https://www.kazimierzdolny.pl/news/przyszlosc-ogrodkow-kawiarnianych/68464.html?fbclid=IwAR3Rv58-uGmc4d84_zYf7PxdEQyffDxHeFpWHJ67a0RsQIqz8o_pPwrgT2M

Wypowiedź P. Guza na komisji https://youtu.be/kI5JwnHne8w?t=12809

"Wiceburmistrz Godlewski, który wówczas stwierdził ,że nie widzi dewastacji i wszystko jest w normie… obecnie nie wie o czym jest mowa. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie zareagował na moją interpelację. Kazimierski magistrat miał to gdzieś…"

https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2567-cynizm-czy-cos-wiecej-o-przekopie-plebanki-raz-jeszcze.html

Czytany 1616 razy

Komentarze

+1
#17 13 piętro 26-11-2022 12:06
"Jaki mandat za zanieczyszczenie drogi?
Zgodnie z kodeksem wykroczeń za zanieczyszczanie drogi, które może powodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienia w ruchu drogowym przewidziana jest kara grzywny do 1500 złotych, kara nagany jak i nakaz uprzątnięcia drogi. Ponadto taryfikator mandatowy przewiduje mandat karny do 200 złotych za takie wykroczenie."
+3
#16 13 piętro 26-11-2022 12:04
Konie , błoto z przekopu.

Art. 91. [Zanieczyszczenie drogi publicznej]

Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,
+3
#15 13 piętro 26-11-2022 08:05
Wszystko o meleksach

wiki.leba.eu/.../...
+1
#14 13 piętro 26-11-2022 07:59
Ściąga.

" • art. 63 ust. 1 Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym Liczba przewożonych osób me może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. W pojeździe me podlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

Oznakowanie pojazdów wolnobieżnych

Pojazd wolnobieżny powinien być oznakowany trójkątną tablicą, wyróżniającą (tablicy wyróżniającej nie wymaga się, jeżeli pojazd wchodzi w skład zespołu i nie jest w nim ostatnim pojazdem). Tablica wyróżniająca powinna być umieszczona z tyłu pojazdu prostopadle i symetrycznie do jego osi podłużnej oraz prostopadle do powierzchni jezdni. Dopuszcza się umieszczenie tablicy po lewej stronie pojazdu, z zachowaniem pozostałych warunków. Pojazd wolnobieżny powinien być wyposażony także w tabliczkę o wymiarach nie mniejszych niż 25*15 cm umieszczoną na prawym boku pojazdu, podającą imię i nazwisko (nazwę) właściciela pojazdu oraz jego adres. Jeżeli jeden właściciel posiada kilka pojazdów, na tabliczce należy dodatkowo umieścić numer kolejny pojazdu"

Do właścicieli i Burmistrza a także policjantów.

"Pojazd wolnobieżny powinien być wyposażony także w tabliczkę o wymiarach nie mniejszych niż 25*15 cm umieszczoną na prawym boku pojazdu, podającą imię i nazwisko (nazwę) właściciela pojazdu oraz jego adres. Jeżeli jeden właściciel posiada kilka pojazdów, na tabliczce należy dodatkowo umieścić numer kolejny pojazdu"
+3
#13 13 piętro 26-11-2022 05:39
Odnośnie wypowiedzi pani Wolnej i pana Nieradko w sprawie bryczek i numeracji taboru konnego i meleksów.
Sprawa poruszana od wielu, wielu, wielu sezonów. Sprawa TAK PROSTA, a tak TRUDNA. To, tylko " we Lwowi".
+1
#12 13 piętro 26-11-2022 05:14
Odnośnie linków dot. pana Godlewskiego i pana Nieradko. Warto przeczytać
wspolnota.org.pl/.../...
+3
#11 13 piętro 26-11-2022 04:27
@ Mirek
"Nowe władze Samorządu Mieszkańców Kazimierza wybrano po wygaśnięciu kadencji ostatniej przewodniczącej i dwuletniej przerwie w działalności. Zanim jednak to się stało, rozgorzała burzliwa dyskusja o tym, kto może w tych wyborach startować i kto głosować. Powołując się na statut Samorządu Mieszkańców, sekretarz Urzędu Miasta Małgorzata Kuś podkreślała, że w wyborach nie mogą uczestniczyć mieszkańcy sołectw, które mają własne władze i budżet. To sprawiło, że część mieszkańców m.in. z ulicy Doły należącej administracyjnie do miasta, ale i do sołectwa, opuściła spotkanie.

Niektórzy z pozostałych byli skłonni odroczyć wybory w związku z potrzebą reorganizacją niektórych sołectw, które bardziej czują się związane z miastem. Jednak w związku z tym, że byłby to proces długotrwały, bo związany z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych, w głosowaniu zdecydowano, że należy reaktywować najpierw Samorząd Mieszkańców Kazimierza, który i tym problemem zajmie się podczas swojej kadencji. "

Powyższe to odpowiedz na Twoje. Pani Przewodniczaca to jak " samotny wilk", a samotnośc ta, to wynik ZABETONOWANIA dostępu " wieśniaków" i " warszafki" do uczestnictwa w możliwości decydowania o losach Kazimierza. Przewodniczący /a/ niech wywodzi sie z " królewskich" , ale jej" dwór" powinien mieć reprezentację wszystkich zameldowanych w gminie, bo czymże ta gmina jest.?. Moim zdaniem, to " wielki jeden Kazimierz". Przynajmniej niech sołtysi mają zagwarantowany udział w decyzjach Samorządu. Ich wiedza, to wiedza ludności ich sołectw, a Ci przynajmniej 3 razy w tygodniu przebywają w królewskim KAZIMIERZU, i znają każdą jego DZIURĘ .
+1
#10 Mirek 25-11-2022 23:08
Cytuję 13 piętro:
"Na sali było 28 osób uprawnionych do głosowania. Spośród nich wyłoniono czterech kandydatów na przewodniczącego Samorządu Mieszkańców. Do wyborów stanęli: Monika Kubiś – Arbuz, Maciej Giermasiński, Aleksander Adamski i Mariusz Wicik. W głosowaniu tajnym najwięcej głosów uzyskała Monika Kubiś – Arbuz.

-Uważam, że ten twór, jakim jest samorząd, powinien integrować społeczność i powodować większą świadomość obywatelską, jak pokazują to sołectwa. To brzmi patetycznie, ale traktuję miasto jako małą ojczyznę, jako wspólnotę, w życie której chcę się angażować przy oczywiście bardzo ścisłej współpracy z kazimierskimi radnymi. Można zrobić dużo dobrego – powiedziała Monika Kubiś- Arbuz po wyborach."

@ podatnik. Nie jesteś OBYWATELsKO ŚWIADOMY.

Ale my to wiemy. Tej pani, nikt nie traktuje poważnie. Przewodnicząca 9-ciu głosów. Głosów jakich? Każdy wie.
+3
#9 13 piętro 25-11-2022 15:48
"Na sali było 28 osób uprawnionych do głosowania. Spośród nich wyłoniono czterech kandydatów na przewodniczącego Samorządu Mieszkańców. Do wyborów stanęli: Monika Kubiś – Arbuz, Maciej Giermasiński, Aleksander Adamski i Mariusz Wicik. W głosowaniu tajnym najwięcej głosów uzyskała Monika Kubiś – Arbuz.

-Uważam, że ten twór, jakim jest samorząd, powinien integrować społeczność i powodować większą świadomość obywatelską, jak pokazują to sołectwa. To brzmi patetycznie, ale traktuję miasto jako małą ojczyznę, jako wspólnotę, w życie której chcę się angażować przy oczywiście bardzo ścisłej współpracy z kazimierskimi radnymi. Można zrobić dużo dobrego – powiedziała Monika Kubiś- Arbuz po wyborach."

@ podatnik. Nie jesteś OBYWATELsKO ŚWIADOMY.
+3
#8 podatnik 25-11-2022 07:15
Cytuję podatnik:
Może mi ktoś odpowiedzieć na pytanie ? Czy pani Przewodnicząca przychodząc na komisje otrzymuje diety?

Dodaj komentarz