Prokuratorskie zarzuty dla urzędnika kazimierskiego magistratu

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

3 listopada br. Wojewoda Lubelski unieważnił uchwałę dot. uchwalenia MPZP  dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach: Dąbrówka, Jeziorszczyzna, Wylągi ,Góry. Powodem unieważnienia były błędy w projekcie Planu…Całość rozstrzygnięcia nadzorczego w załącznikach do pobrania.

W dniu 3 listopada Prokurator Rejonowy w Puławach wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów dla jednego z urzędników kazimierskiego magistratu. Prokuratura zarzuca urzędnikowi wykorzystywania danych osobowych i podszywania się pod inną osobę art.190a §2 KK. Więcej w komentarzu…

https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2675-cmokier.html

IMG 20231121 061200

donos1223

donos123

Czytany 1427 razy

Komentarze

+11
#6 13 piętro 24-11-2023 05:05
Należy zadać sobie pytanie : dlaczego w planach zagospodarowania przestrzennego jest tak dużo bubli , które de facto powodują, że planowanie w Kazimierzu Dolnym trwa tak długo ?
Firma planistyczna GWARANTUJE:
"Współpracujemy z gminami oraz inwestorami prywatnymi przy opracowywaniu projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz projektów urbanistycznych.

Projektowanie urbanistyczne:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,
prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
materiały do wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
prognoza oddziaływania na środowisko
ekspertyza w zakresie prawa miejscowego
analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy
wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie"
Powyższe realizowane jest w oparciu o studium, a więc DLACZEGO PLAN ROZMIJA SIĘ Z NIM? I tu pytanie;
1. Firma planistyczna " na boku kręci lody" ?
2. Firma planistyczna wykonuje dorazne polecenia Burmistrza wbrew studium ?
Jednym slowem należy o to ZAPYTAĆ / wyjaśnić/ rolę firmy w ostatecznym dokumencie , jakim jest PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ?.
+6
#5 Janusz Kowalski 22-11-2023 10:48
Cytuję 13 piętro:
Już wiem. Jak to przeczyta Pan Godlewski to również bedzie wiedział, że żadna skarga nie ma wpływu na decyzje nadzorcze Wojewody na uchwałę Radę Gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego. Buble ZAWSZE będą TĘPIONE. W tym momencie należy się zastanowić nad piekielnie trudnym ZAŁATWIANIU pozwoleń na budowę o ile dzieje się to pod stołem.

prawoibudowa.pl/.../

w punkt, gratuluje oceny. Na MS otrzymałem taka wiadomość od mieszkańca naszej gminy. "Panie Januszu moja siostra nie może otrzymać pozwolenia na rozbudowę domu , bo plan jest niespójny, tak mówią w starostwie. Kto w Gminie może pomóc?"
+5
#4 13 piętro 22-11-2023 09:54
Już wiem. Jak to przeczyta Pan Godlewski to również bedzie wiedział, że żadna skarga nie ma wpływu na decyzje nadzorcze Wojewody na uchwałę Radę Gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego. Buble ZAWSZE będą TĘPIONE. W tym momencie należy się zastanowić nad piekielnie trudnym ZAŁATWIANIU pozwoleń na budowę o ile dzieje się to pod stołem.

prawoibudowa.pl/.../
+2
#3 Janusz Kowalski 22-11-2023 06:41
Cytuję 13 piętro:
Panie Januszu. Odnoszac się do pisma Wojewody w sprawie rozstrzygniecia nadzorczego mam pytanie?> Czy Wojewoda samorzutnie / zawsze/ odnosi sie do uchwalonych planów , czy też wtedy, kiedy otrzyma informację / pismo , skargę/ od mieszkańca , radnego/ kwestionujacego plan ?.
Kiedy przeczytałem to rozstrzygnięcie doszedłem do wniosku, że chyba WSZYSTKIE plany obejmujące okreslone obszary gminy są wadliwe, bo są uchwalane wbrew studium. / np. odstapienie od rozszerzenia cmentarza, skarpa wiślana/ i być może inne , o których nie wiemy ?


Obligatoryjnie każda uchwała planistyczna jest przedmiotem analizy. Jedynie pan wiceburmistrz Godlewski publicznie ( inny w kuluarach) twierdzi ,że plan w gminie Kazimierz nie jest uchwalany przez donosy...
+2
#2 13 piętro 22-11-2023 04:53
Panie Januszu. Odnoszac się do pisma Wojewody w sprawie rozstrzygniecia nadzorczego mam pytanie?> Czy Wojewoda samorzutnie / zawsze/ odnosi sie do uchwalonych planów , czy też wtedy, kiedy otrzyma informację / pismo , skargę/ od mieszkańca , radnego/ kwestionujacego plan ?.
Kiedy przeczytałem to rozstrzygnięcie doszedłem do wniosku, że chyba WSZYSTKIE plany obejmujące okreslone obszary gminy są wadliwe, bo są uchwalane wbrew studium. / np. odstapienie od rozszerzenia cmentarza, skarpa wiślana/ i być może inne , o których nie wiemy ?
+5
#1 13 piętro 21-11-2023 16:31
Z wypowiedzi pana Janusza nie wynika , / hmm. może wie ?/ o którego to pracownika chodzi, ale będzie wiedzial pan Pomianowski bo : "Kiedy pracodawca dowie się o postępowaniu przeciwko pracownikowi?

Brak jest generalnej zasady, nakazującej zawiadomienie pracodawcy przez organa ścigania o wszczęciu postępowania karnego przeciwko pracownikowi. Obowiązek taki dotyczy jedynie przypadków osób zatrudnionych w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych. Z uwagi na wpływ okresu tymczasowego aresztowania na fakt trwania stosunku pracy, sąd – w razie jego zastosowania – ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę." , jak też będzie , własnie Bumistrz, musiał podjąć decyzję, czy go zawiesić w obowiązkach, a wtedy już wszyscy beda wiedzieć , kto tym " donosicielem" był.

Swoją drogą, TAKI PRACOWNIK, nie powinien pracować w Urzędzie.

ps. To podszywanie się niech stanie będzie przestrogą dla komentujących na blogu. Pisz na własne konto.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież