Sprawa Zana House w Radio Lublin

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Duży hotel i centrum spa prawdopodobnie nie powstaną w okolicach kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. Minister kultury i dziedzictwa narodowego uchylił decyzję lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, pozwalającą spółce Zana House na budowę obiektu.

Relacja w Radio Lublin: http://www.radio.lublin.pl/news/5866298a83ba880e2f3c9869

Czytany 3089 razy

Komentarze

+1
#2 grymas50 01-01-2017 11:43
"Zaświadczenia organu administracji publicznej nie można zaskarżyć
Zaświadczenie wydane przez organ administracji publicznej nie podlega kontroli sądów, zatem wystąpienie ze skargą na tę czynność jest niedopuszczalne. Mimo to osobie, która nie zgadza się z treścią wydanego zaświadczenia, przysługują inne środki ochrony prawnej.

Postanowienie NSA z 9 września 2014 r., II OSK 2339/14

Zaświadczenie jest czynnością faktyczną, zatem jej celem nie jest wywoływanie bezpośrednich skutków prawnych, choć niewykluczone, że w jej rezultacie takie skutki wystąpią. Wydanie zaświadczenia stanowi oświadczenie wiedzy organu administracji publicznej i jednocześnie urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego. Zgodnie z art. 217 § 2 k.p.a. ubiegający się o zaświadczenie może żądać jego wydania, gdy takiego potwierdzenia wymagają od niego przepisy prawa bądź gdy uzasadnia to jego interes prawny."
+1
#1 wyborca 01-01-2017 09:49
Burmistrz mówi, że to nie jego problem... Zobaczymy co będzie, jeśli Zana House przyjdzie po odszkodowanie za ten swistek papieru...

Dodaj komentarz