Z Miasta - Blog Kazimierski

Panie Grzegorzu Dunia tak nie postępuje burmistrz!

Lerzek Furtas- wstęp
Burmistrz Grzegorz Dunia
Janusz Kowalski
Ireneusz Haczewski
Szanowny Panie Burmistrzu, przykro mi, nie umiem Panu pomóc, chociaż niejednokrotnie próbowałem.Pańskie wczorajsze wystąpienie na połączonych komisjach Rady Miejskiej, a także wystąpienia Pana i pańskich Radnych na ostatniej sesji Rady Miejskiej są w mojej ocenie synonimem strachu. Zastanawiam się, przed czym ten strach? -Czy chodzi o podatek od nieruchomości, który –powołując się na ustawę i także…

Budplan odpowiada Radnym,czy na pewno?

Nareszcie po 16 miesiącach od wysłania pytań Budplanowi otrzymaliśmy odpowiedź za którą –co by nie mówić-w imieniu grupy radnych dziękuję. Nie miałem wątpliwości, że pismo będzie miało inną formę niż ta którą możemy przeczytać.To żywa kpina i brak merytorycznych odpowiedzi na konkretne pytania. Odniosę się do tych wszystkich aspektów pisma nieco później.Bezsprzecznie treść i forma pisma utwierdza mnie w przekonaniu, że bez kiwnięcia palcem burmistrza Budplan kwestii Studium nic zrobić…

Nowa szkoła-polowanie na czarownice rozpoczęte?

Kamil Wydra
Prawie bez echa i jakiejkolwiek dyskusji (a szkoda) przeszło pismo, jakie w ostatnich dniach do Przewodniczącego Rady pana Henryka Kozaka skierowali-Dyrekcja GZS, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, uczniowie oraz pracownicy GZS w Kazimierzu Dolnym. Z racji zawartej treści mówiącej o planach budowy nowej szkoły warto przyjrzeć się bliżej i poddać choćby powierzchownej analizie. Jest to niezbędne i konieczne, głównie z uwagi na fakt, iż dotyczy największej, wielomilionowej inwestycji,…

Komisja Oświaty,czyli debata na temat szkolnictwa w GZS.

Wczoraj odbyła się komisja oświaty. Jednym z kluczowych tematów była sprawa poświęcona sytuacji w GZS w kontekście procesów sądowych wytoczonych dyrektorowi GZS przez nauczycieli, a także ogólna sytuacja w szkole. Przewodnicząca Ewa Wolna przybliżyła dwa pisma skierowane do Rady Miejskiej. Pierwsze to opinia Gminnego Koła NSZZ Solidarność, a drugie to pismo kierowane do Rady Miejskiej przez pro burmistrzowych nauczycieli GZS ( zapraszam do odsłuchania pism w całości).Pismo od nauczycieli do…

Zaproszenie na komsję planowania....

Tej informacji nie znajdziecie na BIP-ie. Burmistrz odpowiedzialny za studium skrupulatnie dba o to aby jak naj mniej ludzi dowiedziało się o planowanej komisji i uczestniczyło w spotkaniu. Mimo niechęci burmistrza ostatecznie do spotkania z Budplanem dojdzie. Przypomnijmy, że po ponownym wyłożeniu Studium i kolejnych uwagach spotkanie z Budplanem miało odbyć się w październiku u. r. Jednak burmistrz nie dopuścił do tego spotkania. Przypomnijmy. Budplan to firma planistyczna, która wraz…

Dyskusja o „Studium” na nieformalnym posiedzeniu połączonych Komisji.

Po kilku miesiącach od ostatniego wyłożenia publicznego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny i złożenia przez Mieszkańców około 300 uwag, w końcu doszło do dyskusji w tej jakże poważnej materii, na forum Rady Miejskiej. Piszę w końcu, gdyż już od października ubiegłego roku przesuwany był termin spotkania Komisji Planistycznej, która pochyliłaby się nad tym zagadnieniem. Powodem takiego stanu - zdaniem Pana Burmistrza, było nieukończenie pracy przez projektantów,…

Zapiski z codzienności 17 stycznia 2014 - Mordy rytualne.

Mord (morderstwo) z natury rzeczy jest ciężkim przestępstwem i jest czynem zabronionym aktualnie przez prawo na całej Ziemi. Istniały jednak, jeszcze całkiem niedawno cywilizacje gdzie mordy rytualne dopuszczano prawem i wtedy nie stanowiły one przestępstwa. Charakter mordu rytualnego miały ofiaryz ludzi składane bogom w wielu kulturach, m.in.w prekolumbijskiej Mezoameryce, w starożytnej Fenicjiitd. Zabicie człowieka na ołtarzu jakiegoś boga, o ile odbywało się to legalnie, nie mogło być wtedy uznane za…

Czworonożni zabójcy !

W nocy z 4 / 5 stycznia b. r dwa psy / na zdjęciu/ zaatakowały zwierzenia w jednym z gospodarstw w m Góry gm. Kazimierz Dolny. Następnie agresywne psy dostały się do kurnika gdzie rozszarpały ponad 60 kur. Mimo interwencji Policji nie udało ustalić się właścicieli dwóch czworonogów. W czasie eksperymentu z udziałem policjantów psy zawędrowały na posesję skąd najprawdopodobniej pochodziły. Jednak gospodarz nie przyznał się do posiadania czworonogów, mimo,…