Wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej

Oceń ten artykuł
(15 głosów)

Grupa Radnych Rady  Miejskiej                                               Kazimierz Dolny dn.21.11.2011r

w  Kazimierzu Dolnym

                                                                                       

Pan

Henryk Kozak

Przewodniczący Rady Miejskiej w

Kazimierzu Dolnym

        

Wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej

 

W dniu dzisiejszym otrzymałem  informację ,że Nadzwyczajna Sesja RM  odbędzie się 26 listopada (sobota ) o godzinie  8.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Kazimierzu Dolnym, serdecznie  zapraszam.

Janusz  Kowalski

 

 

My niżej podpisani Radni Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym działający w oparciu o Art.20 pkt. 3 Ustawy o samorządzie gminny (Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku) wnioskujemy do Pana Przewodniczącego o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej. Celem tej Sesji  będzie ostateczne zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym, w sprawie  budowy  Centrum Sztuki Audiowizualnej w Kazimierzu Dolnym  .  

Pomimo pierwotnych pozytywnych opinii dotyczących tej inwestycji wyrażonych jeszcze na początku sierpnia 2011r na spotkaniu z Panią Grażyną Torbicką i Panem Jackiem Bromskim przez KomisjeEdukacji , Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki działającej  w ramach Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym,, a następnie potwierdzonych we wrześniu 2011r jednogłośnym pozytywnym zajęciem  stanowiska  przez połączone Komisje Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, w obecności inwestora  Pana Jacka Bromskiego, dotyczącego budowy w kamieniołomach Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej, to do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne, wiążące strony, działania. Brak takiego jednoznacznego i ostatecznego stanowiska w formie Uchwały, zajętego przez Radę Miejską  w Kazimierzu Dolnym, uniemożliwia inwestorowi podejmowanie jakichkolwiek działań w tym złozenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż z niezrozumiałych względów, dwukrotnie tj. 7 listopada 2011r jak również 21 listopada 2011r  nie odbyło się planowane spotkanie z Panem Jackiem Bromskim (choć  przynajmniej części Radnym wiadomo, że Pan Jacek Bromski był do dyspozycji Rady w wyznaczonych terminach spotkań). Niepokojącym jest również fakt braku wyznaczenia nowego terminu  spotkania, co w sytuacji starania się przez inwestora o środki zewnętrzne, których pozyskanie determinują określone terminy i uczuleniu na ten fakt Radnych, stawia inwestycję Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej, które mogło by w znaczącym sposób wpłynąć na rozwój nie tylko Kazimierza Dolnego, ale i całej Gminy, pod poważnym znakiem zapytania.

Brak woli dyskusji z inwestorem przejawiający się wyznaczaniem kolejnych terminów spotkań, jak również brak formalnego zajęcia stanowiska w sprawie Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej przez Radę Miejską w Kazimierzu Dolnym, stawia nas jako Radnych w nie najlepszym świetle i godzi w powagę Rady. Niepoważne i nieodpowiedzialne zachowanie Rady w tej sprawie kładzie się również cieniem na szeroko budowaną przez Naszą Gminę w kraju i poza granicami, markę Kazimierz Dolny, której jednym z elementów jest  otwartość na inwestorów.

Z uwagi na powyższe, w trosce o rozwój Miasta i Gminy, jak również w trosce o dobre imię i wizerunek Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym wnioskujemy do Pana Przewodniczącego o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej, gdzie zapadnie ostateczne stanowisko w sprawie Europejskiego Centrum Sztuki Audiowizualnej.

 

Załączniki:

1.      Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

2.      Projekt Uchwały

                                                                  Rafał Suszek

                                                                  Piotr Guz

                                                                  Janusz Kowalski

                                                                  Roman Suszek

                                                                  Mirosław Opoka          

                                             Projekt   Uchwały  Nr…………………..

                                           Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  z dnia …………………………..

W sprawie  wyrażenia zgody  na dzierżawę  warunkową  nieruchomości położonej w Kazimierzu Dolnym  (kamieniołom)  niezabudowanej   działki   nr 1331/2,na rzecz Stowarzyszenia  Filmowców Polskich w Warszawie .

 Na podstawie  art.18 ust 2 pkt. 9 Lit a, Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U  z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami  oraz art. 13 ust 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz.  651 z późniejszymi zmianami )

Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym uchwala co następuje.

                                                                   §.1

Wyraża  zgodę na  warunkową  dzierżawę niezabudowanej działki nr.1331/2 w Kazimierzu Dolnym (kamieniołom) na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich  ul. Krakowskie Przedmieście nr.7 , 00-068 Warszawa, KRS 0000068354, Nr. NIP 5251288627.

Jednocześnie  upoważnia się burmistrza  Kazimierza Dolnego  do zawarcia umowy  dzierżawy warunkowej   niezabudowanej działki nr.1331/2 w Kazimierzu Dolnym (kamieniołom) z  Stowarzyszeniem Filmowców Polskich  na potrzeby budowy Centrum Sztuki Audiowizualnej.

                                                                  §.2

Wykonanie Uchwały powierza się burmistrzowi Kazimierza Dolnego.

                                                                 §.3

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                          Uzasadnienie do Uchwały

 

Budowa w Kazimierzu Dolnym Centrum Sztuki Audiowizualnej  stało by się działaniem kulturotwórczym wpisującym się w tradycje Kazimierza Dolnego. Kazimierz Dolny stałby się stolica Filmu Polskiego jak podkreślają to znawcy tematyki. Poza tematyka filmową Centrum Sztuki Audiowizualnej byłby miejscem wykorzystywanym również dla celów teatralnych i widowiskowych. Kazimierz stałby się żywym  promotorem kultury  europejskiej. Walor kulturotwórczy takiego przedsięwzięcia jest nie do przecenienia. Ponadto inwestycja w całości byłaby sfinansowana  przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z środków zewnętrznych. Gmina  Kazimierz Dolny nie poniosłaby żadnych kosztów poza wydzierżawieniem fragmentu kazimierskiego kamieniołomu  dla którego Plan Zagospodarowania Przestrzennego  przewiduje takie inwestycje. Szybkie podjecie uchwały  jest niezbędne aby  inwestor, Stowarzyszenie filmowców Polskich  mogło zdążyć ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z tzw. Funduszu Norweskiego. Termin ostateczny składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2011r.Inwestor musi dysponować gruntem na którym zamierza wznieść inwestycję.

Czytany 7818 razy

Komentarze

-1
#25 !!! 28-11-2011 12:59
Ulgę długotrwałą sprawiło mi poznanie wyniku glosowania na Nadzwyczajnej Sesji nad niezwyczajnym projektem uchwały.
0
#24 xyz 27-11-2011 23:19
!!! Mam nadzieje,że poczułeś chodź chwilową ulgę?
0
#23 !!! 27-11-2011 22:56
Cytat:"Inwestor musi dysponować gruntem na którym zamierza wznieść inwestycję"
Słoma ,siano, czcze gadanie.
Inwestor to ten kto inwestuje.
Ten kto nie ma jeszcze pieniędzy, nie mówiąc o gruncie, nie nazywa się inwestorem tylko gołod...em.
Różnica zbyt subtelna, aby niektórzy radni to zrozumieli.
+3
#22 witeksprytek 24-11-2011 10:35
zgadzam się Panie Januszu co do stanowiska radnych ja nawet poszedł bym szerzej i nazwał ich wiernymi giermkami.
Szkoda tylko że coraz mniej jest w ich działaniu rozsądku
+2
#21 J.K 23-11-2011 23:08
@ miss 11-Społeczeństwo nie wie wielu rzeczy.Głównie dlatego,że wiele spraw otacza kurtyną kłamstwa.Natomiast uważam,że,część radnych jednak przejdzie na "jasna stronę mocy" i przestanie być funkcjonariuszami burmistrza ,a odpowiedzialnymi przedstawicielami społeczności gminy Kazimierz Dolny.
+2
#20 miss 11 23-11-2011 20:58
Tak właśnie słyszałam. Ale czemu nie wie o tym społeczeństwo? Nieoficjalnie jest podane, że szkoła ma być odbudowana w starym miejscu. A co z budową nowej, obiecanej szkoły z basenem? niech Pan zajmie się tą sprawą, proszę. :sad:
+3
#19 J.K 23-11-2011 20:32
Co gorsza szkoła ma być budowana nowa na zielonym parkingu i odbudowywana istniejąca,ponieważ na zielonym parkingu 1,5 ha terenu jest za mało pod obiekty nowej szkoły.
+3
#18 miss 11 23-11-2011 20:00
Co ze szkołą w Kazimierzu? Czy to prawda panie Januszu, że będzie odbudowana a nie wybudowana? I co z kontenerami?
+2
#17 J.K 23-11-2011 18:57
Bardzo bym chciał spotkać się z adwersarzami wypisującymi na blogu absurdy.Wtedy porozmawialiśmy merytorycznie o sprawach społecznych.Może coś zaproponujecie np spotkanie i dyskursie na sesji?
+5
#16 Hania 23-11-2011 17:04
@xxxx z pewnością Ci Radni którzy podpisali się pod wnioskiem o Sesję Nadzwyczajną nie mogą się "pochwalić" szaletem za ponad milion złotych czy budową szkoły za 30 milionów.
Czy troska o publiczne pieniądze Twoim zdaniem xxxx to mało?

Dodaj komentarz