Z Miasta

Burmistrz Kazimierza wyciął nielegalnie dęby !

Historia wycinki dębów przy ul. Zbożowej dobiegła końca. Po ponad rocznym postępowaniu Starosta Puławski wydał decyzję nakładającą na Gminę Kazimierz Dolny karę w wysokości 61 600,00 zł za usunięcie bez zezwolenia 3 drzew o wymiarach 110 cm, 150 cm i 180 cm. Nikogo to dziwić nie może, bo sprawa od początku była oczywista. A było to tak: http://z-rynku.pl/2019/03/niekompetencja-warta-61-60000-zl/

Drugi dzień wiosny w Kazimierzu Dolnym

Dwie minuty przed 17.00 weszli: pan Burmistrz z zastępcą panem Dariuszem Wróblem, który - co należny zaakcentować - był długoletnim burmistrzem Opola Lubelskiego. Jest to o tyle istotne, że Jego zachowania podczas spotkania, JUŻ na blogu Janusza Kowalskiego spotkały się z dezaprobatą. Ten czas wejścia, jakby "mówił", że nastąpiło nowe, bo Burmistrz Andrzej Pisula na podobne spotkania przychodził dużo wcześniej. Obaj przywitali się już z siedzącymi. Kilka minut po 17.00…

Komentarz do ostatniej sesji Rady Miejskiej

Od ostatniej sesji, która miała miejsce 18 marca 2019 r. minęło już kilka dni, zatem czas na krótki komentarz. Zmiany budżetu tym razem miały wymiar szczególny. Gmina poniesie koszt zwrotu dotacji w kwocie 130 tys. zł w związku ze źle rozliczoną dotacją na modernizację oczyszczalni ścieków. To konsekwencje dyletanctwa i co najmniej niekompetencji administracji za czasów, kiedy burmistrzem był Grzegorz Dunia. Inną niespodzianką jest wypłacenie kolejnych zobowiązań podwykonawcom budowy szkoły.…

Posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

W miniony czwartek (14.03.2019 r.) w godz. 14.30 – 20.00 obradowały połączone komisie Rady Miejskiej. Tematem posiedzenia miało być m.in. zaprezentowanie projektu Smart City, a także opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na nadchodzącą sesję Rady Miejskiej, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o utworzeniu Rady Seniorów oraz sprawy bieżące. Okazało się, że z bliżej nieznanych powodów przedstawiciele T-Mobile nie przybyli na spotkanie z radnymi. Wcześniej poinformowali burmistrza, że nie będą mogli uczestniczyć w…

Handel na ulicy Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym

Po remoncie nawierzchni, ulica Nadwiślańska ma zostać przywrócona mieszkańcom. Wprawdzie nie przypominam sobie, by ktoś ją nam zabierał, ale rzeczywiście nie należała do najatrakcyjniejszych miejsc naszego miasteczka. Sądzę jednak, że problem tkwi nie w handlu jako takim, a w jego formie i estetyce. Nowa nawierzchnia, nawet pozbawiona straganów nie sprawi, że zacznie przyciągać tłumy spacerowiczów. Nadwiślańska nigdy nie była i nie będzie, celem wizyty turystów. Stanowi jedynie przejście pomiędzy Rynkiem…

Ministerstwo przyznało status strony dla stowarzyszenia Genius Loci

zdjęcie /Zbigniew Lemiech/ Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Genius Loci zyskało status strony w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 24 stycznia 1983 r., Nr Kl.IV-5349/1/83, wznawiającą decyzję Nr KL.V-7/59/66 z dnia 13 sierpnia 1966 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków pod pozycją A/46 obszaru miasta Kazimierza Dolnego. Teraz z niecierpliwością czekamy na dokumenty, w oparciu o które Minister Kultury i Dziedzictwa…

Dyrektor muzeum podała się do dymisji

źródło / Facebook Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym/ Uprzejmie informuję, że w dniu 4 marca 2019 r. złożyłam rezygnację ze stanowiska dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Decyzja ta była podyktowana brakiem możliwości dalszej realizacji mojej wizji Muzeum, której poświęciłam ostatnie siedem lat mojej zawodowej aktywności. Pomimo ponownego wybrania mnie na dyrektora tej placówki w konkursie w roku 2017 proponowana przeze mnie kontynuacja rozwoju Muzeum nie była możliwa na zasadach,…

Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych w Kazimierzu Dolnym

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca, w nawiązaniu do tragicznych wydarzeń z 1951 roku, kiedy w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepkce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu. Od lat za sprawą ks. proboszcza Tomasza Lewniewskiego przy tej okazji w Kazimierzu wspominamy mjra Hieronima Dekutowskiego „Zaporę” i…

Strona 2 z 99