Z Miasta - Blog Kazimierski

Studyjne „kwiatki”, czyli dlaczego chcę przejść pieszo 50 km do Wojewody Lubelskiego.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego choć nie jest aktem prawa miejscowego, to stanowi bardzo ważny, o fundamentalnym znaczeniu, dokument w gospodarce planistyczno przestrzennej gminy. O ile w przypadku innych samorządów taka procedura trwa od roku do dwóch, o czym na spotkaniu z Mieszkańcami w dniu 11 lipca 2013r mówiła pani dr Wieczorek, to w przypadku Kazimierza o zgrozo trwa to już ponad 8 lat, stanowiąc ewenement w skali kraju.…

Oświadczenie Grupy Radnych w sprawie Studium.

Grupa Radnych Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym wyraża stanowczy protest wobec decyzji burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny, bez wcześniejszego zapoznania Radnych z opracowanym projektem. Po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wiedzę o kluczowych sprawach dotyczących mieszkańców naszej gminy, czerpiemy mediów. Wbrew obietnicom Pan Burmistrz nie wyraził zgody aby Rada Miejska zapoznała się z…

Rzecz o tym, Jak Kierownik Posterunku Policji w Kazimierzu Dolnym „pomaga” obywatelom, a może pomaga oszustom?

W dniu 20 lipca b.r. otrzymałem list zwykły, w którym to Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych /poniżej/ wzywa mnie do zapłaty 145,oo zł, za wpis do tego rejestru. Od razu zorientowałem się, że jest to próba wyłudzenia ode mnie pieniędzy przez n/n oszusta. Niezależnie od swoich spostrzeżeń w intrenecie po wpisaniu „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych” na pierwszym miejscu ukazuje się: UWAGA, Nie dajcie się nabrać! Kilkadziesiąt wpisów. Jeden z nich „Nie…

Kazimierskie Watergate…

Publikacja przez pana Marcina Mizerę w dniu 10 lipca 2013r kłamliwego i zmanipulowanego artykułu pt. „Kazimierskie żydki, korupcja w samorządach i przejmowanie władzy, czyli „taśmy prawdy” radnego Suszka(kłamstwa precyzyjnie obnażę w kolejnym artykule) w Tygodniku Powiśla, według mnie miała na celu nie tylko skompromitowanie mojej osoby i pozbawienie możliwości ewentualnego ubiegania się o fotel burmistrza Kazimierza Dolnego, ale była również próbą ratowania bankrutującej firmy pani Filipowskiej. W tej sprawie -…

Pomówieniem można zniszczyć wizerunek najuczciwszego, czyli historia rozpracowywania kazimierskiego radnego.

Pracując przez kilka lat w biurze posła do Parlamentu Europejskiego- Zdzisława Podkańskiego miałem niewątpliwą okazję aby dogłębnie i wnikliwie zapoznać się z kulisami życia politycznego, oraz zdobyć bogate doświadczenia w radzeniu sobie z różnego rodzaju grami politycznymi. Uzyskując mandat radnego gminy Kazimierz Dolny nawet nie przypuszczałem, że zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności oceny sytuacji, jak również zdolność odpowiedniego sposobu reagowania, będzie mi potrzebna i to nawet bardzo… W…

Uratować dla potomnych łopatkowe koła napędowe od parostatku ,,Traugutt”

Miasto Kazimierz Dolny powstało, rozwinęło się i wzbogaciło dzięki bliskim i silnym związkom z rzeką Wisłą. O dawnej świetności miasta świadczą relikty minionej epoki w postaci nielicznych ocalałych z zagłady spichrzów zbożowych. W okresie najlepszej koniunktury dla handlu zbożem, w XVI- XVII w istniało 30-40 spichrzy. Usytuowane były wzdłuż brzegu rzeki na długości ok 3 km, tworząc najdłuższy port śródlądowy w Polsce. Koniec tej świetnej epoki datuje się od roku…

Grupa Radnych zaprasza na spotkanie z udziałem specjalistów od Planowania Przestrzennego.

W dniu 11 lipca 2013 (czwartek) o godz.17.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki ul. Lubelska nr 12 w Kazimierzu Dolnym odbędzie się spotkanie (planowane wcześniej na 9 maja b.r)z udziałem dr Barbary Krupy z Zakładu Prawa I Administracji i dr Anny Wieczorek z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej .Tematem spotkania będą skutki prawne decyzji administracyjnych ( Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie).Spotkanie to będzie wydarzeniem przełomowym ponieważ pierwszy…

Burmistrzu nie wzdragaj się od faktów!

Kiedy w dniu 14 czerwca 2013 roku na komisji budżetu Pan Ireneusz Haczewski odniósł się do faktu fałszowania dokumentów przez kazimierskich oberurzędników, pan burmistrz swoim zwyczajem przerwał i zwrócił uwagę aby ten nie używał słów typu fałszowanie, a np. pomyłka (sic). Wyglądało to dość groteskowo ale przyzwyczailiśmy się do tego typu scen. Jak jednak nazwać to, co się zrobiono z działkami Pana Ireneusza. W mojej ocenie to jawne i świadomie…

Kiedy czołgi zniszczą nasz dom, spotkamy się w Kazimierzu!

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w studium (zmiany punktowe dot. działki 274) głos zabrał Pan I. Haczewski .W 2007 roku bez zgody i wiedzy właściciela dokonano zmian w MPZP dla jego działki. Wskutek czego na działce budowlanej zamiast domu, miało powstać zaplecze dla Stoku narciarskiego. Projektantem zmian w planie była znana Nam wszystkim firma Budplan. Historia Pana Haczewskiego to 30 lat walki z kazimierską…

Remont Zamkowego Wzgórza-gdzieś zapodziało się 2 miliony złotych.

Jedną z wizytówek Kazimierza Dolnego stanowiącą o jego atrakcyjności turystycznej jest Wzgórze Zamkowe, które od 2010r z uwagi na rozpoczęty remont pozostaje nadal niedostępne dla zwiedzających. Piszę nadal, gdyż kilkukrotnie władze miasta przesuwały terminy oddania odrestaurowanej „trwałej ruiny” . Również ostatnie zapowiedzi z początku roku, mówiące o czerwcu 2013r , nie zostały dotrzymane. Zdaniem burmistrza Grzegorza Duni z uwagi na długą zimę i liczne opady remont zamku zakończy się dopiero…