Z Miasta

Manipulacja przedwyborcza, czyli dlaczego kłamiecie ludzi w sprawie renowacji zespołu zamkowego.

Darujmy sobie kłamstwa i manipulacje w sprawie przesuwania terminów zakończenia renowacji wzgórza zamkowego.W porównaniu z wydatkami na ten cel to mało istotne.Jak wiemy terminów oddania zamku i baszty dla zwiedzająych w ostatnich dwóch latach było kilka. Żaden termin nie został dotrzymany. Moim zdaniem ważne jest co innego.Niemalże o połowę zmniejszono ogólny zakres planowanej inwestycji. Nie wykonano toalet, które mają zastąpić Toi Toi-e. Zrezygnowano z wykonania pomieszczeń technicznych, galerii i kawiarni.…

Gazeta Kazimierza Dolnego – sposób na lansowanie burmistrza Dunii za publiczne pieniądze.

W dniu 20 czerwca 2011 r podczas obrad IX sesji RM na wniosek burmistrza Grzegorza Dunii radni większością 2/3 głosów przegłosowali uchwałę w sprawie powołania czasopisma samorządowego pt. tytułem „ Gazeta Kazimierska”.Zaczęło się od skandalu.Bowiem przedłożony do głosowania tytuł gazety był już zarejestrowany, co skutkowało ponownym głosowaniem w październiku tego samego roku. Fakt ten będący absolutną kpiną świadczącą o kompletnym braku kompetencji urzędników magistratu i odpowiedzialności burmistrza Grzegorza Dunii .…

Ile wynosi zadłużenie naszej gminy i co dalej?

Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r była okazją do zapoznania się z zadłużeniem naszej gminy. Kwota pozornie, z racji nadmuchania środkami zewnętrznymi budżetu, może nie jest astronomiczna i wynosi 6.476.896PLN, ale jak zwykle diabeł kryje się w szczegółach. Otóż podana kwota nie zawiera planowanych na ten rok pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 1.471.935,36PLN, jak również nie zawiera planowanych na ten rok przychodów z emisji…

Inwestycje wyborcze!

W czasie obecnej kadencji kilkakrotnie pytaliśmy Pana burmistrza Grzegorza Dunię o realizację zaplanowanej inwestycji –budowa skrzyżowania drogi Skowieszynek –Witoszyn (Węgierzec) .Burmistrz za każdym razem odpowiadał, że inwestycja jest w planach, jednak konkretów było nie wiele .Słyszeliśmy jedynie , że będą składane wnioski o dofinansowanie na tą inwestycję. Kiedy na początku września burmistrz chwalił się otrzymanymi dotacjami, powiedział również że otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę wspomnianej drogi .Radości nie było końca. W…

Przemienie.....czyli ostatnia sesja!

W wczoraj odbyła się jedna z ostatnich sesji R M obecnej kadencji. Atmosfera obrad była ogólnie miła. Cyngle burmistrza raczej nie atakowali. Tematami o których warto wspomnieć to: Wniosek radnego Suszka do Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudostępnienie dokumentów dotyczących remontu szkoły w Parchatce. Przewodniczący Komisji rewizyjnej radny Jakób Próchniak odczytał pismo przegotowane przez magistrat z którego wynikało, że Komisja Rewizyjna nie zajmie się wnioskiem radnego ponieważ sprawa, którą porusza nie…

Idzie nowe…

W poniedziałkowy wieczór uczestnicząc w zebraniu wiejskim w mojej miejscowości mogłem przekonać się, że idzie nowe… Wypełniona szczelnie po brzegi sala była dotychczas rzadkim widokiem. Blisko 50 zgromadzonych osób robiło wrażenie, zważywszy, że w ciągu ostatnich lat na spotkania z Panem Burmistrzem przychodziło po kilka, kilkanaście osób. Co takiego sprawiło, że ludzie porzucili swoje domowe obowiązki, zajęcia, przyjemności, leniuchowanie i pojawili się w szkolnym budynku? Bez wątpienia była to chęć…

Zapiski z codzienności, 6 września 2014 roku

6 września 2014 Już w końcu lipca widać szkody poczynione na pięknych kazimierskich kasztanach. Szczególnie przykry jest to widok, gdy się jedzie szosą do Kazimierza od strony Parchatki. Te majestatyczne, wielkie drzewa są bezradne wobec plagi maleńkiego motyla, który przywleczony kilkanaście lat temu zaatakował wszystkie kasztanowce w okolicy. Zadziwiający jest fakt, iż władze naszej gminy nie czynią nic by ratować drzewa kasztanowe, mimo że mamy tutaj jakiś Park Krajobrazowy i…

Strona 96 z 138