Z Miasta

Pomówieniem można zniszczyć wizerunek najuczciwszego, czyli historia rozpracowywania kazimierskiego radnego.

Pracując przez kilka lat w biurze posła do Parlamentu Europejskiego- Zdzisława Podkańskiego miałem niewątpliwą okazję aby dogłębnie i wnikliwie zapoznać się z kulisami życia politycznego, oraz zdobyć bogate doświadczenia w radzeniu sobie z różnego rodzaju grami politycznymi. Uzyskując mandat radnego gminy Kazimierz Dolny nawet nie przypuszczałem, że zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności oceny sytuacji, jak również zdolność odpowiedniego sposobu reagowania, będzie mi potrzebna i to nawet bardzo… W…

Uratować dla potomnych łopatkowe koła napędowe od parostatku ,,Traugutt”

Miasto Kazimierz Dolny powstało, rozwinęło się i wzbogaciło dzięki bliskim i silnym związkom z rzeką Wisłą. O dawnej świetności miasta świadczą relikty minionej epoki w postaci nielicznych ocalałych z zagłady spichrzów zbożowych. W okresie najlepszej koniunktury dla handlu zbożem, w XVI- XVII w istniało 30-40 spichrzy. Usytuowane były wzdłuż brzegu rzeki na długości ok 3 km, tworząc najdłuższy port śródlądowy w Polsce. Koniec tej świetnej epoki datuje się od roku…

Grupa Radnych zaprasza na spotkanie z udziałem specjalistów od Planowania Przestrzennego.

W dniu 11 lipca 2013 (czwartek) o godz.17.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki ul. Lubelska nr 12 w Kazimierzu Dolnym odbędzie się spotkanie (planowane wcześniej na 9 maja b.r)z udziałem dr Barbary Krupy z Zakładu Prawa I Administracji i dr Anny Wieczorek z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej .Tematem spotkania będą skutki prawne decyzji administracyjnych ( Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie).Spotkanie to będzie wydarzeniem przełomowym ponieważ pierwszy…

Burmistrzu nie wzdragaj się od faktów!

Kiedy w dniu 14 czerwca 2013 roku na komisji budżetu Pan Ireneusz Haczewski odniósł się do faktu fałszowania dokumentów przez kazimierskich oberurzędników, pan burmistrz swoim zwyczajem przerwał i zwrócił uwagę aby ten nie używał słów typu fałszowanie, a np. pomyłka (sic). Wyglądało to dość groteskowo ale przyzwyczailiśmy się do tego typu scen. Jak jednak nazwać to, co się zrobiono z działkami Pana Ireneusza. W mojej ocenie to jawne i świadomie…

Kiedy czołgi zniszczą nasz dom, spotkamy się w Kazimierzu!

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w studium (zmiany punktowe dot. działki 274) głos zabrał Pan I. Haczewski .W 2007 roku bez zgody i wiedzy właściciela dokonano zmian w MPZP dla jego działki. Wskutek czego na działce budowlanej zamiast domu, miało powstać zaplecze dla Stoku narciarskiego. Projektantem zmian w planie była znana Nam wszystkim firma Budplan. Historia Pana Haczewskiego to 30 lat walki z kazimierską…

Remont Zamkowego Wzgórza-gdzieś zapodziało się 2 miliony złotych.

Jedną z wizytówek Kazimierza Dolnego stanowiącą o jego atrakcyjności turystycznej jest Wzgórze Zamkowe, które od 2010r z uwagi na rozpoczęty remont pozostaje nadal niedostępne dla zwiedzających. Piszę nadal, gdyż kilkukrotnie władze miasta przesuwały terminy oddania odrestaurowanej „trwałej ruiny” . Również ostatnie zapowiedzi z początku roku, mówiące o czerwcu 2013r , nie zostały dotrzymane. Zdaniem burmistrza Grzegorza Duni z uwagi na długą zimę i liczne opady remont zamku zakończy się dopiero…

List otwarty do mieszkańców Męćmierza i Okala…

List otwarty do mieszkańców Męćmierza i Okala… (List ten napisałem jeszcze w maju) 15 -29 maja 2011 W numerze Wprost z 15-go maja tego roku znalazłem świetny artykuł Zbigniewa Hołdysa, w którym znajduje się fundamentalne pytanie; „co po sobie zostawimy?” i stwierdzenie; „należę do pokolenia, które powoli się zwija”… Po wieloletnich wojażach od półtora roku mieszkam znowu tutaj, w Męćmierzu koło Kazimierza. W miejscu gdzie zbudowałem dom i gdzie już…

Zabrakło odwagi…

Jednym z punktów porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym było podjęcie uchwały o zmianach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek, których właścicielem jest radny Janusz Kowalski. Sprawa nie jest nowa- ciągnie się od 2004r ,kiedy to po podjęciu uchwały 105, nie została ona zrealizowana w części dotyczącej rdzennych Kazimierzaków, w tym też Janusza Kowalskiego. Podjęte przez obecną Radę Miejską działania naprawcze pierwotnie objęły również oprócz…

Czerniawy!

Tekst ten kieruję, jako list otwarty, do moich sąsiadów, do Burmistrza Kazimierza Dolnego, do radnych gminy Kazimierz i do moich przyjaciół. Męćmierz 10 kwietnia 2013 Codziennie, raz albo nawet kilka razy dziennie przejeżdżam swoim samochodem szosą z Męćmierza do Kazimierza przez Czerniawy (4,5 km). Droga przez Albrechtówkę jest już nieprzejezdna wcale i trudno ją w ogóle nazwać drogą (to cały odrębny temat). Jeżdżę przez Okale. Tę drogę też trudno nazwać…

Kto kłamie - burmistrz Dunia, czy policjant Rybicki?

W państwach o utrwalonej demokracji, gdzie panują zdrowe zasady współżycia społecznego oparte na uniwersalnych i ponadczasowych wartościach, od funkcjonariusza publicznego wymaga się aby był uczciwy i przyzwoity. Każde zaś sprzeniewierzenie się tym zasadom, w najłagodniejszych przypadkach kończy się ostracyzmem, czyli swego rodzaju wykluczeniem z danego środowiska. Tak działają zdrowe organizmy społeczne, które bronią się przed korupcją, manipulacjami i nadużyciami osób, które zostały powołane do pełnienia szczególnej roli funkcjonariusza publicznego. A…

Strona 96 z 124