Z Miasta - Blog Kazimierski

Przemienie.....czyli ostatnia sesja!

W wczoraj odbyła się jedna z ostatnich sesji R M obecnej kadencji. Atmosfera obrad była ogólnie miła. Cyngle burmistrza raczej nie atakowali. Tematami o których warto wspomnieć to: Wniosek radnego Suszka do Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudostępnienie dokumentów dotyczących remontu szkoły w Parchatce. Przewodniczący Komisji rewizyjnej radny Jakób Próchniak odczytał pismo przegotowane przez magistrat z którego wynikało, że Komisja Rewizyjna nie zajmie się wnioskiem radnego ponieważ sprawa, którą porusza nie…

Idzie nowe…

W poniedziałkowy wieczór uczestnicząc w zebraniu wiejskim w mojej miejscowości mogłem przekonać się, że idzie nowe… Wypełniona szczelnie po brzegi sala była dotychczas rzadkim widokiem. Blisko 50 zgromadzonych osób robiło wrażenie, zważywszy, że w ciągu ostatnich lat na spotkania z Panem Burmistrzem przychodziło po kilka, kilkanaście osób. Co takiego sprawiło, że ludzie porzucili swoje domowe obowiązki, zajęcia, przyjemności, leniuchowanie i pojawili się w szkolnym budynku? Bez wątpienia była to chęć…

Zapiski z codzienności, 6 września 2014 roku

6 września 2014 Już w końcu lipca widać szkody poczynione na pięknych kazimierskich kasztanach. Szczególnie przykry jest to widok, gdy się jedzie szosą do Kazimierza od strony Parchatki. Te majestatyczne, wielkie drzewa są bezradne wobec plagi maleńkiego motyla, który przywleczony kilkanaście lat temu zaatakował wszystkie kasztanowce w okolicy. Zadziwiający jest fakt, iż władze naszej gminy nie czynią nic by ratować drzewa kasztanowe, mimo że mamy tutaj jakiś Park Krajobrazowy i…

Oto kilka przykładów….(sic)

Oto kilka przykładów nowych terenów budowalnych wyznaczonych w studium w ostatnim czasie (kolor niebieski).Natomiast kolorem czerwonym zaznaczono tereny z woli burmistrza uzgodnione w 2011 roku. Te kilka przykładów pokazuje skrajności i wyłącznie uznaniowość, ponieważ za każdym razem burmistrz jak też instytucje uzgadniające wydawały skrajnie odmienne stanowiska-decyzje. Swoje zdanie zmieniła także Gminna Komisja Urbanistyczno -Architektoniczna ,Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. To wszystko pokazuje również ignorancje…

Studium trzecia odsłona,czyli burmistrz przed wyborami.

W obecnej kadencji Rady Miejskiej już po raz trzeci był wyłożony projekt studium. W czwartek zainteresowani i planiści spotkali się na publicznej dyskusji . Przypomnijmy kilka faktów. Umowa z biurem planistycznym Budplan była podpisana w lipcu 2005 roku i zakładała ,że studium zostanie zaprojektowane i uchwalone do końca września 2006 roku. Co stało się potem. Umowa nie została wykonana. Aneksów do wspomnianej umowy było 5 (pięć). Między 2005 a 2009…

Merida Mazovia MTB – Kazimierz wycował się z finansowania. Impreza jednak się odbędzie.

Na dwa tygodnie przed planowym goszczeniem na kazimierskiej ziemi największej masowej imprezy rowerowej w Polsce-Merida Mazovia MTB, władze Kazimierza wycofały się z finansowania. Powód? Przeznaczone na ten cel w tegorocznym budżecie pieniądze w kwocie 10 tys. PLN poszły na… zainicjowane przez Grzegorza Dunię czerwcowe Mistrzostwa Polski w Plażowej Piłce Ręcznej-o czym dowiedziałem się w trakcie odbytej w dniu dzisiejszym rozmowie z Panią Burmistrz Cendrowską. I nie był to jedyny powód!…

GZS po wybuchu gazu- uczniów rekordowo ubywa, a gminie ubywa subwencji.

Wbrew zapowiedziom pana Burmistrza Grzegorza Dunii, który tuż po wybuchu gazu zapewniał i przekonywał, przekonywał i zapewniał o powstaniu szkoły w 2013r, kolejny nowy rok szkolny 2014/15 młodzież wraz z nauczycielami rozpoczęła w modułach kontenerowych. http://umkazimierzdolny.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Protokol_Nr_XV_z_dnia_27_pazdziernika_2011r..pdf(str.3) Rozpoczął się kolejny rok, gdzie mimo olbrzymiego szumu medialnego związanego z przyznaniem promesy na dotację z budżetu państwa nie rozpoczęto nawet jakichkolwiek prac budowlanych. (proszę nie mylić z umową o dofinansowanie, którą podpisuje się…

Autorytety moralne burmistrza Dunii.

Kilka tygodni temu zamieściłem notkę dot. perlustracji korespondencji adresowanej do grupy radnych przez urzędników kazimierskiego magistratu. Wiele osób niedowierzało, że taka sytuacja mogła by w dzisiejszych czasach się wydarzyć.Fakt "pomyłkowego" otwierania korespondencji był nagminny i zamierzony.Niestety standardy te przyjmuje jako powszechnie obowiązujące w naszym urzędzie. http://www.januszkowalskikazimierz.pl/moje-awantury/standarty-kazimierskiego-magistratu.html Inną praktyką stosowana od dawna jest manipulowanie i fałszowanie dokumentów wytwarzanych przez Nasz Urząd. Jako przykład,amipulacji jednej z wielu podaję protokół z obrad XXXVII…