Oto kilka przykładów….(sic)

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Oto kilka przykładów nowych terenów budowalnych wyznaczonych w studium w ostatnim czasie (kolor niebieski).Natomiast kolorem czerwonym zaznaczono tereny z woli  burmistrza  uzgodnione w  2011 roku. Te  kilka przykładów pokazuje skrajności i wyłącznie uznaniowość, ponieważ za każdym razem burmistrz jak  też instytucje uzgadniające wydawały skrajnie odmienne  stanowiska-decyzje. Swoje zdanie zmieniła także  Gminna Komisja  Urbanistyczno -Architektoniczna ,Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Lubelski Wojewódzki Konserwator  Zabytków w Lublinie. To wszystko pokazuje również ignorancje woli Rady, ponieważ  większość zaopiniowanych przez Radę Miejską uwag  została  wykoszona przez uzgadniaczy w 2013 roku. Przejdźmy do rzeczy. Uwaga  149 na ulicy Góry,to teren gdzie w 2012 r -znajomi pana burmistrza Grzegorza Dunii  - fundacja  „Oswoić Los”  chcieli wybudować ośrodek  rehabilitacji ( kupując działkę kilka dni wcześniej).A tak naprawdę  osoby związane z fundacją wpisały  się w akcje przeciwko budowie podobnego ośrodka  w  Wikarówce przez  parafian . Komentarz jakikolwiek jest zbędny. Na terenie  tym w projekcie studium jest  między innymi zapis UT (Usługi Turystyki).Możliwość budowy hotelu bez jakichkolwiek ograniczeń.

http://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/osrodek-rehabilitacji-czy-kolejny-hotel.html

http://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/dam-rade%E2%80%A6.html

 

Dalej uwaga Bch 71 tereny zabudowy mieszkaniowej .W 2012 Rada Miejska negatywnie zaopiniowała  wniesione uwagi  w tym rejonie,  ponieważ działki  te leżą w  obszarze  bez jakiejkolwiek zabudowy i infrastruktury. O korytarzu ekologicznym nie wspomnę. Jak się wydaje fakt  ten nie ma znaczenia   dla uzgadniaczy. Idźmy dalej,  na terenie   Pomnika Historii  KD 17 teren  zabudowy mieszkaniowej wyznaczony jest poza  linią bezwzględnego zakazu jakiejkolwiek zabudowy. Na moje  pytanie jak to się stało….? członek GKUA Jerzy Żurawski odpowiada-Było to poza nasza wiedzą (sic). Konserwator, RDOŚ też  nie wiedzieli, że to strefa zakazu zabudowy ? I na koniec wiatrak w Mięćmierzu Mo 6 .Rada stanowcze nie, uzgadniacze tak! Jak zatem  na podstawie zaledwie kilku przykładów wyglądają Mola Miejskie? Jest  też nuta optymizmu. Po 20 latach bezwzględnego Nie dla Starego Okala burmistrz zgodził się....   na dogęszczenie zabudowy. Przegrali ci co sugerowali,że kupili działki z gwarancją, że wokół ich rezydencji nic nie powstanie. Na razie jest zgoda, chodź tylko na papierze.

J.K

teren z oznaczonymi uwagami  w studium Kd149 i Bch71 wraz ze zdjęciami.

alt


zdjęcie dla uwagi  Bch 71

alt

Zdjęcie dla uwagi  G2

alt

alt

zdjęcie dla uwagi kd17

alt

Teren uwagi Mo 6 (wiatrak w Mięćmierzu)

alt

teren Starego Okala ( dogęszczenie zabudowy)

alt

 

Czytany 4386 razy

Komentarze

+3
#19 prawnik z Okala 23-09-2014 19:47
W wielu przypadkach, to co można wybudować na działce zależeć będzie od treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z tego względu właściciele nieruchomości i potencjalni inwestorzy bacznie obserwują proces jego uchwalania, nierzadko wnosząc uwagi, mające zabezpieczać ich interesy. Po wejściu w życie plan miejscowy może bowiem uniemożliwiać lub znacznie utrudniać realizację założonych inwestycji.
Miejscowy plan zagospodarowania, będąc uchwałą rady gminy, określa zasady ładu przestrzennego. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że miejscowy plan określa to, co właściciel nieruchomości może z nią zrobić: co może na niej wybudować, jaką działalność może na niej prowadzić, wreszcie – to czy musi się liczyć z wywłaszczeniem np. na drogę publiczną. Plan taki jest źródłem obowiązującego prawa.
Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dość liczne możliwości wpływu społeczeństwa na jego treść – uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Nie zawsze jednak efekt prac rady gminy będzie odpowiadał potrzebom właścicieli nieruchomości czy potencjalnym inwestorom. W takich przypadkach mogą oni próbować zaskarżyć taki plan do sądu wnosząc o stwierdzenie jego nieważności.
-1
#18 grymas50 21-09-2014 15:52
Wpisałem O geoportal gminy Kazimierz Dolny" i żadnej mapy nie ma.
Oświeć mnie
+2
#17 grymas50 21-09-2014 15:50
Nie wiem. Napisz. Przecież to nie bedzie żadne pomowienie . Nie obawiaj sie.
-8
#16 minio 21-09-2014 15:40
grymas 50 Geoportal się kłania wszystko tam znajdziesz .Widzisz działki to się przekształca wpływowym obywatelom a nie prostakom.
-8
#15 minio 21-09-2014 15:29
Grymas 50 jesteś z Okala i nie wiesz które to działki
0
#14 grymas50 21-09-2014 15:24
szkoda, że na mapach nie ma numerów działek. Piszecie o 680, a to nic nie m owi, chociaż niektórzy piszą, że to jest " zatkanie buzi" hmm.
+16
#13 680 21-09-2014 09:38
Miniu, odwal się.
-19
#12 gonzo 20-09-2014 21:27
i tak słyna działka nr 680 na starym Okalu stała się budowlana co burmistrz nie zrobi przed wyborami aby co nie którzy cicho siedzieli i znowu go popierali
-10
#11 grymas50 17-09-2014 07:20
Cytuję Al Capone:
grymas50 2014-08-29 19:29
@ Aras>
Wiedzieliby " , jak widzisz PISZE SIE RAZEM.
śmiecenie i moja osoba. Zapytaj się p. Skocza .
Mój Apel. Starzy Kawalerowie i bardzo mlodzi Żonkosie gardłują i to mocno.
Rozumiem Tych pierwszych bo to FRUSTRACI, ale i Wy Młodzieży?
Swoją postawą powodujecie CAŁKOWITĄ. DEGRADACJĘ Okala. Argument: rozbudowa i wyposażenie remizy staje sie ŚMIESZNY. i kto tu kogo pomawia

I to nazywasz pomówieniem?. Niby Kogo pomawiam?
Jeszcze raz wpisz w Google " pomówienie" i analizuj każde słowo.
Z tego co czytałem to ten Al z Nowego Jorku miał cała rzeszę prawników, a Ty masz?
+10
#10 Al Capone 16-09-2014 19:32
grymas50 2014-08-29 19:29
@ Aras>
Wiedzieliby " , jak widzisz PISZE SIE RAZEM.
śmiecenie i moja osoba. Zapytaj się p. Skocza .
Mój Apel. Starzy Kawalerowie i bardzo mlodzi Żonkosie gardłują i to mocno.
Rozumiem Tych pierwszych bo to FRUSTRACI, ale i Wy Młodzieży?
Swoją postawą powodujecie CAŁKOWITĄ. DEGRADACJĘ Okala. Argument: rozbudowa i wyposażenie remizy staje sie ŚMIESZNY. i kto tu kogo pomawia

Dodaj komentarz