Z Miasta

Zapiski z codzienności - 17 sierpnia 2014 roku

Społeczeństwo obywatelskie Wczoraj, (16.08.2014) byłem w Stężycy koło Dęblina na festynie Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Trafiłem tam przypadkiem jadąc z W-wy do Kazimierza. Nikt mnie nie zatrzymywał, mimo iż zaproszenia na tę imprezę nie posiadałem. Owszem, policja była na tym festynie też obecna, ale tylko przyjaźnie pilnowała porządku i obszernego parkingu. https://www.facebook.com/festynpasjeludzi?fref=photo https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486533478116473.1073742166.346987618737727&type=1 Zatrzymałem się tam z moim wnuczkiem na kilka godzin i mimo deszczu, który przeszkadzał imprezie delektowałem się wspaniałą…

Na co czeka burmistrz?czyli studium w zamrażarce.

Od kilku miesięcy leży gotowy -po kolejnych „obróbkach” Budplanu –projekt studium… .Przeszedł on procedurę uzgodnień…. .Jest gotowy do kolejnego publicznego wyłożenia. Z godnie z art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt studium musi być udostępniony do publicznego wglądu. Ustawa mówi ,że taki projekt uzgadnia się tylko raz. Mówiłem o tym wielokrotnie, mówili też o tym planiści. Pomimo tego burmistrz każde…

Mieszkańcom Okala wstęp wzbroniony !

W ubiegłą środę 06 sierpnia 2014 roku w Mięćmierzu w Galerii Klimaty odbył się koncert Budki Suflera. Wcześniej była możliwość rozmowy przybyłych gości z członkami zespołu .Niestety nie wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniu. Na koncert nie mogli wejść mieszkańcy Okala. Na drodze dojazdowej do Mięćmierza od strony Okala stał patrol Policji, który zabraniał wstępu mieszkańcom Okala. Przechodnie byli legitymowani .Chcących wziąć udział w koncercie mieszkańców Okala po prostu zawracano…

"Takich mamy dziennikarzy"

W ostatnim numerze Tygodnika Powiśle pani Filipowska popełniła artykuł pod znaczącym tytułem „Takich mamy radnych”, w którym z pryncypialnością godną Katona zajęła się losami spraw karnych czwórki lokalnych działaczy samorządowych. Dostało się i mnie, choć na tle pozostałych osób wypadłem - jak się zdaje - najkorzystniej, a to z tego względu, że w moim przypadku rzecz dotyczyła formy mojej wypowiedzi podczas obrad komisji Rady Miejskiej, a prokuratura dwukrotnie nie dopatrzyła…

Standarty kazimierskiego magistratu.

Indoktrynacja– proces korzystający z propagandyw celu wpajania określonych ideologii, poglądów lub przekonań. Określenie to stosowane jest na przykład w odniesieniu do działań systemu państwowegow krajachtotalitarnych, czasem innych w sensie negatywnym. Istotną cechą indoktrynacji jest świadome pozbawianie odbiorców wiedzy o kierunkach przeciwnych do promowanych. Typowym przykładem stosowania indoktrynacji jest niemiecka, hitlerowskaorganizacja młodzieżowa Hitlerjugend. Również radzieckiokupant na ziemiach polskich w czasie II wojny światowejprowadził komunistycznąindoktrynację ludności. Współczesnym przykładem indoktrynacji jest system oświaty…

„Ożywić trójkąt turystyczny”

Trójkąt w potocznym rozumieniu to obszar figura geometryczna wyznaczona liniami łączącymi trzy punkty. Trójkąt przeniesiony na jakąś dziedzinę naszego życia nie jest już tylko przestrzenią, płaszczyzną, zbiorem punktów, ale wypełniany jest treścią relacji, działań, czynności. Trójkąt turystyczny jest zatem szczególną kumulacją ofert, atrakcji o charakterze turystycznym zlokalizowanych w przestrzeni wydzielonej umownymi liniami między trzema punktami. Tak też zaistniał trójkąt turystyczny Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy. Walory naszego trójkąta i…

Chodnikowy absurd.

Wydawać by się mogło, iż po blisko czterech latach pełnienia mandatu radnego gminy Kazimierz Dolny, w czasie kiedy widziałem i opisywałem wiele bulwersujących oraz poruszających opinię publiczną spraw, już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Myliłem się i to bardzo. Nie wiem nawet czy mistrz Bareja obrazujący groteskowo absurd codziennej egzystencji epoki PRLu byłby w stanie wymyśleć to, co kazimierskie władze. Wiele lat po zmianie ustroju, wprowadzeniu rozwiązań demokratycznych,…

Zapiski z codzienności - 2 lipca 2014 r.

2 lipca 2014 Zapiski z codzienności Panegiryk (z języka greckiego, ang. "panegyric", niem. "Panegyrikus") – gatunek literatury stosowanej, uroczysty tekst pochwalny (mowa, wiersz, list, toast, itp.) sławiący jakąś osobę, czyn, wydarzenie; pełen przesadnego zachwytu, zwykle w tonie pochlebczym. W starożytnej Grecji nazwą tą określano mowy wygłaszane na pogrzebach wybitnych osobistości, wodzów i polityków, sławiące ich zasługi obywatelskie i patriotyczne. Powszechny zwłaszcza w XVI – XVIII w. Pisany często przez poetów…

Meleksy w Kazimierzu,czyli jak burmistrz ogranicza prowadzenie działaności gospodraczej.

Przez ponad dwa lata byliśmy świadkami cynicznej gry i wojny jaką burmistrz prowadził przeciw zwykłym mieszkańcom. Ludzie nie będący w układzie lokalnej sitwy nie mogli prawidłowo funkcjonować. W opisywanym przypadku sprawa dotyczy usług -przewozy meleksami. W tym czasie działał już monopol czerwonych meleksów, bliskiej rodziny pana burmistrza. Burmistrz działając w interesie jednych utrudniał normalne i prawidłowe funkcjonowanie drugim firmom. I gdyby nie rok wyborczy sytuacja ta nie zmieniła by się.…

Strona 98 z 138