W Kazimierzu Dolnym już niedługo zostanie powołany Komitet Rewitalizacji

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
W Kazimierzu Dolnym już niedługo zostanie powołany Komitet Rewitalizacji
Maks Skrzeczkowski

Źródło: https://www.facebook.com/samorzad.mieszkancow.kazimierza.dolnego/posts/498470433675819

W związku z planowanym rozpoczęciem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR) na stronach Urzędu Miasta został zamieszczony projekt regulaminu powołania Komitetu Rewitalizacji. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Mieszkańców. Obecnie regulamin jest poddawany konsultacjom społecznym, uwagi można składać pisemnie do 12 maja. Dodatkowo w najbliższy czwartek (21.IV) Burmistrz zwołuje konsultacje ustne, które odbędą się o godz. 16.00 w KOKPiT.

Miasta są obligowane do tworzenia tych tak ważnych dokumentów. Dlaczego? Po to aby w sposób głęboko przemyślany wychodzić z kryzysu. Dobrze opracowana strategia naprawcza, konsekwentnie realizowana i wdrażana, miejmy nadzieję że doprowadzi do uzdrowienia wielu sfer życia społeczno-przestrzennego. Ponadto mniej więcej od 2017 roku ruszają zewnętrzne fundusze rewitalizacyjne, jednak będzie można aplikować tylko na te cele, które dokładnie zostaną wyszczególnione w GPR. Zatem dla naszego wspólnego dobra warto się nad tym dokumentem pochylić i poświęcić mu nieco swojego cennego czasu, zwłaszcza że obszarów zdegradowanych na terenie naszego miasteczka nie brakuje.

 

GPR można tworzyć dwojako: zlecić napisanie tego dokumentu zewnętrznej firmie, lub opracować to samodzielnie. Pierwsza metoda jest na pewno prostsza, szybsza i droższa. Druga metoda wymaga znacznie więcej wysiłku, ale jeśli będzie zrobiona solidnie, miasto ma realną szansę powstać z upadku ekonomicznego, społecznego i przestrzennego, ponieważ to mieszkańcy będą mieli realny wpływ na podejmowane działania. Jesienią 2015 miasta otrzymały solidną pomoc - weszła w życie ustawa o rewitalizacji miast, która krok po kroku uczy, co i jak robić. Teraz miastom dano jeszcze okres przejściowy, można tworzyć GPR w oparciu o metodę nr 1 lub nr 2, ale już niedługo dopuszczalną metodą będzie tylko ta z nr 2, a więc GPR zgodnie z ustawą.

 

Ciesze się, że Burmistrz zdecydował się na metodę nr 2. Pewne kroki przygotowawcze już zostały poczynione, 23 października 2015 roku Samorząd Mieszkańców zorganizował seminarium pt: „Kazimierz Dolny stolicą polskiego piękna”, podczas którego zarysowano główne problemy miasta. Zatem w Kazimierzu, po 16 maja będzie powołany Komitet Rewitalizacji, zgodnie z zaproponowanym regulaminem mający składać się z ok. 20 osób, które będą pracować nad GPR. W § 2 regulaminu zapisano:

 

„W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji oraz eksperci, w sumie nie więcej niż 20 osób:

  1. trzy osoby wskazane przez Burmistrza Kazimierza Dolnego spośród pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy, wśród których obowiązkowo wyznacza się pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym;
  2. eksperci wskazani przez Burmistrza Kazimierza Dolnego, w zakresie problematyki społecznej, kulturowej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz ekonomicznej;
  3. jeden przedstawiciel Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym;
  4. trzej przedstawiciele mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego, wskazani przez Samorząd Mieszkańców Miasta Kazimierza Dolnego, wybrani w trakcie ogólnego zebrania mieszkańców;
  5. dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe z siedzibą na terenie Gminy Kazimierz Dolny;
  6. osoba reprezentująca przedsiębiorców prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Kazimierza Dolnego”.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem i wnoszenia uwag. O kolejnych zagadnieniach związanych z rewitalizacją i działaniach pro publico bono w tej sprawie będę jeszcze pisała.

R.R.

http://www.kazimierz-dolny.pl/miasto/rewitalizacja

Czytany 3779 razy

Dodaj komentarz