Z Miasta

Szkoła do rozbiórki, dzieci do Puław, nauczyciele na bruk.

Jest decyzja w sprawie rozbiórki Szkoły. Decyzja została wydana w kwietniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Puławach. Podstawą takiej decyzji była kolejna ekspertyza ,którą zlecił burmistrz. Wykonana ekspertyza stwierdzała, że budynek szkoły jest w złym stanie technicznym i zagraża bezpieczeństwu zdrowia i życia ludzi .Przypomnijmy,pierwsza ekspertyza wykonana jesienią 2011 r przez inż. Stanisława Mazura jednoznacznie stwierdzała ,że szkoła po remoncie nadaje się na cele oświatowe, nie było także zalecała…

W Wąwolnicy nie wstydzą się historii.

Dzisiaj w całym kraju obchodzone były uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Wąwolnicy odsłonięto tablice upamiętniającą poległych Powstańców Styczniowych z terenu Wąwolnicy. To dzięki pani mgr Annie Pardyce, nauczycielce historii, odszukano całkowicie zapomniane postacie z tamtego okresu, zwykłych ludzi, którzy brali udział w Powstaniu , ofiarowując swoje życie Ojczyźnie . Po 150 latach dzięki ludziom dobrej woli pamięć o bohaterach znów żyje. Będąc…

Głupie pytania, czy też głupie odpowiedzi?

Do czasu ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, jaka miała miejsce w dniu 30 kwietnia bieżącego roku, byłem przekonany, że głupie pytania nie istnieją, co najwyżej głupie odpowiedzi. Okazuje się, że myliłem się i to bardzo… W swojej naiwności wierzyłem dotychczas, iż samo sformułowanie merytorycznego, a tym samym zasadnego i odpowiadającego randze wydarzenia, jakim jest Sesja RM pytania wymaga od pytającego odrobiny wiedzy i samodzielnego myślenia. Niestety, w ostatnim…

Czego się boicie?

Jak już informowałem kilkakrotnie pod koniec października 2012 roku grupa radnych, RM w Kazimierzu Dolnym wystosowała pismo dotyczące kryteriów wyznaczania nowych terenów budowlanych w procedowanym Studium. Pismo to zostało wysłane do firmy planistycznej Budplan ,Gminnej Komisji Architektonicznej- Urbanistycznej (opiniującej Plany i Studium na polecenie burmistrza) a także Pana Jerzego Żurawskiego, członka GKAU i wieloletniego konserwatora Kazimierza Dolnego. Tereny, a konkretne działki wskazane przez radnych w piśmie zostały zaakceptowane przez firmę…

Czart w drodze, czy ignorancja urzędników?

W gminie stan dróg jak wiadomo jest katastrofalny, dziury, wyboje, wyrwy, to obraz dnia codziennego, niezmieniający się od lat. Jedynie drogi nowe przez pierwszy okres użytkowania są w stanie zadawalającym. Ale wśród wszystkich dróg ulica Zamkowa się wyróżnia. Otóż co roku na wysokości sklepu Veritas dochodzi do kilku awarii samochodów poprzez uszkodzenie misek olejowych. W tym miejscu od lat na brukowanej drodze wystaje garb, powstały przez niewłaściwy remont drogi .…

Co dalej ze szkołą?

Wkrótce druga rocznica wybuchu gazu w szkole, w wyniku którego uszkodzona została znaczna część budynku. W efekcie tego dramatu szkolnictwo gminne zostało rozłożone na łopatki. Od początku byłem zdania, że do czasu odbudowy szkoły uczniowie powinni uczęszczać do placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Natychmiast temu sprzeciwiła się radna Ewa Wolna, która stwierdziła, że zdaniem psychologów dzieci z miasta nie mogą jeździć do szkół położonych na wsi (to…

Nowa szkoła -mierz siły na zamiary, czy zamiary podług sił?

Romantyczna Mickiewiczowska odezwa zawarta w „Pieśni filaretów”- „mierz siły na zamiary, nie zamiary podług sił”, to zgodnie z duchem epoki odrzucenie i potępienie wszelkiej racjonalności, jaką jest „mędrca szkiełko i oko”. To zachęta do porywania się z motyką na słońce, stawiania sobie wysokich i ambitnych celów, zaś środki i siły z pewnością się znajdą. Mija blisko dwieście lat od chwili, kiedy wspomniane na wstępie słowa wyszły spod pióra wieszcza, i…

Wzgórze zamkowe tonie w bałaganie.

Tydzień temu na ulicy Zamkowej osunęła się skarpa, spowodowana ignorancją i lekkomyślnością nowego właściciela posesji pruszkowskich. Po drugiej stronie mamy teren wzgórza zamkowego, gdzie kilkanaście metrów wyżej od istniejącego osuwiska pod basztą również osunęła się skarpa. Podobnie jak poprzednio spowodowana głupotą, tym razem projektanta zagospodarowania wzgórza zamkowego, jak również brakiem jakiejkolwiek kontroli ze strony magistratu. W przypadku osuwiska posesji pruszkowskich powodem było zabetonowanie znacznych terenów posesji, a także wykonanie ogrodzenia…

Śmieci-tajne/poufne.

Jednym z głównych tematów pojawiających się w ostatnim czasie w debacie publicznej jest temat polityki śmieciowej. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma od lipca bieżącego roku zreformować dotychczasowy model gospodarki odpadami na terenie gminy oraz wprowadzić nową daninę publiczną w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Danina ta ma wszelkie cechy opłaty lokalnej, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Zgodnie…

Strona 98 z 124