Kontrola poczynań burmistrza, czyli co nam Suszku zrobisz.

Oceń ten artykuł
(21 głosów)

Przed kilkunastoma dniami przedstawiłem Państwu pismo z dnia 23 lipca 2014r, jakie skierowałem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Jakuba Próchniaka.

http://www.januszkowalskikazimierz.pl/aktualnosci/komisja-rewizyjna-skarga.html

 Zwracam się w nim o przeprowadzenie kontroli dotyczących ogromnych rozbieżności pomiędzy kwotą wynikającą z przetargu, a kwotą rzeczywiście zapłaconą, za wymianę pokrycia dachowego na byłej szkole w Parchatce. Z informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym wynika, że przetarg wygrała firma Wektra za kwotę 61.059,27PLN, zapłacono zaś, aż 104.270PLN. (Informacja podana przez pana Burmistrza w trakcie przedstawiania sprawozdania finansowego, dodatkowo potwierdzona przez panią Skarbnik w rozmowie telefonicznej)

http://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/index.php?id=181&akcja=szczegoly&p2=757376

 Ponadto prosiłem pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli wydatków związanych z funduszem sołeckim, gdzie również nie mogłem doliczyć się pełnej kwoty przewidzianej w budżecie gminy. Zadania nie ułatwiała mi odmowa wglądu w dokumenty finansowe, po tym jak podzieliłem się z urzędniczką wątpliwościami, co do wielkości wydatkowanych kwot.

W trosce o rozsądne i racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy, mając powyższe na względzie, oraz uwzględniając zapisy Statutu Gminy, jakie są przewidziane w podobnych okolicznościach, miałem nadzieję, że Komisja Rewizyjna w miarę szybko i sprawnie przeprowadzi kontrolę, a  opinia publiczna pozna prawdę w tej materii. Do przeprowadzenie kontroli wszak, po moim wystąpieniu na ostatniej Sesji RM zachęcał sam pan Burmistrz Grzegorz Dunia. Tylko przewodniczący, pan Jakub Próchniak głośno i ostentacyjnie rechotał się, tak jakby chciał mi i społeczeństwu zakomunikować, co  stanie się z moją skargą…  Czy już wówczas było wiadomo, że będą podejmowane próby zamiecenia nieprawidłowości finansowych pod dywan? Najwidoczniej tak.  Przekonałem się o tym po pond miesięcznym oczekiwaniu na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  Nie doczekałem się… Dowiedziałem się natomiast w rozmowie telefonicznej w dniu 26 sierpnia 2014r z panią Sekretarz, że sprawą zajmie się Rada Gminy… na najbliższym posiedzeniu.

Przyznam, że jest zupełnie nowa sytuacja, która nie ma nic wspólnego z obowiązującą procedurą zapisaną w Statucie Gminy. Z dotychczasowych spraw zgłaszanych Komisji Rewizyjnej, a było ich w obecnej kadencji dwie, po przeprowadzonej kontroli przez Komisję sporządzano protokół pokontrolny, który następnie był w postaci uchwały głosowany przez Radę. W tym przypadku jest zgoła inaczej… Czyżby ciężar dowodowy był, aż tak duży, że potrzeba politycznego głosowanie w Radzie, gdzie burmistrz mając większość, jest w stanie przegłosować wszystko, łącznie z tym, że dwa razy dwa, to nie cztery, tylko…

Wygląda na to, że po raz kolejny w naszej gminie mamy do czynienia z kultowym „Misiem” obrazującym absurdy epoki PRLu. Tym razem jest to scena z szatni, gdzie prowadzona jest ożywiona dyskusja pomiędzy osobą której zaginął płaszcz, a szatniarzami…  „Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi. Cham się uprze i mu daj… „

https://www.youtube.com/watch?v=h5aF2CSwNTU

 

Rafał Suszek

Czytany 4304 razy

Komentarze

+19
#1 J.K 31-08-2014 15:37
Radny Jakub Próchniak zawsze siedzi po prawej stronie burmistrza (tu na zdjęciu także) To jego prawa ręka......Nazywa radnego "małoletnim cynglem"ponieważ ten młody człowiek (przewodniczący komisji rewizyjnej)jest pozbawiony własnego zdania i znaczenia istotnych kwestii w Radzie i samorządzie.To bezideowy cyngiel który wykonuje rozkazy swojego wodza.O szczegółach i skandalicznych zachowaniach wkrótce napiszę.Kiedy Rafał na komisji pytał o opisaną sprawę radny Jakub Pruchniak szydził i zapraszał do napisania przez Suszka skargi śmiejąc się i pod nosem szepcząc " a my ją bardzo rzetelnie rozpatrzymy" To obraz poziomu burmistrza i jego wiernych druhów.

Dodaj komentarz