Z Miasta

Tonący brzytwy się chwyta…

Komisyjny maraton jaki zafundowano nam radnym w Wielkim Tygodniu, począwszy od poniedziałku, a skończywszy na Wielkoczwartkowej Sesji Rady Miejskiej, miał na celu w głównej mierze nie wyodrębnianie na 2014r funduszu sołeckiego. Wprowadzony i wydzielony przed kilku laty w budżecie gminy fundusz , co prawda niewielki, którego kwota jest proporcjonalna do liczby mieszkańców danej miejscowości, umożliwił realizację wielu drobnych, aczkolwiek potrzebnych i niezbędnych inwestycji. Remont świetlic, remiz, utwardzenie dróg lokalnych, budowa…

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, aby w ten szczególny czas w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościły radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. Janusz Kowalski

Uchwały śmieciowe do kosza?

Temat uchwał śmieciowych wraca. W dniu dzisiejszym na Komisji budżetu złożyłem formalny wniosek, by zmienić uchwały regulujące kwestie stawek oraz sposobu naliczania opłat. Zaproponowałem by wszelkie podmioty gospodarcze, bez wyjątku, zostały na dotychczasowych zasadach. Ustawa dopuszczała taką możliwość. Niestety Radni o takiej możliwości nie zostali poinformowani. Oczywiście to również nasza wina, bo jednak nie dopytywaliśmy się o te kwestie. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że trzeba się czepiać choćby…

Panie Przewodniczący Rady,prosimy o interwencje.

Kazimierz Dolny dn 19.03.2013r Grupa Radnych Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Piotr Guz Rafał Suszek Janusz Kowalski Pan Henryk Kozak Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Na wstępie naszego pisma pragniemy zwrócić uwagę, iż Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, to obok Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego najważniejszy dokument polityki planistyczno-przestrzennej, który na wiele lat wyznaczy kierunek rozwoju gminy, oraz będzie miał decydujące znacznie dla losów i podejmowanych przez Mieszkańców fundamentalnych…

Wielki Tydzień, wielkie sprawy

Wczoraj otrzymałem zaproszenie na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się za tydzień w Wielki Czwartek. Komisje stałe RM zbiorą się, w iście sprinterskim tempie, od poniedziałku do środy. Wielki Tydzień jest dla katolików czasem szczególnym, okresem przygotowania do najważniejszego święta w całym roku liturgicznym. Dlaczego więc Burmistrz zwołał pierwszy raz w historii kazimierskiego samorządu sesję w tym czasie? Oczywiście formalnie sesję zwołał przewodniczący RM Henryk Kozak ale nawet najbardziej oporny…

Groteska i obłuda w jednym, czyli studium autorskim projektem burmistrza

Po znamiennej komisji planowania, która odbyła się 28 lutego, zwróciłem się do burmistrza Kazimierza Dolnego, aby udostępnił mi dokumenty w postaci opinii uzgadniaczy wraz z projektem studium, jaki został do uzgodnień przesłany. Dokumenty te są niezbędne do przeanalizowania i porównania poprzednich uzgodnień z obecnymi. Również chciałem się dowiedzieć, ile działek zostało faktycznie zaopiniowanych pozytywnie i konkretnie które to były działki. Niestety burmistrz odmówił wydania projektu studium. Czyżby burmistrz przed wysłaniem…

Bohaterom 1863 roku

Serdecznie zapraszam na wystawę zatytułowaną „Bohaterom 1863 r. w hołdzie. W 150 rocznicę Powstania Styczniowego”. Wernisaż będzie miał miejsce w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki, 16 marca o godzinie 1600.

Studium, czyli dlaczego samorządowcy powinni złożyć oświadczenia.

Wprawdzie Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, to jednak jest najważniejszym dokumentem określającym w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest on zatwierdzany w formie uchwały Rady Miejskiej. Zatem to od Państwa Radnych będzie zależało, czy procedowany (rekordowo długo) już od blisko 8 lat dokument zostanie przyjęty w kształcie, który w moim przekonaniu wciąż w sposób rażący narusza interesy Mieszkańców naszej gminy. O tym,…

O tym co zrobiono ze Studium

Trwają spotkania przedstawicieli magistratu z mieszkańcami gminy w związku z tzw. ustawą śmieciową. Burmistrz korzystając z okazji, że w spotkaniach tych uczestniczy duża liczba mieszkańców, wspólnie z swoimi radnymi przekonuje, że radni J. Kowalski, R. Suszek i L. Furtas zmarnowali dwa lata prac nad Studium. Burmistrz dodaje przy tym, że Studium zostanie uchwalone jeszcze w tym roku, w zakresie na jaki zgodzą się uzgadniacze (czyli nic poza to, co dotychczas…

Czym kończy się niekompetencja burmistrza, czyli skandal z powołaniem dyrektora KOKPiT!

Umowa z Panią Joanną Stefańską, która wygrała konkurs na dyrektora KOKPiT-u nie została podpisana, ponieważ jak się okazuje są przeszkody formalno-prawne (sic!). W takim razie co za niedojda oceniała dokumenty pod kontem formalno-prawnym przed konkursem i czy w ogóle ktokolwiek miał wgląd w dokumenty kandydatów... Nie dość że burmistrz już na początku, ustalając zasady i kryteria konkursu złamał wszelkie standardy obowiązujące w krajach o utrwalonej demokracji, wystawiając tym samym na…

Strona 101 z 126