Z Miasta - Blog Kazimierski

Makrokibel czyli szalet miejski za miliony.

Od ponad roku trwa burzliwa dyskusja dotycząca szaletu miejskiego w mieście. Kontrowersje jakie towarzyszą to nie tylko architektura ale przede wszystkim koszt jego budowy. Szalet będzie kosztował około 1 225 691,52 zł. Udział własny gminy to porażająca kwota 625 415,23 zł. Takie informacje widnieją na tablicy informacyjnej dotyczącej w/w przybytku. Chodź burmistrz mówił: Panie Suszek wierzysz Pan w to co pisze na tablicach…?, to tym razem Grzegorz Dunia potwierdza: szalet…

Niegospodarność, głupota, czy brak wyobraźni?

Mija ponad rok, od kiedy w dniu 31 maja 2011 r. doszło do wybuchu gazu w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym. Rok czasu pozwolił ochłonąć z prawie wszystkich emocji, pozostawiając jako jedynego i najlepszego doradcę - rozum. Tym samym jest to dobra okazja na dokonanie pewnych podsumowań i chwilę refleksji. Tylko całkowity ignorant, niegodzien miana gospodarza, może zbagatelizować tragedię i przejść nad tym do porządku dziennego, zastanawiając się jedynie…

Epitafium – „Szkoła kontenerowa”.

Minął rok od wybuchu w szkole. Rocznica katastrofy nałożyła się na uroczyste otwarcie kontenerów szkolnych, mających charakter tymczasowego lokum. Na jak długo kontenery, zwane przez młodzież „Biedronką”, wpiszą się w krajobraz miasteczka – tego nie wiemy. Burmistrz zapowiada ich likwidację w 2014 roku po wybudowaniu szkoły. Do wszelkich obietnic jednak należy podchodzić z rezerwą, i warto uważnie przyglądać się ich realizacji, chociażby dlatego, aby maksymalnie zapobiec improwizacji. Takową mieliśmy w…

Ręce precz od kamieniołomów.

W środę odbyło się kolejne spotkanie połączonych komisji RM z Budplanem, w sprawie dalszego rozpatrywania uwag do studium. Niespodziewanie została ujawniona ponura prawda o patologii jaka towarzyszyła przy procedowaniu zmian w studium. Sprawa tym razem dotyczy terenu kamieniołomów. Otóż na wniosek burmistrza, bez wiedzy i zgody Rady Miejskiej, Gminna Komisja Urbanistyczna (ciało doradzające burmistrza) pod przewodnictwem mgr. arch. Janusza Gąsiorowskiego, wprowadziła zapisy ograniczające możliwości inwestycyjne w kamieniołomie (oczywiście po uchwaleniu…

STRACONE SZANSE. CZY POWSTANIE CENTRUM SZTUKI FILMOWEJ?

STRACONE SZANSE. CZY POWSTANIE CENTRUM SZTUKI FILMOWEJ? W czerwcu 2011 roku na ręce burmistrza Kazimierza Dolnego-Grzegorza Duni wpłynęło pismo Jacka Bromskiego - Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich SFP, w sprawie budowy międzynarodowego Centrum Sztuki Audiowizualnej w Kazimierzu Dolnym. Przedsięwzięcie to, którego koszt oszacowano na ok. 20 mln złotych, byłoby wspólną inicjatywą z Festiwalem Filmowym „Dwa Brzegi” i byłoby finansowane przy udziale Norweskiego Stowarzyszenia Filmowców i Europejskiej Federacji Reżyserów Filmowych FERA, z…

Nie dla niepełnosprawnych...

Na ostatniej sesji Radni zażądali od Burmistrza zajęcia przejrzystego i konkretnego stanowiska w sprawie resztówki po fundacji św. Anny tzw. Wikarówki. Oświadczenie Burmistrza brzmiało jednoznacznie, mniej więcej tak jak życzyła sobie tego tzw. "elita" tj.: Sprzeciwiamy się jakimkolwiek działaniom i ekspansji kleru (w naszym sztetl) jak i środowiska z nim związanego. Z tego względu nie popieramy takich przedsięwzięć jak budowa ośrodka dla niepełnosprawnych w miejscu Wikarówki. Od dawna kazimierska ulica…

Kosztowna Sadowa

Zakończona modernizacja fragmentu (ok. 100m) ul Sadowej w Kazimierzu Dolnym, realizowana w ramach współfinansowanego z funduszy unijnych tzw. Projektu Wiślanego kosztowała w sumie niebagatelną kwotę 1.023.100PLN, o czym możemy przekonać się z zamieszczonej przy Amfibarze tablicy informacyjnej. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji (wymiana instalacji gazowej, wodnej i kanalizacji oraz położenie nowej kostki graniotwej) jak równie zważywszy, że zmodernizowano niewielki odcinek, to wydatkowana kwota jest niewspółmierna do cen rynkowych. O tym,…

Szkoła marzeń.

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej obecni zostali zapoznani z projektem szkoły, który wygrał konkurs. Prace złożyło 35 pracowni architektonicznych. Przedsięwzięciem „towarzyszącym” ma być budowa szkolnych obiektów sportowych - maniakalna wizja tym razem w wersji light. Odgrzewany pomysł sprzed 10 lat, uzyskał aprobatę Pana Prezesa TPK, Bartłomieja Pniewskiego. Cóż za ulga, wszak Jego koncepcje dopuszczające zabudowę w kamieniołomach i miejskich polach ograniczają się jedynie do ziemianek. Wracając do projektu i jego…

Szkoła kontenerowa im. ...?

W maju minie rok od wybuchu, który zniszczył część szkoły uniemożliwiając kontynuację nauki. Zaledwie rok po tragedii dzieci i młodzież gimnazjalna będą mogły uczyć się „na swoim” i o właściwej porze dnia (a nie w nocy). Jak informuje burmistrz na łamach swojego prasowego organu, z radością w połowie maja rozlegnie się pierwszy dzwonek w kontenerowej szkole. W kontenerach znajdować się będzie 10 widnych (wypasionych), wygodnych sal lekcyjnych, szatnie oraz łazienki.…

Czy odrzucimy kłamstwo?

Na święto 3 maja polecam Wszystkim Państwu artykuł Pana Krzysztofa Kłopotowskiego, który ukazał się na portalu wPolityce.pl. Myślę, że przesłanie jakie niesie tekst jest adekwatne do tego święta, a także sytuacji Polski i Polaków w obecnym czasie. J.K Głos Wolnej Polski. "Jaka byłaby dla mnie dziś wolna Polska? Przede wszystkim wolna od publicznego kłamstwa" Ten głos w tytule należy do mnie. Nie wyłącznie rzecz jasna, ale do mnie także. Jeszcze…